Fermer

LA VERSION BÊTA DU PORTAIL EST DISPONIBLE!

Consultez la version bêta du portail européen e-Justice et faites-nous part de votre expérience!

 
 

Chemin de navigation

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tiesas izdevumi maza apmēra prasību procedūrā - Polija

Cette page a été traduite automatiquement: sa qualité ne peut pas être garantie.

La qualité de cette traduction a été évaluée comme: mauvaise

Estimez-vous que cette traduction est utile?


Ievads

Kāda maksa tiek iekasēta?

Kā darba samaksu?

Kas notiek, ja man būs jāmaksā par laiku?

Tiesas nodeva?

Ko darīt pēc tam?

Ievads

Jautājumu par maksām, civilprocesā regulē 2005. gada 28. jūlijs Likuma par tiesāšanās izdevumiem civillietās (Oficiālais Vēstnesis 2014, 1025.). Principā maksājumu maksā par katru pieteikumu un tādēļ iesniedz saskaņā ar regulatīvo kontroles procedūru, kas noteikta ar Eiropas Parlamenta un Regula (EK) Nr. 861/2007 (2007. gada 11. jūlijs), ar ko izveido Eiropas procedūru maza apmēra prasībām (turpmāk EDR).
Polijas tiesību aktos, ir iespēja pieprasīt atbrīvojumu no šādas izmaksas saskaņā ar iepriekš minēto (IV sadaļa — Atbrīvojums no tiesvedības izmaksas).

Kāda maksa tiek iekasēta?

Attiecībā uz tā saukto fiksētā maksa attiecas.

Kā darba samaksu?

No tā, ka par lietu Eiropas procedūra maza apmēra prasībām ir: fiksētā maksa PLN 100 (likuma 27.b pants par tiesāšanās izdevumiem civillietās). To pašu maksu iekasē arī apelācijas tiesvedībā (18.w pants, lasot to kopā ar 27.b pants minēto tiesību aktu).

Kas notiek, ja man būs jāmaksā par laiku?

Saskaņā ar 1262. pants 1. punktu 1964. gada 17. novembris Civilprocesa kodeksa (tiesību aktu krājums Nr. 43, 269. pozīcija ar grozījumiem), K. P. C., Pirmās instances tiesa neveica nekādas darbības pēc tam, kad vēstule, kurā papildnodeva nav samaksāta. Tādēļ šī nodeva jāmaksā, iesniedzot Tiesai vēstuli (piemērošana), kas ir, vai pieprasīt atbrīvojumu no tiesāšanās izdevumu segšanas.

Par procesuālajām sekām, kas izriet no nemaksāšanas reglamentē, cita starpā, 1302. un 130. pants; civilprocesa kodeksu.Saite atveras jaunā logāhttp://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1283788:part=a130&full=1Saite atveras jaunā logāhttp://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1283788:part=a130(2)&full=1

Saskaņā ar 130.k pants, ja procesuālā raksta (ieskaitot aizsardzību), nevar būt pareiza, jo nav samaksāta attiecīgā maksājuma samaksai, ņemot vērā priekšsēdētāja (prasītājam), paredzot, ka pierādījumu nesniegšanas gadījumā tā trūkstošajām ziņām par to samaksātu vienas nedēļas laikā. Ja pieprasītajai personai, kas dzīvo ārvalstīs, kas nav nevienas pārstāvniecības Polijā (tiesnesis), priekšsēdētājs nosaka termiņu, kas nedrīkst būt mazāks par vienu mēnesi. Pēc minētā laikposma beigām, atlīdzina pusi. Vēstulē noteiktajā termiņā ir samaksāta no pieteikuma iesniegšanas dienas.

1302.k pants. — P. C.lūdza advokāts vai patentu pilnvarotais, kurš nebija pienācīgi izsniedz bez maksas, ja fiksēta atlīdzība tiek aprēķināta, pamatojoties uz radinieka vai norādījis strīda priekšmeta vērtība. Tomēr, ja vienas nedēļas laikā no dienas, kad rīkojums atmaksāt vēstule tiks samaksāti, tas rada sekas no sākotnējā procesuālo dokumentu iesniegšana.

Tiesas nodeva?

Kā jūs apmaksāsiet tiesas izdevumus civillietās regulē rozporządzenieministra tieslietu jomā 2006. gada 31. janvāris maksājuma metodes tiesas nodevas civillietās (Dz.U. Nr. 27, 199. pozīcija), kas ar īstenošanas aktu, minētā Likuma par tiesāšanās izdevumiem.Saite atveras jaunā logāhttp://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.475138&full=1

Tiesas nodevas civillietās maksā par bezskaidras naudas norēķinu kontā, pamatojoties uz kompetentas tiesas (informācija par šādu kontu var iegūt tieši tiesā vai savā tīmekļa vietnē vai Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē), tieši uz kontu, Pirmās instances tiesa vai maksu markas, ko var iegādāties par Civildienesta tiesas kasei.

Ko darīt pēc tam?

Pēc maksas saņemšanas un jebkuru trūkumu Tiesa turpina izskatīt lietu slēgtā sēdē. Tiesa var lietu izskatīt mutiski, tikai tādos gadījumos, kas izklāstīti Regulā 861/2007.


Šis ir satura mašīntulkojums. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Lapa atjaunināta: 03/02/2016