Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

  • Pradžia
  • ...
  • ...
  • ...
  • Ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo atveju taikomi teismo mokesči

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Vähäisiä vaatimuksia koskevan menettelyn oikeuskulut - Romania

Šis puslapis išverstas mašininio vertimo priemone ir jo kokybė negali būti užtikrinta.

Šio vertimo kokybė: nepatikima

Ar šis vertimas Jums naudingas?


Johdanto

Mitä maksuja peritään?

Paljonko käsittely maksaa?

Mitä tapahtuu, jos en maksa oikeudenkäyntimaksuja ajoissa?

Miten voin maksaa oikeudenkäyntimaksut?

Mitä tapahtuu sen jälkeen, kun hän on maksanut?

Johdanto

Eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä säädetään eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä 11. heinäkuuta 2007 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 861/2007.

Tuomioistuimen leimaverojärjestelmästä säädetään vuonna 26.06.2013 annetussa erityisasetuksessa nro 80/2013, joka on ollut voimassa vuodesta alkaen. Tämä lainsäädäntö hyväksyttiin sen jälkeen, kun siviiliprosessilaki hyväksyttiin siviiliprosessia koskevan oikeudellisen kehyksen muuttamisen jälkeen ja siviililain nojalla hyväksytyt uudet toimielimet tulivat voimaan.

Kaikkien luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden on maksettava oikeusleimaverot, ja ne vastaavat tuomioistuinten, oikeusministeriön ja korkeimman oikeuden yhteydessä toimivan syyttäjänviraston suorittamista maksuista.

Tuomioistuinten leimavero voidaan maksaa Romaniassa sähköisesti, mutta toistaiseksi sähköinen maksujärjestelmä ei ole toiminnassa.

Mitä maksuja peritään?

Oikeuspaikan leimavero johtuu oikeuskäsittelystä ensimmäisessä oikeusasteessa ja oikeussuojakeinojen käyttämisestä laissa säädettyjen edellytysten mukaisesti.

Yksityishenkilöt voivat pyynnöstä saada tullinalennuksia, vapautuksia ja porrastusmaksuja julkisesta oikeusavusta siviilioikeudellisissa asioissa annetun hallituksen erityismääräyksen nro 51/2008 mukaisesti, joka on hyväksytty muutettuna lailla N:o 193/2008, sellaisena kuin se on muutettuna ja täydennettynä. Oikeushenkilöt voivat saada helpotuksia oikeudenkäyntimaksuista hallituksen erityismääräyksen nro 80/2013 42 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Paljonko käsittely maksaa?

Lainsäädännön nykyisen vaiheen aikana hakemuksesta perittävä tuomioistuinmaksu on vahvistettu hallituksen erityismääräyksen nro 80/2013 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti seuraavasti:

  1. enintään 500 leuina – 8 %, mutta vähintään 20 lein arvo
  2. 501–5.000 lei – 40 lei + 7 % yli 500 lein osalta;
  3. 5.001–25.000 lei – 355 lei + 5 % yli 5.000 lein osalta;

Mitä tapahtuu, jos en maksa oikeudenkäyntimaksuja ajoissa?

Hallituksen erityisasetuksen nro 80/2013 säännösten mukaan leimavero maksetaan etukäteen. Jos kantaja ei ole velvollinen maksamaan maksua laissa säädettyyn tai tuomioistuimen määräaikaan mennessä, hakemus peruutetaan siltä osin kuin sitä ei ole täytetty tai jos se on tarpeen, määräajassa, jonka kuluessa leimavero on maksettu. Vastaavasti jos tilojen myöntämistä koskevan hakemuksen hylkäämistä koskeva hakemus hylättiin ja hakija ei suorittanut leimallista leimaveroa eikä toimittanut maksutositteita tuomioistuimen asettamassa määräajassa, tuomioistuin kumosi hakemuksen leimaverosta.

Miten voin maksaa oikeudenkäyntimaksut?

Velallisen käteisrahana, tilisiirtona tai sähköisenä maksuvälineenä suorittamat leimaverotehtävät kirjataan erilliselle tulotilille, josta ilmenevät paikallisen talousarvion ”Junaleimaus ja muut leimaverot”, alueellinen hallinnollinen yksikkö, jossa luonnollinen henkilö asuu tai jonka kotipaikka on tai, tapauksen mukaan, oikeushenkilön kotipaikan on oltava. Verovelallinen maksaa toimien kustannukset, jotka johtuvat leimaverosta.

Jos leimaverosta vastuussa olevalla henkilöllä ei ole kotipaikkaa, asuinpaikkaa eikä, tapauksen mukaan, Romanian kotipaikkaa, tuomioistuimen leimavero on maksettava kanteen tai kanteen kohteena olevan tuomioistuimen hallintoyksikön paikalliseen talousarvioon.

Leimavero voidaan maksaa käteisenä sen hallinnollisen yksikön vero- ja verovirastoon, jossa luonnollisella henkilöllä on kotipaikka tai kotipaikka tai johon oikeushenkilö on sijoittautunut.

Myös pankkisiirtona ja verkkojärjestelmänä voidaan käyttää oikeudellisia leimaveroja.

Mitä tapahtuu sen jälkeen, kun hän on maksanut?

Kun leimavero on maksettu käteisenä tai maksutoimeksiannolla suoritettujen maksujen osalta, se on kirjattava hakemuksen kirjaamisrekisteriin.

Oikeudenleimaveroja koskevilla maksumääräyksillä tai maksumääräyksillä ei ole vakiomuotoa, ja ne annetaan maksuyksikön hyväksymällä tavalla.

Jos oikeudenkäyntimaksu maksetaan sen jälkeen, kun kantaja on saanut asiaa koskevan tiedoksiannon tuomioistuimelta, hänen on 10 päivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta toimitettava tosite maksun suorittamisesta.

Leimaveron maksamista koskeva todiste voidaan esittää henkilökohtaisesti tuomioistuimessa tai postitse siten, että ilmoitetaan asian numero (asian numero), jonka osalta maksu on suoritettu, ja asian numero mainitaan tiedonannossa, jonka tuomioistuin lähettää asianosaiselle.


Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Päivitetty viimeksi: 19/09/2019