Schließen

DIE BETAVERSION DES PORTALS IST JETZT ONLINE!

Besuchen Sie die Betaversion des Europäischen Justizportals und lassen Sie uns wissen, was Sie darüber denken!

 
 

Navigationsleiste

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sudske pristojbe u sporovima male vrijednosti - Poljska

Diese Seite wurde maschinell übersetzt. Für die Qualität kann keine Gewähr gegeben werden.

Die Qualität dieser Übersetzung wurde wie folgt bewertet: nicht zuverlässig

Finden Sie die Übersetzung nützlich?


Uvod

Koje se naknade naplaćuju?

Koliko moram platiti?

Što se događa ako ne ostvarite u zadanom roku?

Kako ostvariti sudsku pristojbu?

Što mogu učiniti nakon podnošenja?

Uvod

Pitanje naknada u građanskim postupcima uređeno je Zakonom od 28. srpnja 2005. o sudskim troškovima u građanskim stvarima (t. (službeni list iz 2014., 1025.). U načelu, pristojba podliježe svakom zahtjevu i stoga je donesena u postupku uređenom Uredbom (EZ) br. 861/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2007. o uvođenju europskog postupka za sporove male vrijednosti (dalje u tekstu: (EDR).

U poljskom pravu postoji mogućnost zahtijevanja izuzeća od takvih troškova u skladu s odredbama glave IV. (izuzeće od sudskih troškova).

Koje se naknade naplaćuju?

Tzv. fiksna naknada primjenjuje se na EDR.

Koliko moram platiti?

U europskom postupku za sporove male vrijednosti naplaćuje se fiksna naknada od 100 PLN (članak 27.. zakona o sudskim troškovima u građanskim stvarima). Za isti se iznos naplaćuje i žalba (članak 18. vezi s člankom 27. točka (b) Zakona).

Što se događa ako ne ostvarite u zadanom roku?

U skladu s člankom 126. stavak 2. točkom (1) Zakonika o parničnom postupku (Dz. Službeni list br. 43, točka 269, kako je izmijenjena), sud ne poduzima nikakvu radnju nakon što nije plaćena pristojba. U skladu s time, pristojba se mora platiti u trenutku podnošenja dopisa sudu kojem je podnesen zahtjev za izuzeće ili zahtjev za izuzeće od sudskih troškova.

Postupovne posljedice neplaćanja obveze uređene su, među ostalim, Poveznica se otvara u novom prozoručlankom 130. stavkom 130.Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1283788:part=a130(2)&full=1 stavkom 2. zakona o parničnom postupku.

U skladu s člankom 130.. zakona o kaznenom postupku, ako postupovni akt (uključujući i zahtjev za izdavanje) ne može biti predmet odgovarajućeg postupka zbog neplaćanja dugovane naknade, predsjedavajući sudac (sudac) će pozvati stranku, u slučaju da to nije slučaj, da mu se naloži plaćanje pisma, plaćanje u roku od tjedan dana. Ako pismo podnosi strani rezident koji nema zastupnika u Poljskoj, predsjednik (sudac) određuje rok plaćanja pristojbe, koji ne smije biti kraći od mjesec dana. Nakon isteka navedenog roka, dopis se vraća stranci. S druge strane, dopis službe u utvrđenom roku proizvodi učinke od dana podnošenja.

U skladu s člankom 130. stavkom 2. zakona o kaznenom postupku, dopisom koji je podnio odvjetnik, odvjetnik ili patentni zastupnik, a koji nije uredno plaćen, isplaćuje se povrat bez plaćanja naknade ako se plaća naknada u fiksnom ili relativnom iznosu izračunanom na temelju vrijednosti predmeta spora. Međutim, ako se u roku od tjedan dana od dana dostave naloga za povrat valjano plati pismo, ono ima postupovne učinke od početnog datuma podnošenja.

Kako ostvariti sudsku pristojbu?

Način plaćanja sudskih pristojbi u građanskim stvarima uređen je Poveznica se otvara u novom prozoruUredbom ministra pravosuđa od 31. siječnja 2006. o plaćanju sudskih pristojbi u građanskim stvarima (Dz. Službeni list br. 27, točka 199) koji čine provedbeni akt za prethodno navedene pravne troškove.

Sudske pristojbe u građanskim stvarima plaćaju se u nenovčanom obliku na tekući račun nadležnog suda (podaci o računu mogu se dobiti izravno na sudu ili na internetskoj stranici suda ili mogu biti navedeni na web-mjestu Ministarstva pravosuđa) izravno u uredu za plaćanje ili u obliku štambilja na raspolaganju u sudskom uredu.

Što mogu učiniti nakon podnošenja?

Po plaćanju naknade i bilo kakvom ispunjavanju obveze, sud će o predmetu odlučivati na zatvorenoj sjednici. Sud može imenovati samo saslušanje u slučajevima navedenima u Uredbi 861/2007.


Ovo je strojni prijevod sadržaja. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Posljednji put ažurirano: 18/09/2019