A kis értékű követelésekre vonatkozó eljárással kapcsolatos bírósági illetékek - Lengyelország

Wiederherstellen

Diese Seite wurde maschinell übersetzt. Für die Qualität kann keine Gewähr gegeben werden.

Die Qualität dieser Übersetzung wurde wie folgt bewertet: nicht zuverlässig

Finden Sie die Übersetzung nützlich?


Bevezetés

Milyen díjakat számítanak fel?

Mennyit kell fizetnem?

Mi történik, ha nem fizetek a határidőn belül?

Hogyan lehet bírósági illetéket fizetni?

Mit tehetek?

Bevezetés

A polgári peres eljárások díjainak kérdését a polgári ügyekben felmerülő bírósági költségekről szóló, 2005. július 28-i törvény („t. (Jogi Közlöny, 2014., 1025. o.). A kis értékű követelések európai eljárásának bevezetéséről szóló, 2007. július 11-i 861/2007/EK rendelet (a továbbiakban: EDR).

A lengyel jogban a IV. cím rendelkezéseivel (a jogi költségek alóli mentesség) összhangban lehetőség van az ilyen költségek alóli mentesség kérelmezésére.

Milyen díjakat számítanak fel?

Az úgynevezett „fix díj” az EDR-re vonatkozik.

Mennyit kell fizetnem?

A kis értékű követelések európai eljárása során a kérelemfájlból 100 PLN fix összegű díjat számítanak fel (a polgári ügyekben felmerülő igazságügyi költségekről szóló törvény 27. cikk). Ugyanezen összeg után a fellebbezés díját is fel kell számolni (a törvény 18. cikk a 27. cikk b) pont összefüggésben).

Mi történik, ha nem fizetek a határidőn belül?

A 1964. november 17-i polgári perrendtartás (Dz.) 126. cikk (2) bekezdés (1) pontja alapján. Jogi Közlöny 43. szám, tétel 269, módosítva) – C. úr, a bíróság nem tesz semmilyen intézkedést annak a levélnek megfelelően, amelyben az esedékes díjat nem fizették meg. Ennek megfelelően a díjat akkor kell befizetni, amikor a levelet annak a bíróságnak nyújtják be, amelyhez a mentesség iránti kérelmet benyújtották, illetve a jogi költségek alóli mentesség iránti kérelmet.

A levél elmulasztásának eljárási következményeit többek között a polgári perrendtartás A link új ablakot nyit meghttp://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1283788:part=a130&full=1A link új ablakot nyit meg 130. és 130. cikk szabályozza.

A büntetőeljárási törvénykönyv 130. cikk értelmében ha az eljárási irat (beleértve a kérelmet is) a fizetendő díj meg nem fizetése miatt nem tud megfelelő lépéseket tenni, a bírói tanács elnöke (a bíró) felkéri az eljárási iratot, hogy fizesse ki a levelet, és ennek elmulasztása esetén egy héten belül fizesse ki a levelet. Ha a levelet egy Lengyelországban lakóhellyel nem rendelkező külföldi lakos nyújtja be, az elnök (bíró) állapítja meg a díj megfizetésére vonatkozó határidőt, amely nem lehet egy hónapnál rövidebb. A fenti határidő lejárta után a levelet visszaküldik a félnek. Másrészt a meghatározott határidőn belül a kézbesítésről szóló levél a benyújtásuk időpontjától kezdődő hatállyal rendelkezik.

A büntetőeljárási törvénykönyv 130. cikk (2) bekezdésének figyelembevételével a nem megfelelően fizetett ügyvéd, ügyvéd vagy szabadalmi ügyvivő által benyújtott levél díj megfizetése nélkül jár, amennyiben a jogvita tárgyának értéke alapján kiszámított rögzített vagy relatív összeg terheli. Amennyiben azonban a beszedési utalvány kézbesítésétől számított egy héten belül megfelelően megfizették a levelet, a levél az eredeti bejelentési naptól kezdve eljárási következményekkel jár.

Hogyan lehet bírósági illetéket fizetni?

A bírósági illetékek polgári ügyekben történő megfizetésének módját a polgári ügyekben fizetendő bírósági illetékekről szóló, 2006. január 31-i igazságügyi miniszteri A link új ablakot nyit megrendelet (Dz. Jogi Közlöny 27. szám, tétel 199) a fent említett jogi költségekre vonatkozó végrehajtási jogi aktus.

A polgári ügyekben a bírósági illetékeket nem készpénzben, készpénzben kell kifizetni az illetékes bíróság folyószámlájára (a számlainformációkat közvetlenül a bíróság vagy a bíróság honlapján lehet beszerezni, vagy az Igazságügyi Minisztérium honlapján lehet feltüntetni), közvetlenül a bírósági fizetési hivatalnál, vagy a bírósági fizetési vámhivataltól elérhető bírósági illetékbélyeg formájában.

Mit tehetek?

A díj megfizetése és annak bármely kitöltése után a bíróság lezárja az ügyet zárt ülésen. A 861/2007 rendeletben meghatározott esetekben a bíróság csak meghallgatást jelölhet ki.


Az oldal tartalma ezen a nyelven gépi fordítással készült. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.

Utolsó frissítés: 18/09/2019