Navigationsleiste

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sudske pristojbe u sporovima male vrijednosti - Poljska

Diese Seite wurde maschinell übersetzt. Für die Qualität kann keine Gewähr gegeben werden.

Die Qualität dieser Übersetzung wurde wie folgt bewertet: nicht zuverlässig

Finden Sie die Übersetzung nützlich?


Uvod

Koje se naknade naplaćuju?

Koliko moram platiti?

Što se događa ako ne ostvarite u zadanom roku?

Kako ostvariti sudsku pristojbu?

Što mogu učiniti nakon podnošenja?

Uvod

Pitanje naknada u građanskim postupcima uređeno je Zakonom od 28. srpnja 2005. o sudskim troškovima u građanskim stvarima (t. (službeni list iz 2014., 1025.). U načelu, pristojba podliježe svakom zahtjevu i stoga je donesena u postupku uređenom Uredbom (EZ) br. 861/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2007. o uvođenju europskog postupka za sporove male vrijednosti (dalje u tekstu: (EDR).

U poljskom pravu postoji mogućnost zahtijevanja izuzeća od takvih troškova u skladu s odredbama glave IV. (izuzeće od sudskih troškova).

Koje se naknade naplaćuju?

Tzv. fiksna naknada primjenjuje se na EDR.

Koliko moram platiti?

U europskom postupku za sporove male vrijednosti naplaćuje se fiksna naknada od 100 PLN (članak 27.. zakona o sudskim troškovima u građanskim stvarima). Za isti se iznos naplaćuje i žalba (članak 18. vezi s člankom 27. točka (b) Zakona).

Što se događa ako ne ostvarite u zadanom roku?

U skladu s člankom 126. stavak 2. točkom (1) Zakonika o parničnom postupku (Dz. Službeni list br. 43, točka 269, kako je izmijenjena), sud ne poduzima nikakvu radnju nakon što nije plaćena pristojba. U skladu s time, pristojba se mora platiti u trenutku podnošenja dopisa sudu kojem je podnesen zahtjev za izuzeće ili zahtjev za izuzeće od sudskih troškova.

Postupovne posljedice neplaćanja obveze uređene su, među ostalim, Poveznica se otvara u novom prozoručlankom 130. stavkom 130.Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1283788:part=a130(2)&full=1 stavkom 2. zakona o parničnom postupku.

U skladu s člankom 130.. zakona o kaznenom postupku, ako postupovni akt (uključujući i zahtjev za izdavanje) ne može biti predmet odgovarajućeg postupka zbog neplaćanja dugovane naknade, predsjedavajući sudac (sudac) će pozvati stranku, u slučaju da to nije slučaj, da mu se naloži plaćanje pisma, plaćanje u roku od tjedan dana. Ako pismo podnosi strani rezident koji nema zastupnika u Poljskoj, predsjednik (sudac) određuje rok plaćanja pristojbe, koji ne smije biti kraći od mjesec dana. Nakon isteka navedenog roka, dopis se vraća stranci. S druge strane, dopis službe u utvrđenom roku proizvodi učinke od dana podnošenja.

U skladu s člankom 130. stavkom 2. zakona o kaznenom postupku, dopisom koji je podnio odvjetnik, odvjetnik ili patentni zastupnik, a koji nije uredno plaćen, isplaćuje se povrat bez plaćanja naknade ako se plaća naknada u fiksnom ili relativnom iznosu izračunanom na temelju vrijednosti predmeta spora. Međutim, ako se u roku od tjedan dana od dana dostave naloga za povrat valjano plati pismo, ono ima postupovne učinke od početnog datuma podnošenja.

Kako ostvariti sudsku pristojbu?

Način plaćanja sudskih pristojbi u građanskim stvarima uređen je Poveznica se otvara u novom prozoruUredbom ministra pravosuđa od 31. siječnja 2006. o plaćanju sudskih pristojbi u građanskim stvarima (Dz. Službeni list br. 27, točka 199) koji čine provedbeni akt za prethodno navedene pravne troškove.

Sudske pristojbe u građanskim stvarima plaćaju se u nenovčanom obliku na tekući račun nadležnog suda (podaci o računu mogu se dobiti izravno na sudu ili na internetskoj stranici suda ili mogu biti navedeni na web-mjestu Ministarstva pravosuđa) izravno u uredu za plaćanje ili u obliku štambilja na raspolaganju u sudskom uredu.

Što mogu učiniti nakon podnošenja?

Po plaćanju naknade i bilo kakvom ispunjavanju obveze, sud će o predmetu odlučivati na zatvorenoj sjednici. Sud može imenovati samo saslušanje u slučajevima navedenima u Uredbi 861/2007.


Ovo je strojni prijevod sadržaja. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Posljednji put ažurirano: 18/09/2019