Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

  • Pradžia
  • ...
  • ...
  • ...
  • Ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo atveju taikomi teismo mokesči

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Vähäisiä vaatimuksia koskevan menettelyn oikeuskulut - Puola

Šis puslapis išverstas mašininio vertimo priemone ir jo kokybė negali būti užtikrinta.

Šio vertimo kokybė: nepatikima

Ar šis vertimas Jums naudingas?


Johdanto

Mitä maksuja peritään?

Kuinka paljon minun on maksettava?

Mitä tapahtuu, jos en kannata määräajan kuluessa?

Miten tuomioistuinmaksu suoritetaan?

Mitä voin tehdä sen jälkeen, kun se on pantu vireille?

Johdanto

Siviilioikeudellisissa menettelyissä veloitettavista maksuista säädetään 28. heinäkuuta 2005 annetussa laissa siviilioikeudellisista kustannuksista ( t). (Puolan virallinen lehti 2014, 1025.) Eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä 11. heinäkuuta 2007 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 861/2007 (jäljempänä: EDR).

Puolan lainsäädännössä on mahdollisuus pyytää vapautusta tällaisista kustannuksista IV osaston säännösten mukaisesti (vapautus oikeudenkäyntikuluista).

Mitä maksuja peritään?

Sähköiseen asiakirjarekisteriin sovelletaan kiinteää maksua.

Kuinka paljon minun on maksettava?

Eurooppalaista vähäisiin vaatimuksiin sovellettavaa menettelyä koskevasta hakemusasiakirjasta peritään kiinteä maksu, jonka suuruus on 100 zlotya ( yksityisoikeudellisista kustannuksista annetun lain 27 artikla). Samasta summasta peritään myös muutoksenhausta perittävä maksu (lain 18 artikla yhdessä 27 artiklan b alakohdan kanssa).

Mitä tapahtuu, jos en kannata määräajan kuluessa?

17. marraskuuta 1964 annetun siviiliprosessilain (Dz) 126 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Puolan virallinen lehti nro 43, 269, sellaisena kuin se on muutettuna), tuomioistuin ei toteuta mitään toimia sen kirjeen johdosta, jonka perusteella maksua ei ole maksettu. Näin ollen maksu on maksettava ajankohtana, jona kirje jätetään sille tuomioistuimelle, jolle vapautushakemus on jätetty, tai pyyntö saada vapautus oikeudenkäyntikuluista.

Kirjeen maksuvelvollisuuden laiminlyönnistä säädetään muun muassa siviiliprosessilain Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1283788:part=a130&full=1Linkki avautuu uuteen ikkunaan 130 ja 2 §: ssä.

Jos oikeudenkäyntiasiakirja (mukaan lukien hakemus) ei voi saada asianmukaista menettelytapaa oikeudenkäyntiasiakirjan maksamatta jättämisen vuoksi, puheenjohtaja kutsuu tuomarin, jäljempänä ’tuomari’, rikosprosessilain 130 artiklan mukaisesti kehottamaan puoluetta, jos muussa ei ole toimittu, maksamaan kirjeen viikon kuluessa. Jos ilmoituksen tekee ulkomaalainen, jolla ei ole Puolan edustajaa, puheenjohtaja (tuomari) asettaa maksun määräajan, jonka on oltava vähintään yksi kuukausi. Kun edellä mainittu määräaika on päättynyt, kirje palautetaan osapuolelle. Toisaalta samana ajanjaksona vahvistettu tiedoksianto-kirje tuotti sen vaikutukset sen esittämispäivästä alkaen.

Siviiliprosessilain 2 §: n momentin mukaan asianajaja, asianajaja tai patenttiasiamies, jota ei ole asianmukaisesti maksettu, palautetaan ilman maksua, jos hänelle on määrätty kiinteä tai suhteellinen maksu, joka on laskettu riidan kohteen arvon perusteella. Kuitenkin jos viikon kuluessa perintämääräyksen tiedoksi antamisesta on asianmukaisesti maksettu kirje, sillä on oltava prosessuaalisia vaikutuksia alkuperäisestä jättöpäivästä alkaen.

Miten tuomioistuinmaksu suoritetaan?

Oikeudenkäyntimaksujen maksutavasta yksityisoikeuden alalla säädetään oikeusministerin maksuvelvollisuudesta siviilioikeudellisissa asioissa 31. tammikuuta 2006 annetussa oikeusministerin Linkki avautuu uuteen ikkunaanasetuksessa ( Dz). Puolan virallinen lehti nro 27, 199) joka on edellä mainittujen oikeudenkäyntikulujen osalta täytäntöönpanosäädös.

Siviilituomioistuimet on maksettava toimivaltaisen tuomioistuimen tilille muuna kuin rahana toimivaltaisessa tuomioistuimessa (tilitiedot on saatu suoraan tuomioistuimelta tai tuomioistuimen verkkosivustolta tai ne voidaan ilmoittaa oikeusministeriön verkkosivustolla) suoraan tuomioistuimen maksutoimistossa tai tuomioistuimen maksutoimistosta saatavilla oikeudenkäyntimaksuleimalla.

Mitä voin tehdä sen jälkeen, kun se on pantu vireille?

Kun maksu on suoritettu ja täyte on suoritettu, tuomioistuin käsittelee asian suljetuin ovin. Tuomioistuin voi ainoastaan nimetä kuulemisen asetuksessa (EY) N:o 861/2007 mainituissa tapauksissa.


Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Päivitetty viimeksi: 18/09/2019