Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tariffi tal-qorti dwar il-proċedura għal Talbiet Żgħar - Polonja

See lehekülg on masintõlgitud ja selle kvaliteet ei ole tagatud.

Tõlke hinnanguline kvaliteet: keskmine

Kas Teie arvates on see tõlge kasulik?


Introduzzjoni

X’tariffi huma intaxxati?

Kif għandek tħallas?

X’jiġri jekk ma tkunx għandi nħallas fil-ħin?

Taxxa tal-qorti?

X’għandi nagħmel wara l-pagament?

Introduzzjoni

Il-kwistjoni tat-tariffi fi proċedimenti ċivili hija rregolata permezz tal-liġi tat- 28 ta’ Lulju 2005 fuq l-ispejjeż ġudizzjarji fil-kawżi ċivili (Gazzetta Uffiċjali 2014, 1025). Fil-prinċipju, l-imposta għandha titħallas fuq kull applikazzjoni u għalhekk għandha titressaq taħt il-proċedura regolatorja stabbilita bir- Regolament (KE) Nru 861/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal- 11 ta’ Lulju 2007 li jistabbilixxi Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar (minn hawn’ il quddiem: EDR).
Fil-liġi Pollakka, hemm il-possibilità li jitolbu eżenzjoni minn dawn l-ispejjeż skont id-dispożizzjonijiet tal-imsemmija liġi (Titolu IV — eżenzjoni mill-ispejjeż tal-proċedimenti).

X’tariffi huma intaxxati?

Fir-rigward tal-hekk imsejħa “miżata fissa tapplika.

Kif għandek tħallas?

Mill-applikazzjoni għall-każ fil-proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar għandu jiġi ddebitat: dritt fiss ta’ PLN 100 (il- Artikolu 27b tal- Att dwar l-Ispejjeż Ġudizzjarji fil-Kawżi Ċivili). l-istess miżata hija imposta wkoll fuq appell (il- Artikolu 18w, moqri flimkien mal- Artikolu 27b tal-Att imsemmi hawn fuq).

X’jiġri jekk ma tkunx għandi nħallas fil-ħin?

Skont l- Artikolu 1262 § 1 tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili tas- 17 ta’ Novembru 1964 (Ġurnal tal-Liġijiet Nru 43, partita 269, kif emendata), K. P. c., il-Qorti tal-Prim’ Istanza ma ħadet l-ebda azzjoni wara l-ittra li l-imposta dovuta ma tħallsitx. Għaldaqstant, it-tariffa għandha titħallas meta tiġi ppreżentata ittra ġudizzjarja (applikazzjoni) li huwa, jew jitolbu eżenzjoni mill-ispejjeż tal-proċedimenti.

Fuq il-konsegwenzi proċedurali ta’ ħlas hija rregolata permezz ta’, inter alia, il- Artikolu 130 u 1302 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili.Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1283788:part=a130&full=1Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1283788:part=a130(2)&full=1

F’konformità mal- Artikolu 130k punt c. — jekk in-nota (inkluża d-difiża) ma tistax tkun korretta minħabba n-nuqqas ta’ ħlas tat-taxxa dovuta, President (Imħallef) jitlob li qed tressaq it-talba, taħt piena li jintbagħtu lura l-atti proċedurali, sabiex iħallas l-ispejjeż f’terminu ta’ ġimgħa. Jekk persuna residenti barra mill-pajjiż u li ma għandha l-ebda rappreżentanza fil-Polonja, President (Imħallef) jistabbilixxi l-iskadenza għall-ħlas, li ma jistax ikun anqas minn xahar. Wara l-iskadenza ta’ dak il-perjodu jiġi rimborżat tal-ġenb. Ittra imħallsa fi żmien l-iskadenza stabbilita għandu effett mid-data tas-sottomissjoni.

Fid-dawl tal- Artikolu 1302k. — Ittra mingħand is-Sinjura C ressqet minn avukat jew l-aġent tal-privattivi li ma kinitx imħallsa kif xieraq għandhom jiġu rilaxxati mingħajr il-ħlas ta’ tariffi, fejn dritt fiss huwa kkalkulat fuq il-bażi ta’ valur relattiv jew indikata mis-suġġett tat-tilwima. Madankollu, jekk fi żmien ġimgħa mid-data ta’ notifika tad-Digriet dwar ir-rimborż ta’ din l-ittra se jitħallsu kif dovut, li tipproduċi l-effetti tagħha mid-data tal-ewwel preżentata ta’ atti tal-proċedura.

Taxxa tal-qorti?

Kif ser tħallas id-drittijiet tal-qorti f’materji ċivili jirregola rozporządzenieministra Ġustizzja tal- 31 ta’ Jannar 2006 dwar il-metodu ta’ ħlas tal-miżati tal-qorti f’każijiet ċivili (Dz. U. Nru 27, punt 199) li tikkostitwixxi att ta’ implimentazzjoni li l-imsemmija liġi dwar l-ispejjeż ġudizzjarji.Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.475138&full=1

It-tariffi tal-qorti fi kwistjonijiet ċivili għandha tiġi mħallsa fuq bażi mhux bi flus kontanti fil-kont kurrenti tal-Qorti kompetenti (informazzjoni dwar kont bħal dan tista’ tinkiseb direttament fil-qorti jew fuq il-websajt tagħha jew fuq il-websajt tal-Ministeru tal-Ġustizzja), direttament lill-kaxxier tal-Qorti tal-Prim’ Istanza jew fil-forma ta’ tariffa timbri li jista’ jinxtara bi l-kaxxier tat-Tribunal.

X’għandi nagħmel wara l-pagament?

Wara l-ħlas tal-miżata u kwalunkwe nuqqasijiet li l-qorti għandha tipproċedi sabiex tisma’ l-kawża f’seduta magħluqa. Il-qorti tista’ tagħmel seduta orali biss fil-każijiet stipulati fir-Regolament 861/2007.


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 03/02/2016