Sudske pristojbe u sporovima male vrijednosti - Poljska

Ez az oldal gépi fordítás eredménye – a fordítás minőségét nem áll módunkban garantálni.

Az értékelés alapján ennek a fordításnak a minősége: nem megbízható

Ön szerint használható ez a fordítás?


Uvod

Što se naplaćuju naknade?

Kako mogu obratiti?

Što se događa ako ne biste ću plaćati na vrijeme?

Sudske naknade?

Što učiniti nakon plaćanja?

Uvod

Pitanje naknada u građanskim postupcima uređuje zakon od 28. srpnja 2005. o sudskim troškovima u građanskim stvarima (Službeni list 2014, 1025). U načelu, pristojbe plaćaju se na svaki zahtjev i stoga se podnosi u skladu s regulatornim postupkom utvrđenim Uredba (EZ) br. 861/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2007. o uvođenju europskog postupka za sporove male vrijednosti (dalje u tekstu: EDR).
U poljskom zakonodavstvu postoji mogućnost zatražiti izuzeće od takvih troškova u skladu s odredbama gore navedenih prava (glava IV. — oslobođenju od troškova postupka).

Što se naplaćuju naknade?

U odnosu na tzv. „fiksna pristojba primjenjuje.

Kako mogu obratiti?

Od zahtjeva za slučaj u europskom postupku za sporove male vrijednosti mora biti punjen: fiksne naknade od 100 PLN (članak 27.b Akta o sudskim troškovima u građanskim predmetima). Ista naknada i na žalbu (članak 18.w, u vezi s članak 27.b gore navedenog Akta).

Što se događa ako ne biste ću plaćati na vrijeme?

U skladu s članak 1262. § 1. Zakonika o parničnom postupku od 17. studenoga 1964. (Službeni list br. 43, točka 269., kako je izmijenjen), K. P. c., Prvostupanjski sud nije poduzela nikakve mjere nakon pismo pristojbi koja nije bila plaćena. Stoga pristojba mora se obratiti prilikom podnošenja sudu pisma (zahtjev) kojem je zahtjev, ili oslobođenju od troškova postupka.

Postupovni posljedice neplaćanja uređena je, između ostalog, članak 130. 1302. Zakonika o parničnom postupku.Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1283788:part=a130&full=1Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1283788:part=a130(2)&full=1

U skladu s članak 130.k točka c. — ako podnesku (uključujući obrane) ne mogu biti točni zbog neplaćanja pristojbi, predsjednik (sudac) poziva zahtjeva u njegovim založili se vrati, sama to platiti u roku od jednog tjedna. Ako tražena osoba s prebivalištem u inozemstvu koji nema zastupnika u Poljskoj, predsjednik (sudac) utvrđuje rok za plaćanje, koji ne može biti kraći od mjesec dana. Nakon isteka tog razdoblja namiri strani. Pismo plaćena u zadanom roku ima učinak od datuma podnošenja.

U svjetlu članak 1302.k — pismo gđe C koje pokreću odvjetnika ili državnom odvjetniku patenta koji je propisno plaćen ne oslobađa se bez plaćanja naknade, ako fiksnu naknadu izračunava se na temelju relativnog ili naveo vrijednost predmeta spora. Međutim, ako u roku od jednog tjedna od dana dostave naloga za povrat će biti uredno plaćene, ono proizvodi učinke od izvornog datuma podnošenja podnesaka.

Sudske naknade?

Kako ćete platiti sudske pristojbe u građanskim stvarima uređuje rozporządzenieministra pravosuđe od 31. siječnja 2006. o metodi plaćanja sudskih pristojbi u građanskim predmetima (dz.u. br. 27, stavka 199.) koji čine provedbeni akt kako bi se navedenim Zakonom o sudskim troškovima.Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.475138&full=1

Sudske pristojbe u građanskim stvarima isplaćeni na temelju negotovinski na tekući račun nadležnog suda (informacije o takvim računa mogu se dobiti izravno u Sudu ili na svojoj internetskoj stranici ili na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa), izravno cashier Prvostupanjskog suda ili u obliku naknade pečata koje mogu biti kupljene na cashier Suda.

Što učiniti nakon plaćanja?

Nakon plaćanja pristojbe i mogućih nedostataka sud nastavlja suditi slučaj u zatvorenoj sjednici. Sud može održati usmenu raspravu samo u slučajevima navedenima u Uredbi 861/2007.


Ovo je strojni prijevod sadržaja. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Posljednji put ažurirano: 03/02/2016