Schließen

DIE BETAVERSION DES PORTALS IST JETZT ONLINE!

Besuchen Sie die Betaversion des Europäischen Justizportals und lassen Sie uns wissen, was Sie darüber denken!

 
 

Navigationsleiste

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sodne takse v zvezi s postopkom v sporih majhne vrednosti - Romunija

Diese Seite wurde maschinell übersetzt. Für die Qualität kann keine Gewähr gegeben werden.

Die Qualität dieser Übersetzung wurde wie folgt bewertet: nicht zuverlässig

Finden Sie die Übersetzung nützlich?


Uvod

Kakšne vrste pristojbin se plačujejo?

Koliko znaša strošek obravnave pritožbe?

Kaj se zgodi, če sodne takse ne plačujem pravočasno?

Kako plačam sodne takse?

Kaj se zgodi potem, ko plačate?

Uvod

Evropski postopek v sporih majhne vrednosti ureja Uredba (ES) št. 861/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. julija 2007 o uvedbi evropskega postopka v sporih majhne vrednosti.

Sistem sodnih žigov je urejen z izrednim odlokom št. 80/2013, ki velja od leta 26.06.2013. Ta zakonodaja je bila sprejeta po spremembi pravnega okvira za civilni postopek s sprejetjem zakona o civilnem postopku in o izvajanju novih institucij, sprejetih na podlagi civilnega zakonika.

Sodne štampiljke plačujejo vse fizične in pravne osebe ter predstavljajo plačilo za storitve, ki jih opravijo sodišča, ter Ministrstvo za pravosodje in državno tožilstvo pri vrhovnem kasacijskem sodišču.

Sodne takse se lahko plačajo na spletu v Romuniji, vendar do zdaj elektronski plačilni sistem ne deluje.

Kakšne vrste pristojbin se plačujejo?

Sodne takse je treba plačati tako na prvi stopnji kot tudi v okviru uveljavljanja pravnih sredstev pod pogoji, določenimi z zakonom.

Posamezniki lahko na zahtevo izkoristijo znižanja, oprostitve in postopne pristojbine za plačilo kolkovin v skladu s pogoji iz izredne uredbe vlade št. 51/2008 o javni pravosodni pomoči v civilnih zadevah, ki je bila odobrena s spremembami z zakonom št. 193/2008, kakor je bil spremenjen in dopolnjen. Pravne osebe so lahko upravičene do olajšav pri plačilu sodnih taks v skladu s členom 42 (2) izredne uredbe vlade št. 80/2013.

Koliko znaša strošek obravnave pritožbe?

Na trenutni stopnji zakonodaje je sodna taksa za vlogo določena v skladu s členom 3(1) izredne uredbe vlade št. 80/2013:

  1. do vrednosti 500 lejev – 8 %, vendar ne manj kot 20 lejev;
  2. med 501 in 5.000 lei – 40 lei +7 % za kaj presega 500 lejev;
  3. med 5.001 in 25.000 lei – 355 lei +5 % za kaj presega 5.000 lejev;

Kaj se zgodi, če sodne takse ne plačujem pravočasno?

V skladu z določbami izrednega vladnega odloka št. 80/2013 se sodna kolkovina plača vnaprej. Če vlagatelj zahtevka ne izpolni obveznosti plačila pristojbine v zakonsko urejenem ali sodnem roku, se prijava prekliče tako, kot da ni franširana ali, če je to primerno, se poravna v mejah, v katerih je bila kolkovina zakonito plačana. Poleg tega, če je bila vloga za dodelitev sredstev za plačilo kolkovine zavrnjena in vložnik ni plačal kolkovine in ni predložil dokazila o plačilu v roku, ki ga je določilo sodišče, sodišče nadaljuje z razglasitvijo ničnosti tožbe kot nekolčne dajatve.

Kako plačam sodne takse?

Sodne takse plačajo dolžnik z gotovino, s prenosom ali s spletnim sistemom, v ločen račun za lokalni proračun „Sodni žig in druge kolkovine“, „ozemeljska upravna enota“, kadar fizična oseba stalno prebiva ali prebiva oziroma, odvisno od primera, v kraju, v katerem ima pravna oseba registrirani sedež. Stroški operacij za prenos zneskov, dolgovanih kot kolkovina, bremenijo davčnega dolžnika.

Če zavezanec za kolkovino ni niti stalno prebivališče niti kraj njegovega prebivališča ali, odvisno od primera, sedeža v Romuniji, se sodna kolkovina plača na lokalni proračun upravne enote sodišča, kjer je vložena tožba ali zahtevek.

Sodne takse se lahko v gotovini plačajo davčni in davčni upravi upravne enote, v kateri ima fizična oseba stalno prebivališče ali prebivališče, ali v kateri ima pravna oseba sedež.

Sodne kolke se lahko plačajo tudi z bančnim nakazilom in spletnim sistemom.

Kaj se zgodi potem, ko plačate?

Prejem plačila kolkovin, izdanih v primeru plačil v gotovini ali v plačilnem nalogu, se vloži pri registraciji prijave.

Prejemki ali po potrebi plačilne naloge na sodnih kolkih nimajo standardne oblike, ki se izda v obliki, ki jo odobri enota za plačilo.

Če je sodna taksa plačana po tem, ko je vlagatelj zahtevka prejel obvestilo sodišča, mora v 10 dneh od prejema obvestila vložiti zahtevek za plačilo pristojbine.

Predložitev dokazila o plačilu kolkovine se lahko opravi osebno na kraju sodišča ali po pošti z navedbo številke spisa (številka zadeve), za katero je bilo opravljeno plačilo, pri čemer je številka spisa navedena v sporočilu, ki ga sodišče pošlje stranki.


To je strojno prevedena različica vsebine. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Zadnja posodobitev: 19/09/2019