Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

Navigacijski put

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sudske pristojbe u sporovima male vrijednosti - Poljska


Uvod

Koje se pristojbe primjenjuju?

Koliko trebam platiti?

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Uvod

Pristojbe koje se plaćaju u građanskim postupcima uređene su Zakonom o sudskim troškovima u građanskim predmetima od 28. srpnja 2005. (pročišćeni tekst: Zbornik zakona iz 2014., stavka 1025.). U pravilu se pristojba plaća za svaki podneseni tužbeni zahtjev, uključujući one podnesene u okviru postupka uređenog Uredbom (EZ) br. 861/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2007. o uvođenju europskog postupka za sporove male vrijednosti (dalje u tekstu: postupak za sporove male vrijednosti).

Zakonom o sudskim troškovima u građanskim predmetima (glava IV. – Oslobođenje od sudskih troškova) dopušta se podnošenje zahtjeva za oslobođenje od takvih troškova.

Koje se pristojbe primjenjuju?

Na postupak za sporove male vrijednosti primjenjuje se fiksni iznos pristojbe.

Koliko trebam platiti?

Za tužbene zahtjeve podnesene u okviru europskog postupka za sporove male vrijednosti naplaćuje se fiksna pristojba u iznosu od 100 PLN (članak 27.b Zakona o sudskim troškovima u građanskim predmetima). Ista se pristojba naplaćuje i za žalbe (članak 18. u vezi s člankom 27.b Zakona).

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

U skladu s člankom 126.2 stavkom 1. Zakona od 17. studenoga 1964. – Zakon o građanskom postupku (Zbornik zakona br. 43, stavka 269. kako je izmijenjena) sudovi neće poduzeti nikakve radnje na temelju postupovnog dokumenta za koji nije plaćena odgovarajuća pristojba. Drugim riječima, pristojba se mora platiti pri podnošenju postupovnog dokumenta (tužbenog zahtjeva) nadležnom sudu ili se mora podnijeti zahtjev za oslobođenje od sudskih troškova.

Postupovne posljedice neplaćanja pristojbi za postupovne dokumente utvrđene su, među ostalim, u Poveznica se otvara u novom prozoručlancima 130.Poveznica se otvara u novom prozoru130.2 Zakona o parničnom postupku.

U skladu s člankom 130. Zakona o parničnom postupku, ako se postupovni dokument (uključujući tužbeni zahtjev) ne može obraditi zbog neplaćanja pristojbe, predsjedavajući sudac pozvat će dotičnu stranku da izvrši plaćanje u roku od tjedan dana. Ako stranka to ne učini, vraća joj se postupovni dokument. Ako je postupovni dokument podnijela osoba koja živi u inozemstvu i nema imenovanog zastupnika u Poljskoj, predsjedavajući sudac odredit će rok za plaćanje pristojbe, koji ne smije biti kraći od mjesec dana. Ako se pristojba ne plati u utvrđenom roku, postupovni dokument vraća se stranci. Ako se pristojba plati u utvrđenom roku, postupovni dokument počinje proizvoditi pravne učinke od datuma na koji je podnesen.

U skladu s člankom 130.2 Zakona o parničnom postupku, postupovni dokument koji podnosi odvjetnik ili patentni zastupnik i za koji nije plaćena pristojba vraća se bez poziva na plaćanje ako podliježe fiksnoj ili razmjernoj pristojbi izračunanoj na temelju iznosa koji je predmet spora i koji je stranka navela. Međutim, ako se pristojba za postupovni dokument plati u roku od tjedan dana od dostave odluke o vraćanju dokumenta, postupovni dokument počinje proizvoditi pravne učinke od datuma na koji je podnesen.

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Načini plaćanja sudskih pristojbi u građanskim predmetima uređeni su Poveznica se otvara u novom prozoruUredbom ministra pravosuđa od 31. siječnja 2006. o utvrđivanju načina plaćanja sudskih pristojbi u građanskim predmetima (Zbornik zakona br. 27., stavka 199.) kojim se provodi prethodno navedeni Zakon o sudskim troškovima u građanskim predmetima.

Sudske pristojbe u građanskim predmetima mogu se uplatiti na tekući račun nadležnog suda (podaci o računu mogu se dobiti izravno na sudu ili internetskim stranicama suda ili na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa), platiti gotovinom na blagajni suda ili podmiriti sudskim biljezima koji se mogu kupiti na blagajni suda.

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Kada se pristojba plati i dostave dokumenti koji nedostaju, sud će razmotriti predmet iza zatvorenih vrata. Sud može odrediti termin rasprave samo za predmete utvrđene u Uredbi (EZ) br. 861/2007.


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Posljednji put ažurirano: 08/04/2020