Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

  • Pradžia
  • ...
  • ...
  • ...
  • Ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo atveju taikomi teismo mokesči

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

A kis értékű követelésekre vonatkozó eljárással kapcsolatos bírósági illetékek - Románia

Šis puslapis išverstas mašininio vertimo priemone ir jo kokybė negali būti užtikrinta.

Šio vertimo kokybė: nepatikima

Ar šis vertimas Jums naudingas?


Bevezetés

Milyen díjak fizetendők?

Mennyit kell majd fizetnem?

Mi történik, ha nem fizetek időben bírósági illetéket?

Hogyan fizethetek bírósági illetéket?

Mi történik azt követően, hogy fizetnek?

Bevezetés

A kis értékű követelések európai eljárását a kis értékű követelések európai eljárásának bevezetéséről szóló, 2007. július 11-i 861/2007/EK rendelet szabályozza.

Ami a bírósági bélyegilleték-rendszert illeti, azt a 26.06.2013 óta hatályos 80/2013 számú sürgősségi rendelet szabályozza. E jogszabályt a polgári perrendtartás jogi keretének a polgári perrendtartás elfogadása és a polgári törvénykönyv alapján elfogadott új intézmények általi végrehajtása révén történő módosítását követően fogadták el.

A bírósági bélyegilletéket minden természetes és jogi személy fizeti, és a bíróságok, valamint az Igazságügyi Minisztérium és a Legfelsőbb Semmítő- és Ítélőszék Ügyészi Hivatala által nyújtott szolgáltatások ellenértékét képviselik.

A bírósági bélyegilletékek online fizethetők Romániában, de az elektronikus fizetési rendszer eddig nem működőképes.

Milyen díjak fizetendők?

Az elsőfokú bíróság illetékbélyege mind a tárgyalás első fokon, mind pedig a jogorvoslat joga, a törvényben meghatározott feltételek mellett.

A magánszemélyek a polgári ügyekben folytatott állami jogsegélyről szóló, a módosított és kiegészített 51/2008 sz. törvénnyel jóváhagyott sürgősségi kormányrendelet értelmében – kérelem alapján – csökkentéseket, mentességeket és lépcsőzetes díjakat alkalmazhatnak a bélyegilleték-fizetésre vonatkozóan. A jogi személyek a 80/2013 sz. sürgősségi kormányrendelet 42. cikk (2) bekezdésével összhangban könnyítésekben részesülhetnek a bírósági illetékek megfizetésével.

Mennyit kell majd fizetnem?

A jogszabály jelenlegi szakaszában a kereset bírósági illetéke a 80/2013 sz. sürgősségi kormányrendelet 3. cikk (1) bekezdés alapján, az alábbiak szerint kerül megállapításra:

  1. 500 lei értékig – 8%, de legalább 20 lei;
  2. 501 és 5.000 között a lei – 40 lej + 7% -kal a 500 lei felett;
  3. 5.001 és 25.000 között a lei – 355 lej + 5% -kal a 5.000 lei felett;

Mi történik, ha nem fizetek időben bírósági illetéket?

A 80/2013 számú sürgősségi kormányrendelet rendelkezései szerint a bírósági bélyegilletéket előre ki kell fizetni. Ha az igénylő nem teljesíti a törvényi vagy bírósági határidőn belül a díj megfizetésére vonatkozó kötelezettségét, a kérelmet megszűntnek nyilvánítják, vagy adott esetben a bélyegilleték törvényes megfizetésével egyenlítik ki. Hasonlóképpen, ha a bélyegilleték fizetésére vonatkozó kérelem elutasítása iránti kérelmet elutasították, és a kérelmező nem fizette meg az esedékes bélyegilletéket, és a bíróság által megállapított határidőn belül nem nyújtotta be a befizetésről szóló bizonyítékot, a bíróság a kérelem illetékbélyegként történő törlését vonja maga után.

Hogyan fizethetek bírósági illetéket?

A bírósági bélyegilletéket az adós készpénzben, átszállás vagy online rendszer útján, a helyi költségvetés „Igazságügyi bélyegző és egyéb bélyegek”, területi közigazgatási egység külön bevételi számlájára fizeti be, ahol a természetes személy lakóhelye vagy tartózkodási helye található, vagy – adott esetben – ahol a jogi személy létesítő okirat szerinti székhelye van. Az esedékes összegek illetékbélyegként való átutalására irányuló műveletek költségei az adókötelezettet terhelik.

Ha a bélyegilletékért felelős személy nem rendelkezik lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, vagy – az esettől függően – a romániai székhely, a bírósági illetéket azon bíróság közigazgatási egységének a helyi költségvetési számlájára kell megfizetni, ahol a keresetet vagy kérelmet benyújtották.

A bírósági bélyegilletéket készpénzben is ki lehet fizetni a természetes személy lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti közigazgatási egység adó- és adóigazgatósága számára, vagy ha a jogi személy letelepedett.

A bírósági bélyeget banki átutalással és online rendszerrel is ki lehet egyenlíteni.

Mi történik azt követően, hogy fizetnek?

A készpénz- vagy fizetési meghagyás kibocsátása esetén kiállított bélyegilleték-fizetést a bejelentés nyilvántartásba vételéhez kell benyújtani.

Az esetleges átvételi elismervényeket vagy adott esetben a fizetési meghagyásokat nem szabványos formátumban, hanem a fizetési egység által elfogadott formában kell kiállítani.

Ha a bírósági illetéket azt követően fizetik meg, hogy az igénylő megkapta a bíróság erre vonatkozó közleményét, az értesítés kézhezvételétől számított 10 napon belül be kell nyújtania a díj megfizetéséről szóló igazolást.

A bélyegilletékfizetési igazolás benyújtása személyesen is történhet a bíróságon, illetve postai úton, az ügyiratszám feltüntetésével (ügyszám), amelyre vonatkozóan a kifizetést teljesítették, a bíróság által a félnek küldött értesítésben szereplő ügyiratszám.


Az oldal tartalma ezen a nyelven gépi fordítással készült. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.

Utolsó frissítés: 19/09/2019