Închide

VERSIUNEA BETA A PORTALULUI ESTE ACUM DISPONIBILĂ!

Accesați versiunea BETA a portalului european e-justiție și spuneți-ne cum vi se pare!

 
 

Cale de navigare

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Soudní poplatky související s řízením o drobných nárocích - Polsko

Această pagină este o versiune realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Nu putem oferi nicio garanție în ceea ce privește calitatea traducerii.

Traducerea a fost evaluată ca fiind inacceptabilă

V-a fost utilă traducerea?


Úvod

Jaké jsou poplatky?

Kolik je třeba zaplatit?

Co se stane, pokud neprovedu platbu ve stanovené lhůtě?

Jak učinit soudní poplatek?

Co mohu učinit po jeho podání?

Úvod

Otázka poplatků v občanskoprávním řízení se řídí zákonem ze dne 28. července 2005 o soudních nákladech v občanských věcech (t). (Sbírka zákonů z roku 2014, 1025). Poplatek je v zásadě předmětem žaloby upravené nařízením (ES) č. 861/2007 Evropského parlamentu a Rady ze dne 11. července 2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích (dále jen EDR).

V polském právu existuje možnost požádat o osvobození od těchto nákladů v souladu s hlavou IV (výjimka z právních nákladů).

Jaké jsou poplatky?

Takzvaný „pevný poplatek“ se vztahuje na EDR.

Kolik je třeba zaplatit?

Z dokumentace žádosti v rámci evropského řízení o drobných nárocích se účtuje pevně stanovený poplatek ve výši 100 PLN (čl. 27 zákona o soudních nákladech ve věcech občanských). Na odvolání se rovněž účtuje poplatek ve stejné výši (čl. 18 ve spojení s čl. 27 písm. b) zákona).

Co se stane, pokud neprovedu platbu ve stanovené lhůtě?

Podle čl. 126 odst. 2 (1) občanského soudního řádu ze dne 17. listopadu 1964 (Dz. Sbírka zákonů č. 43, položka 269, ve znění pozdějších předpisů) – pan C., soud nepodnikne žádné kroky v návaznosti na dopis, od kterého nebyl zaplacen splatný poplatek. V důsledku toho musí být poplatek zaplacen v okamžiku podání dopisu u soudu, kterému je žádost o osvobození podána, nebo žádost o osvobození od právních nákladů.

Procesní důsledky nezaplacení tohoto dopisu se řídí zejména čl. Odkaz se otevře v novém okně.130 a článkemOdkaz se otevře v novém okně.http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1283788:part=a130(2)&full=1 130 2 občanského soudního řádu.

Čl. 130 trestního řádu stanoví, že není-li řádný postup (včetně žaloby) v důsledku nezaplacení dlužného poplatku řádný, vyzve předseda senátu (soudce) účastníka řízení, v opačném případě o tom, že mu bude ve lhůtě jednoho týdne uložena povinnost zaplatit mu dopis. V případě, že dopis je podán cizinci, který nemá zástupce v Polsku, stanoví předseda (soudce) lhůtu pro zaplacení poplatku, která nesmí být kratší než jeden měsíc. Po uplynutí uvedené lhůty je dopis vrácen účastníkovi řízení. Naproti tomu dopis o doručení ve stanovené lhůtě vyvolává účinky ode dne, kdy byl podán.

S ohledem na čl. 130 2 trestního řádu je dopis advokáta, advokáta nebo patentového zástupce, který nebyl řádně uhrazen, vrácen bez zaplacení poplatku, pokud podléhá zaplacení poplatku na základě pevné nebo relativní částky vypočtené na základě hodnoty předmětu sporu. Je-li však do týdne od data doručení příkazu k navrácení řádně zaplacen dopis, má procesní účinky od počátečního dne podání.

Jak učinit soudní poplatek?

Způsob platby soudních poplatků v občanských věcech se řídí nařízením ministra spravedlnosti Odkaz se otevře v novém okně.ze dne 31. ledna 2006 o úhradě soudních poplatků v občanských věcech (Dz. Sbírka zákonů č. 27, položka 199) představuje prováděcí akt pro výše uvedený právní akt o nákladech řízení.

Soudní poplatky v občanskoprávních věcech mají být uhrazeny v nepeněžní formě na běžný účet příslušného soudu (informace o účtu lze získat přímo od soudu nebo na internetových stránkách soudu nebo mohou být uvedeny na internetových stránkách ministerstva spravedlnosti) přímo u soudu nebo ve formě soudních poplatků, které jsou k dispozici u soudu.

Co mohu učinit po jeho podání?

Po zaplacení poplatku a jeho vyplnění přistoupí soud k projednání věci na uzavřeném zasedání. Soud může jmenovat pouze jednání v případech stanovených v nařízení č. 861/2007.


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 18/09/2019