Schließen

DIE BETAVERSION DES PORTALS IST JETZT ONLINE!

Besuchen Sie die Betaversion des Europäischen Justizportals und lassen Sie uns wissen, was Sie darüber denken!

 
 

Navigationsleiste

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sudske pristojbe u sporovima male vrijednosti - Rumunjska

Diese Seite wurde maschinell übersetzt. Für die Qualität kann keine Gewähr gegeben werden.

Die Qualität dieser Übersetzung wurde wie folgt bewertet: durchschnittlich

Finden Sie die Übersetzung nützlich?


Uvod

Koje se naknade plaćaju?

Koliko ću morati platiti?

Što se događa ako ne plaćam sudske pristojbe na vrijeme?

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Što se događa nakon isplate?

Uvod

Europski postupak za sporove male vrijednosti uređen je Uredbom (EZ) br. 861/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2007. o uvođenju europskog postupka za sporove male vrijednosti.

Kad je riječ o sustavu carinskih biljega, na njega se primjenjuje Izvanredna uredba br. 80/2013, koja je na snazi od 26.06.2013. To je zakonodavstvo doneseno nakon izmjene pravnog okvira za građanski postupak donošenjem Zakona o parničnom postupku i provedbe novih institucija donesenih na temelju Građanskog zakonika.

Pristojbe u području pravosuđa plaćaju sve fizičke i pravne osobe te predstavljaju plaćanje za usluge koje pružaju sudovi, te Ministarstvo pravosuđa i državno odvjetništvo pri Visokom kasacijskom sudu.

Pristojbe za pravosudni pečat mogu se platiti u Rumunjskoj na internetu, ali sustav elektroničkog plaćanja zasad nije u funkciji.

Koje se naknade plaćaju?

Plaćanje sudskih taksa ovisi o suđenju u prvostupanjskom postupku i izvršavanju pravnih sredstava pod uvjetima propisanima zakonom.

Pojedinci mogu, na zahtjev, imati koristi od smanjenja, izuzeća i postupnih naknada za plaćanje administrativne pristojbe, u skladu s uvjetima vladine hitne uredbe br. 51/2008 o javnoj sudskoj pomoći u građanskim stvarima, koja je odobrena s izmjenama i dopunama Zakona br. 193/2008, kako su izmijenjeni i dopunjeni. Pravne osobe mogu koristiti pogodnosti plaćanja sudskih pristojbi u skladu s člankom 42. stavkom 2. hitne odluke vlade br. 80/2013.

Koliko ću morati platiti?

U sadašnjoj fazi zakonodavstva sudska pristojba za zahtjev utvrđuje se u skladu s člankom 3. stavak 1. hitne odluke br. 80/2013, kako slijedi:

  1. vrijednost od 500 leja – 8 %, ali ne manja od 20 leja;
  2. između 501 i 5.000 leja – 40 leja + 7 % za ono što prelazi 500 leja,
  3. između 5.001 i 25.000 leja – 355 leja + 5 % za ono što prelazi 5.000 leja,

Što se događa ako ne plaćam sudske pristojbe na vrijeme?

U skladu s izvanrednom uredbom vlade br. 80/2013, sudski se pečat plaća unaprijed. Ako tužitelj ne ispuni obvezu plaćanja naknade u zakonskom ili sudskom roku, zahtjev se poništava u neiskrenom ili, prema potrebi, u okviru ograničenja u kojima je pristojba u skladu sa zakonom plaćena. Isto tako, ako je zahtjev za dodjelu administrativne pristojbe odbijen, a tužitelj nije platio pristojbu koju je dužan platiti i nije podnio dokaz o uplati u roku koji je odredio sud, sud postupa sa zahtjevom za poništenje kao neadministrativnu pristojbu.

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Sudski biljeg plaća se u gotovini, putem prijenosa ili internetskog sustava, na zasebni račun lokalnog proračuna „Sudski pečat i ostale administrativne pristojbe”, teritorijalne upravne jedinice u kojoj fizička osoba ima boravište ili boravište ili, ovisno o slučaju, ako pravna osoba ima registrirano sjedište. Troškovi operacija prijenosa iznosa koji se duguju kao administrativne pristojbe naplaćuju se poreznom obvezniku.

Ako osoba koja je odgovorna za administrativnu pristojbu nije sjedište ni mjesto boravišta ili, ovisno o slučaju, sjedište u Rumunjskoj, sudski se pečat uplaćuje u lokalni proračun administrativne jedinice suda na kojem se podnosi tužba ili tužba.

Sudačke upravne pristojbe mogu se platiti Poreznoj i poreznoj upravi upravne jedinice u kojoj fizička osoba ima prebivalište ili boravište ili u kojoj je osnovana pravna osoba.

Pristojbe za pravosudni pečat također se mogu platiti bankovnim prijenosom i internetskim sustavom.

Što se događa nakon isplate?

Primitak plaćanja administrativne pristojbe, izdanog u slučaju plaćanja u gotovini ili naloga za plaćanje, podnosi se pri registraciji zahtjeva.

Primici ili, ovisno o slučaju, nalozi za plaćanje sudskih štambilja nemaju standardni format koji se izdaje u obliku koji prihvaća jedinica plaćanja.

Ako se sudska pristojba plaća nakon što je tužitelj primio priopćenje suda u tu svrhu, mora podnijeti dokaz o uplati pristojbe u roku od 10 dana od primitka obavijesti.

Podnošenje dokaza o plaćanju taksa može se podnijeti osobno na sudu ili poštom s naznakom broja spisa predmeta (broj predmeta) za koji je plaćanje izvršeno, brojem spisa navedenog u obavijesti koju sud šalje stranci.


Ovo je strojni prijevod sadržaja. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Posljednji put ažurirano: 19/09/2019