Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

  • Pradžia
  • ...
  • ...
  • ...
  • Ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo atveju taikomi teismo mokesči

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tiesas izdevumi maza apmēra prasību procedūrā - Rumānija

Šis puslapis išverstas mašininio vertimo priemone ir jo kokybė negali būti užtikrinta.

Šio vertimo kokybė: nepatikima

Ar šis vertimas Jums naudingas?


Ievads

Kāda veida nodevas ir jāmaksā?

Cik man būs jāmaksā?

Kas notiek, ja es laikus nemaksāju tiesas nodevas?

Kā es varu maksāt tiesas nodevas?

Kas notiek pēc tam, kad viņi maksā?

Ievads

Eiropas procedūru maza apmēra prasībām reglamentē Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 11. jūlijs Regula (EK) Nr. 861/2007, ar ko izveido Eiropas procedūru maza apmēra prasībām.

Attiecībā uz tiesas zīmognodevu sistēmu to reglamentē Ārkārtas rīkojums Nr. 80/2013, kas ir spēkā kopš 26.06.2013. gada. Šie tiesību akti tika pieņemti pēc tam, kad tika grozīts civilprocesa tiesiskais regulējums, pieņemot Civilprocesa kodeksu, un to jauno iestāžu īstenošana, kas pieņemtas saskaņā ar Civilkodeksu.

Tiesu iestādes zīmognodevas ir jāmaksā visām fiziskām un juridiskām personām, un tās ir maksājumi par pakalpojumiem, ko sniedz tiesas, Tieslietu ministrija un Valsts prokuratūra, kas saistītas ar Augstākās kasācijas instanci un tiesu.

Rumānijā var veikt tiesas zīmognodevas, bet līdz šim elektroniskā maksājumu sistēma nedarbojas.

Kāda veida nodevas ir jāmaksā?

Tiesas zīmognodevas ir jāmaksā gan pirmajā instancē, gan attiecībā uz tiesiskās aizsardzības līdzekļu izmantošanu saskaņā ar tiesību aktos paredzētajiem nosacījumiem.

Privātpersonas pēc pieprasījuma var saņemt atlaides, atbrīvojumus un maksas par zīmognodevu saskaņā ar valdības Ārkārtas rīkojumu Nr. 51/2008 par valsts tiesisko palīdzību civillietās, kas apstiprināts ar grozījumiem ar Likumu Nr. 193/2008, ar grozījumiem un papildinājumiem. Juridiskām personām var piemērot atvieglojumus attiecībā uz tiesas nodevu maksāšanu saskaņā ar Valdības ārkārtas rīkojuma Nr. 80/2013 42. panta 2. punktu.

Cik man būs jāmaksā?

Pašreizējā stadijā tiesas nodeva par pieteikumu ir noteikta saskaņā ar valdības Ārkārtas rīkojuma Nr. 80/2013 3. panta 1. punktu šādi:

  1. līdz 500 lei — 8 %, bet ne mazāk kā 20 lei;
  2. no 501 līdz 5.000 lei — 40 lei + 7 % par daudzumu, kas pārsniedz 500 lelei;
  3. no 5.001 līdz 25.000 lei — 355 lei + 5 % par daudzumu, kas pārsniedz 5.000 lelei;

Kas notiek, ja es laikus nemaksāju tiesas nodevas?

Saskaņā ar valdības Ārkārtas rīkojuma Nr. 80/2013 noteikumiem tiesas zīmognodeva tiek maksāta avansā. Ja pieprasījuma iesniedzējs neizpilda pienākumu maksāt nodevu, ievērojot likumā noteikto vai tiesas noteikto termiņu, pieteikumu anulē kā neveiktu vai, ja vajadzīgs, nokārto robežās, par kurām ir likumīgi samaksāts zīmognodeva. Tāpat, ja tika noraidīts pieteikums par to, ka ir piešķirtas zīmognodeva, pieteikuma iesniedzējs nav samaksājis zīmognodevu un tiesas noteiktajā termiņā nav iesniedzis pierādījumu par maksājumu, tiesa atbrīvo no zīmognodevas kā nezīmognodevu.

Kā es varu maksāt tiesas nodevas?

Sodu par tiesas zīmogu parādnieks maksā skaidrā naudā, izmantojot pārvedumu vai tiešsaistes sistēmu, vietējā budžeta “Tiesu zīmogs un citi zīmognodevas” atsevišķā ieņēmumu kontā, teritoriālā administratīvā vienība, kurā fiziskā persona ir rezidents vai ir rezidents, vai, attiecīgā gadījumā, ja juridiskā persona ir juridiskā adrese. Ar nodokli apliekamo summu, kas jāmaksā kā zīmognodeva, izmaksas sedz nodokļu parādnieks.

Ja personai, kas atbildīga par zīmognodevu, nav ne pastāvīgās dzīvesvietas, ne dzīvesvietas, vai, attiecīgi, Rumānijā, tad tiesas zīmognodeva tiek samaksāta vietējā budžeta kontā tajā administratīvajā vienībā, kurā ir iesniegta prasība vai iesniegts pieteikums.

Tiesu iestādes zīmognodevas var maksāt skaidrā naudā tās Administratīvās vienības nodokļu un nodokļu direktorātam, kurā ir fiziskās personas pastāvīgā dzīvesvieta vai pastāvīgais iedzīvotājs, vai kurā juridiskā persona ir reģistrēta.

Tiesu iestādes zīmognodevas var maksāt arī ar bankas pārskaitījumu un tiešsaistes sistēmu.

Kas notiek pēc tam, kad viņi maksā?

Par to, ka ir saņemts zīmognodevu maksājums, ko izsniedz skaidrā naudā vai ar maksājuma uzdevumu, iesniedz reģistrācijas pieteikumu.

Maksājuma rīkojumiem par tiesas zīmogu neuzliek standarta formātu, tos izsniedz maksājuma vienības apstiprinātā veidā.

Ja tiesas nodeva ir samaksāta pēc tam, kad prasītājs ir saņēmis tiesas paziņojumu par to, viņam 10 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas jāiesniedz pierādījums par tiesas nodevu.

Pierādījumu par zīmognodevas samaksu var iesniegt personīgi tiesas vietā vai pa pastu, norādot lietas numuru (lietas numurs), par kuru veikts maksājums, lietas numuru, kas minēts paziņojumā, ko tiesa nosūta pusei.


Šis ir satura mašīntulkojums. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Lapa atjaunināta: 19/09/2019