Închide

VERSIUNEA BETA A PORTALULUI ESTE ACUM DISPONIBILĂ!

Accesați versiunea BETA a portalului european e-justiție și spuneți-ne cum vi se pare!

 
 

Cale de navigare

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tiesas izdevumi maza apmēra prasību procedūrā - Polija

Această pagină este o versiune realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Nu putem oferi nicio garanție în ceea ce privește calitatea traducerii.

Traducerea a fost evaluată ca fiind inacceptabilă

V-a fost utilă traducerea?


Ievads

Kādas ir maksas?

Cik man jāmaksā?

Kas notiek, ja es nemaksātu noteiktajā termiņā?

Kā celt tiesas nodevu?

Ko varu darīt pēc tam, kad tas ir iesniegts?

Ievads

Tiesāšanās izdevumus civillietās reglamentē 2005. gada 28. jūlijs Akts par tiesu izmaksām civillietās (t). (Oficiālais Vēstnesis, 2014, 1025.). Principā nodeva ir atkarīga no prasības un līdz ar to — tiesvedībā, ko reglamentē Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 861/2007 (2007. gada 11. jūlijs), ar ko izveido Eiropas procedūru maza apmēra prasībām (turpmāk EDR).

Saskaņā ar Polijas tiesību aktiem pastāv iespēja pieprasīt atbrīvojumu no šādām izmaksām saskaņā ar IV sadaļas noteikumiem (atbrīvojums no juridiskajām izmaksām).

Kādas ir maksas?

Tā sauktā fiksētā maksa attiecas uz EDR.

Cik man jāmaksā?

No pieteikuma lietas Eiropas procedūrā maza apmēra prasībām tiek iekasēta fiksēta maksa PLN 100 apmērā ( Likuma par tiesu izmaksām civillietās 27. pants). Par pārsūdzību ir jāmaksā arī tāda pati maksa (Likuma 18. pants kopā ar 27. panta b) punktu).

Kas notiek, ja es nemaksātu noteiktajā termiņā?

Ievērojot 1964. gada 17. novembris Civilprocesa kodeksa (1) 126. panta 2. punktu (Dz. Polijas Oficiālais Vēstnesis Nr. 43,. punkts. 269, ar grozījumiem) — C. kungs, tiesa pēc vēstules, no kuras samaksas termiņš nav samaksāts, neveic nekādus pasākumus. Tādējādi nodeva ir jāsamaksā brīdī, kad vēstule ir iesniegta tiesā vai tribunālā, kurā iesniegts pieteikums par atbrīvojumu, vai lūgums piešķirt atbrīvojumu no juridiskajām izmaksām.

Vēstules neizmaksāšanas procedūras sekas cita starpā reglamentē Civilprocesa kodeksa Saite atveras jaunā logāhttp://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1283788:part=a130&full=1Saite atveras jaunā logā 130. un 130. pants.

Saskaņā ar Kriminālprocesa kodeksa 130. pantu, ja procesuālais dokuments (ieskaitot pieteikumu) nevar saņemt pareizu rīcības gaitu, nemaksājot pienākošos maksu, tiesas priekšsēdētājs (tiesnesis) uzaicina pusi, ja tā nav pieprasījusi samaksāt šo vēstuli, to samaksāt vienas nedēļas laikā. Ja vēstuli iesniedz ārvalstu rezidents, kuram nav pārstāvja Polijā, priekšsēdētājs (tiesnesis) nosaka maksājuma samaksas termiņu, kas nedrīkst būt mazāks par vienu mēnesi. Pēc iepriekš minētā termiņa beigām vēstuli nosūta atpakaļ pusei. No otras puses, dienesta vēstule noteiktajā termiņā rada sekas dienā, kad tā iesniegta.

Saskaņā ar Kriminālprocesa kodeksa 130. panta 2. punktu advokāts, advokāts vai patentu pārstāvis, kas nav saņēmis pienācīgu samaksu, saņem kompensāciju, nemaksājot par to samaksu, ja viņam ir jāmaksā par fiksētu summu vai ar noteiktu summu, kas aprēķināta, pamatojoties uz strīda priekšmeta vērtību. Tomēr, ja nedēļas laikā no atgūšanas rīkojuma izsniegšanas dienas tā ir pienācīgi samaksāta, tai ir procedurāla ietekme, sākot no iesniegšanas sākuma datuma.

Kā celt tiesas nodevu?

Tiesas nodevu maksāšanas veidu civillietās reglamentē tieslietu Saite atveras jaunā logāministra 2006. gada 31. janvāris noteikumi par tiesas nodevu maksāšanu civillietās (DZ. Polijas Oficiālais Vēstnesis Nr. 27,. punkts. 199) ir īstenošanas akts attiecībā uz iepriekš minēto tiesību aktu.

Tiesas nodevas civillietās ir maksājamas kompetentās tiesas pašreizējā kontā (konta informāciju var saņemt tieši no tiesas vai tiesas tīmekļa vietnē, vai arī tās var norādīt Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē) tieši tiesas maksājumu birojā vai kā tiesas nodevas spiedogus, kas pieejami no tiesas maksājumu iestādes.

Ko varu darīt pēc tam, kad tas ir iesniegts?

Pēc tam, kad ir samaksāta nodeva un tā aizpildīta, tiesa izskatīs lietu slēgtā sēdē. Tiesa var tikai iecelt uzklausīšanu Regulā 861/2007 noteiktajos gadījumos.


Šis ir satura mašīntulkojums. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Lapa atjaunināta: 18/09/2019