Închide

VERSIUNEA BETA A PORTALULUI ESTE ACUM DISPONIBILĂ!

Accesați versiunea BETA a portalului european e-justiție și spuneți-ne cum vi se pare!

 
 

Cale de navigare

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tariffi tal-qorti dwar il-proċedura għal Talbiet Żgħar - Polonja

Această pagină este o versiune realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Nu putem oferi nicio garanție în ceea ce privește calitatea traducerii.

Traducerea a fost evaluată ca fiind acceptabilă

V-a fost utilă traducerea?


Introduzzjoni

X’inhuma t-tariffi imposti?

Kemm ikolli nħallas?

X’jiġri jekk ma nħallasx fi żmien l-iskadenza?

Kif tagħmel tariffa tal-qorti?

X’nista’ nagħmel wara li nġabet?

Introduzzjoni

Il-kwistjoni tal-miżati fi proċedimenti ċivili hija rregolata mill-Att tat-28 ta’ Lulju 2005 dwar l-ispejjeż ġudizzjarji fi kwistjonijiet ċivili (t. (Il-Ġurnal tal-Liġijiet tal-2014, 1025). Fil-prinċipju, tariffa hija soġġetta għal kwalunkwe pretensjoni u b’hekk issir fil-proċedimenti rregolati mir-Regolament (KE) Nru 861/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Lulju 2007 li jistabbilixxi Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar (minn hawn’ il quddiem: EDR).

Fil-liġi Pollakka, hemm il-possibbiltà li tintalab eżenzjoni minn dawn l-ispejjeż skont id-dispożizzjonijiet tat-Titolu IV (eżenzjoni mill-ispejjeż legali).

X’inhuma t-tariffi imposti?

L-hekk imsejħa tariffa fissa tapplika għall-EDR.

Kemm ikolli nħallas?

Mill-file ta’ applikazzjoni fil-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar jiġi impost ħlas fiss ta’ PLN 100 (l-Artikolu 27 tal-Att dwar l-Ispejjeż Ġudizzjarji f’Materji Ċivili). Ħlas tal-istess ammont huwa impost ukoll fuq appell (l-Artikolu 18 flimkien mal-Artikolu 27(b) tal-Att).

X’jiġri jekk ma nħallasx fi żmien l-iskadenza?

Skont l-Artikolu 126(2) (1) tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili tat-17 ta’ Novembru 1964 (Dz. Il-Ġurnal tal-Liġijiet Nru 43, punt 269, kif emendat) — C., il-qorti ma tieħu ebda azzjoni wara ittra li minnha l-ħlas dovut ma jkunx tħallas. Għaldaqstant, it-tariffa għandha titħallas meta tiġi ppreżentata l-ittra lill-qorti jew lit-tribunal li lilha ssir it-talba għal eżenzjoni jew talba għal eżenzjoni minn spejjeż legali.

Il-konsegwenzi proċedurali tan-nuqqas ta’ ħlas tal-ittra huma rregolati inter alia Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidamill-Artikolu 130Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1283788:part=a130(2)&full=1 130 2 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili.

Skont l-Artikolu 130 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Kriminali, jekk dokument proċedurali (inkluża l-applikazzjoni) ma jkunx jista’ jirċievi kors ta’ azzjoni xieraq minħabba nuqqas ta’ ħlas ta’ ħlas dovut, l-imħallef li jippresjedi (l-imħallef) jistieden lill-parti, u fin-nuqqas ta’ dan, għandha tiġi ordnata tħallas l-ittra, biex tħallasha fi żmien ġimgħa. Jekk l-ittra tiġi ppreżentata minn resident barrani li ma jkollux rappreżentant fil-Polonja, il-president (imħallef) għandu jistabbilixxi l-limitu ta’ żmien għall-ħlas tat-tariffa, li ma jistax ikun inqas minn xahar. Ladarba d-data ta’ skadenza msemmija hawn fuq tkun skadiet, l-ittra tintbagħat lura lill-parti. Min-naħa l-oħra, l-ittra ta’ notifika fit-terminu stabbilit tipproduċi l-effetti tagħha mid-data tal-preżentata tagħha.

Fid-dawl tal-Artikolu 130 2 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Kriminali, ittra ppreżentata minn avukat, avukat jew aġent tal-privattivi li ma tħallasx kif dovut għandha tiġi rimborżata mingħajr il-ħlas ta’ tariffa jekk hija tkun soġġetta għal tariffa pagabbli f’ammont fiss jew relattiv ikkalkulat abbażi tal-valur tas-suġġett tat-tilwima. Madankollu, fejn, fi żmien ġimgħa mid-data tan-notifika tal-ordni ta’ rkupru, tintbagħat ittra debitament, dan għandu jkollu effetti proċedurali mid-data inizjali tal-preżentazzjoni.

Kif tagħmel tariffa tal-qorti?

Il-metodu ta’ ħlas tad-drittijiet tal-qorti f’materji ċivili huwa rregolat Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidamir-Regolament tal-Ministru tal-Ġustizzja tal-31 ta’ Jannar 2006 dwar il-ħlas ta’ drittijiet tal-qorti f’materji ċivili (Dz. Il-Ġurnal tal-Liġijiet Nru 27, punt 199) li jikkostitwixxi att ta’ implimentazzjoni għall-att ta’ spejjeż legali msemmi hawn fuq.

It-tariffi tal-qorti f’materji ċivili għandhom jitħallsu f’forma mhux ta’ flus fil-kont kurrenti tal-qorti kompetenti (l-informazzjoni dwar il-kont tista’ tinkiseb direttament mill-qorti jew mis-sit web tal-qorti jew tista’ tiġi indikata fuq is-sit web tal-Ministeru tal-Ġustizzja) direttament fl-uffiċċju ta’ ħlas tal-qorti jew fil-forma ta’ bolol tad-drittijiet tal-qorti disponibbli mill-uffiċċju ta’ ħlas tal-qorti.

X’nista’ nagħmel wara li nġabet?

Malli titħallas it-tariffa u kwalunkwe mili tagħha, il-qorti se tipproċedi biex tisma’ l-kawża f’sessjoni magħluqa. Il-Qorti tista’ biss taħtar smigħ fil-każijiet speċifikati fir-Regolament 861/2007.


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 18/09/2019