Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

  • Pradžia
  • ...
  • ...
  • ...
  • Ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo atveju taikomi teismo mokesči

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Kohtukulud seoses väiksemate kohtuvaidluste menetlusega - Rumeenia

Šis puslapis išverstas mašininio vertimo priemone ir jo kokybė negali būti užtikrinta.

Šio vertimo kokybė: nepatikima

Ar šis vertimas Jums naudingas?


Sissejuhatus

Milliseid tasusid makstakse?

Kui palju pean kaebuse menetlemise eest maksma?

Mis juhtub, kui ma ei maksa kohtukulusid õigeaegselt?

Kuidas saan maksta kohtukulusid?

Mis juhtub pärast töötasu maksmist?

Sissejuhatus

Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlust reguleerib Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. juuli 2007. aasta määrus (EÜ) nr 861/2007, millega luuakse Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlus.

Mis puudutab kohtulõivude süsteemi, siis seda reguleerib alates 26.06.2013. aastast kehtiv erakorraline määrus nr 80/2013. Kõnealune õigusakt võeti vastu pärast tsiviilkohtumenetluse õigusraamistiku muutmist tsiviilkohtumenetluse seadustiku vastuvõtmise kaudu ning tsiviilseadustiku kohaselt vastu võetud uute institutsioonide rakendamist.

Kohtulikku tempelmaksu peavad tasuma kõik füüsilised ja juriidilised isikud ning selle eest vastutavad kohtud ning kõrgema kassatsioonikohtu juurde kuuluvad justiitsministeerium ja riigiprokuratuur.

Kohtuliku tempelmaksu saab tasuda interneti teel Rumeenias, kuid seni ei ole elektrooniline maksesüsteem kasutusele võetud.

Milliseid tasusid makstakse?

Kohtulike tempelmaksu maksmise aluseks on nii asja kohtulik arutamine esimese astme kohtus kui ka õiguskaitsevahendite kasutamine seaduses sätestatud tingimustel.

Üksikisikud võivad taotluse korral saada toetust tempelmaksu vähendamistele, vabastustele ja järgsetele tasudele vastavalt valitsuse erakorralisele korraldusele nr 51/2008 avaliku õigusabi kohta tsiviilasjades, mis on heaks kiidetud muudatustega seadusega nr 193/2008, mida on muudetud ja täiendatud. Vastavalt valitsuse erakorralise määruse nr 80/2013 artikli 42 lõikele 2 võivad juriidilised isikud saada kasu kohtukulude tasumisest.

Kui palju pean kaebuse menetlemise eest maksma?

Õigusaktide praeguses etapis määratakse taotluse kohtulõiv vastavalt valitsuse erakorralise määruse nr 80/2013 artikli 3 lõikele 1 järgmiselt:

  1. kuni 500 leud — 8 %, kuid mitte vähem kui 20 lei;
  2. 501-5.000 leud — 40 leud, 7 % rohkem kui 500 lei korral;
  3. 5.001-25.000 leud — 355 leud, 5 % rohkem kui 5.000 lei korral;

Mis juhtub, kui ma ei maksa kohtukulusid õigeaegselt?

Valitsuse erakorralise määruse nr 80/2013 kohaselt makstakse kohtu tempelmaksu ette. Kui nõude esitaja ei täida kohustust maksta lõiv seadusega ette nähtud või kohtu poolt ette nähtud tähtajaks, tühistatakse taotlus kehtetuks tunnistatuina või vajaduse korral tasutakse see tähtaja jooksul, mille jooksul tempelmaksu on seaduslikult makstud. Samamoodi, kui tempelmaksu tasumise taotluse rahuldamata jätmise taotlus lükati tagasi ja taotluse esitaja ei maksnud tasumisele kuuluvat tempelmaksu ning ei esitanud maksetõendit kohtu määratud tähtaja jooksul, teeb kohus taotluse tühistada tempelmaksu.

Kuidas saan maksta kohtukulusid?

Võlgniku kohtuliku templimaksu maksab sularahas, võõrandatult või veebipõhises süsteemis kohaliku eelarve „Kohtutempel ja muud tempelmaksud” eraldi tulukontole, füüsiline isik, kelle elukoht on või kus on juriidilise isiku registrijärgne asukoht, olenevalt olukorrast. Templimaksu tõttu tasumisele kuuluvate summade ülekandmiskulud debiteeritakse maksuvõlgnikult.

Kui templimaksu tasumise eest vastutav isik ei ole tema alaline elu- või asukoht ega elukoht, või kui see on asjakohane, siis koht, kus see on Rumeenias, kantakse kohtulõiv selle kohtu haldusüksuse kohalikku eelarvesse, kus hagi esitatakse või hagi esitatakse.

Kohtulikku tempelmaksu võib maksta sularahas selle haldusüksuse maksu- ja maksuüksusele, kus on füüsilise isiku alaline elu- või asukoht või kus juriidiline isik on asutatud.

Kohtulikku tempelmaksu saab maksta ka pangaülekande ja online-süsteemi kaudu.

Mis juhtub pärast töötasu maksmist?

Sularaha- või maksekorraldusega seotud maksete korral väljastatakse tempelmaksu tasumise taotlus koos taotluse registreerimisega.

Kviitungitel või vajaduse korral kohtutemplil olevatel maksejuhistel puudub standardvorm, mis antakse välja makseüksuse poolt aktsepteeritud vormis.

Kui kohtulõiv tasutakse pärast seda, kui taotleja on saanud kohtu sellekohase teate, peab ta esitama lõivu tasumise tõendi 10 päeva jooksul pärast teate saamist.

Tõendit tempelmaksu tasumise kohta võib esitada isiklikult kohtu asukohas või posti teel, märkides ära toimiku numbri (juhtumi number), mille kohta makse on tehtud, number on märgitud teates, mida kohus saadab poolele.


See on sisu masintõlge. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Viimati uuendatud: 19/09/2019