Fermer

LA VERSION BÊTA DU PORTAIL EST DISPONIBLE!

Consultez la version bêta du portail européen e-Justice et faites-nous part de votre expérience!

 
 

Chemin de navigation

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Vähäisiä vaatimuksia koskevan menettelyn oikeuskulut - Puola

Cette page a été traduite automatiquement: sa qualité ne peut pas être garantie.

La qualité de cette traduction a été évaluée comme: mauvaise

Estimez-vous que cette traduction est utile?


Johdanto

Mitä kuluja peritään?

Kuinka saan maksaa?

Mitä tapahtuu, jos et voi maksaa ajoissa?

Oikeudenkäyntimaksu?

Mitä teen suorittamisen jälkeen?

Johdanto

Maksuja koskevaa kysymystä siviilioikeudellisissa menettelyissä säädetään oikeudenkäyntimaksuista 28. heinäkuuta 2005 annetun lain (virallinen lehti 2014, 1025). Periaatteena on, että lisämaksu peritään kustakin hakemuksesta ja toimittaa näin vahvistetun sääntelymenettelyn mukaisesti Euroopan parlamentin ja asetuksen (EY) N:o 861/2007, annettu 11. heinäkuuta 2007, eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä (jäljempänä: Sähköisen asiakirjarekisterin).
Puolan lainsäädännössä, mahdollisuus hakea vapautusta tällaista mukaisesti edellä mainitun lain säännökset (IV osasto – vapautus oikeudenkäynnin kustannuksista).

Mitä kuluja peritään?

Koskee niin sanottua kiinteä maksu koskee.

Kuinka saan maksaa?

Asiassa sovelletaan vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa eurooppalaisessa menettelyssä: kiinteä maksu peritään 100 zlotyn 27 b artiklan (siviiliasioissa perittävistä oikeudenkäyntimaksuista annetun lain). Sama maksu peritään myös muutoksenhaun yhteydessä (18 w artiklan, luettuna yhdessä 27 b artiklan kanssa).

Mitä tapahtuu, jos et voi maksaa ajoissa?

1262 artiklan 1 §: n mukaan), 17. marraskuuta 1964 (virallinen lehti N:o 43, 269 kohta, sellaisena kuin se on muutettuna), K. P. C., ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ryhdy mihinkään toimiin sen jälkeen, joista maksua ei ole maksettu. Näin ollen maksu on maksettava jättäessään hakemuksen (tuomioistuin), joka on, tai pyytää vapautusta oikeudenkäyntikuluista.

Ei ole menettelyllisiä seurauksia säännellään muun muassa koodeksin 1302 ja 130 artiklan mukaisesti.Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1283788:part=a130&full=1Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1283788:part=a130(2)&full=1

130 k artiklan C kohdan mukaisesti. Jos asiakirja (puolustus mukaan lukien) ei voi olla oikea, sillä maksusta, puheenjohtaja (tuomari) pyytää kantajaa, sillä uhalla, että asiakirja palautetaan maksaa siitä yhden viikon kuluessa. Jos etsitty henkilö asuu ulkomailla, jolla ei ole Puolassa edustaja, puheenjohtaja (tuomari) vahvistetaan määräaika, joka ei saa olla yhtä kuukautta lyhyempi. Tämän määräajan päättymisen jälkeen palautetaan puolella. Kirje on maksettu asetetussa määräajassa, joka alkaa hakemuksen jättämisestä.

1302 k artiklan valossa. – C, jonka asianajaja tai patenttiasiamies, joka ei ollut asianmukaisesti maksetut määrät on vapautettava ilman maksujen maksamista, jos kiinteä maksu on laskettu suhteellinen tai ilmoitetaan riidan kohdetta. Jos viikon kuluessa siitä, kun maksamismääräys on annettu korvaus on maksettu asianmukaisesti, se tuottaa vaikutuksensa alkuperäisestä päivästä kirjelmät.

Oikeudenkäyntimaksu?

Miten haluatte maksaa oikeudenkäyntimaksut rozporządzenieministra yksityisoikeuden alalla säännellään 31. tammikuuta 2006 annetun oikeudenkäyntimaksut riita-asioissa (Dz.U nro 27, 199 kohta) muodostaa täytäntöönpanosäädöksen, jolla edellä mainittu laki oikeudenkäynnin kustannukset.Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.475138&full=1

Tuomioistuinmaksut on maksettava käteistä vaihtotaseen perusteella toimivaltainen tuomioistuin (tiedot tilistä voidaan saada suoraan tai sen verkkosivustolla tai oikeusministeriön verkkosivut), suoraan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kassa tai fee:llä leimoja, jotka voivat ostaa virkamiestuomioistuimen kassa.

Mitä teen suorittamisen jälkeen?

Maksujen suorittamisen jälkeen ja puutteet, joita tilintarkastustuomioistuin on kuultava asiasta suljetussa istunnossa. Tuomioistuin voi järjestää suullisen käsittelyn vain niissä tapauksissa, joista säädetään asetuksessa 861/2007.


Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Päivitetty viimeksi: 03/02/2016