Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

  • Pradžia
  • ...
  • ...
  • ...
  • Ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo atveju taikomi teismo mokesči

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tariffi tal-qorti dwar il-proċedura għal Talbiet Żgħar - Rumanija

Šis puslapis išverstas mašininio vertimo priemone ir jo kokybė negali būti užtikrinta.

Šio vertimo kokybė: vidutinė

Ar šis vertimas Jums naudingas?


Introduzzjoni

X’tip ta’ tariffi huma pagabbli?

Kemm ikolli nħallas?

X’jiġri jekk ma nħallsux it-tariffi tal-qorti fil-ħin?

Kif nista’ nħallas it-tariffi tal-qorti?

X’jiġri wara li jħallsu?

Introduzzjoni

Il-proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar hija rregolata bir-Regolament (KE) Nru 861/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Lulju 2007 li jistabbilixxi Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar.

Fir-rigward tas-sistema ta’ taxxi tal-boll tal-qorti, din hija rregolata mill-Ordinanza ta’ Emerġenza Nru 80/2013, li ilha fis-seħħ mill-26.06.2013. Din il-leġiżlazzjoni ġiet adottata wara l-emenda tal-qafas legali għall-proċess ċivili permezz tal-adozzjoni tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili, u l-implimentazzjoni tal-istituzzjonijiet il-ġodda adottati skont il-Kodiċi Ċivili.

It-taxxi tal-boll ġudizzjarji huma pagabbli mill-persuni fiżiċi u ġuridiċi kollha u jirrappreżentaw ħlas għal servizzi mogħtija mill-qrati, u mill-Ministeru tal-Ġustizzja u l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku mehmuż mal-Qorti Għolja tal-Kassazzjoni u l-Ġustizzja.

Id-dazji tal-boll ġudizzjarji jistgħu jitħallsu online fir-Rumanija, iżda sa issa sistema ta’ pagament elettroniku mhijiex operattiva.

X’tip ta’ tariffi huma pagabbli?

Id-dazji tal-boll ġudizzjarji huma dovuti kemm għall-proċess fl-ewwel istanza kif ukoll għall-eżerċizzju ta’ rimedji legali, taħt il-kondizzjonijiet stabbiliti mil-liġi.

L-individwi jistgħu, fuq talba, jibbenefikaw minn tnaqqis, eżenzjonijiet u ħlasijiet bin-nifs għall-ħlas ta’ taxxi tal-boll, taħt it-termini tal-Ordni ta’ Emerġenza tal-Gvern Nru 51/2008 dwar assistenza ġudizzjarja pubblika f’materji ċivili, approvata b’emendi permezz tal-Liġi Nru 193/2008, kif emendata u ssupplimentata. Il-persuni ġuridiċi jistgħu jibbenefikaw minn faċilitazzjonijiet bil-pagament ta’ tariffi tal-qorti skont l-Artikolu 42, paragrafu 2, tal-Ordni ta’ Emerġenza tal-Gvern Nru 80/2013.

Kemm ikolli nħallas?

Fl-istadju attwali tal-leġiżlazzjoni, it-tariffa tal-qorti għall-applikazzjoni hija stabbilita skont l-Artikolu 3(1) tal-Ordni ta’ Emerġenza tal-Gvern Nru 80/2013, kif ġej:

  1. sa valur ta’ 500 lei — 8 % iżda mhux inqas minn 20 lei;
  2. bejn 501 u 5.000 lei — 40 lei + 7 % għal dak li jaqbeż l-500 lei;
  3. bejn 5.001 u 25.000 lei — 355 lei + 5 % għal dak li jaqbeż l-5.000 lei;

X’jiġri jekk ma nħallsux it-tariffi tal-qorti fil-ħin?

Skont id-dispożizzjonijiet tal-Ordinanza ta’ Emerġenza tal-Gvern Nru 80/2013, id-dazju tal-boll ġudizzjarju jitħallas bil-quddiem. Jekk il-pretendent ma jissodisfax l-obbligu li jħallas id-dritt sad-data ta’ skadenza statutorja jew tal-qorti, l-applikazzjoni tiġi kkanċellata bħala li ma tkunx frankata jew, kif xieraq, tiġi riżolta fil-limiti li fihom it-taxxa tal-boll tkun tħallset legalment. Bl-istess mod, jekk l-applikazzjoni għall-għoti tal-faċilitajiet għall-ħlas tat-taxxa tal-boll ġiet miċħuda u l-applikant ma ħallasx il-bolla dovuta u ma ppreżentax prova ta’ ħlas fit-terminu stabbilit mill-qorti, il-qorti tipproċedi bl-annullament tal-applikazzjoni bħala dazju mhux tal-boll.

Kif nista’ nħallas it-tariffi tal-qorti?

Id-dazji tal-boll ġudizzjarji jitħallsu mid-debitur bi flus kontanti, permezz ta’ trasferiment jew sistema online, f’kont tad-dħul separat tal-baġit lokali “Timbru ġudizzjarju u taxxi tal-bolla oħra”, unità amministrattiva territorjali fejn il-persuna fiżika tkun residenti jew residenti jew, skont il-każ, fejn il-persuna ġuridika jkollha l-uffiċċju rreġistrat tagħha. L-ispejjeż ta’ l-operazzjonijiet ta’ trasferiment ta’ ammonti dovuti bħala taxxa tal-bolla jitħallsu lid-debitur tat-taxxa.

Jekk il-persuna responsabbli għat-taxxa tal-boll la hija ddomiċiljata u lanqas ta’ domiċilju jew, kif jista’ jkun il-każ, is-sede fir-Rumanija, it-taxxa tal-boll tal-qorti għandha titħallas fil-kont tal-baġit lokali tal-unità amministrattiva tal-qorti fejn tiġi ppreżentata l-azzjoni jew l-applikazzjoni.

Id-dazji tal-boll ġudizzjarji jistgħu jitħallsu fi flus kontanti lill-Awtorità tat-Taxxa u tat-Taxxa tal-Unità Amministrattiva li fiha l-persuna fiżika tkun domiċiljata jew residenti jew fejn tkun stabbilita l-persuna ġuridika.

Id-dazji tal-boll ġudizzjarji jistgħu jitħallsu wkoll permezz ta’ trasferiment bankarju u sistema onlajn.

X’jiġri wara li jħallsu?

L-irċevuta tal-ħlas ta’ taxxi tal-bolla, maħruġa fil-każ ta’ pagamenti magħmula bi flus kontanti jew b’ordni ta’ ħlas, għandha tiġi ppreżentata bir-reġistrazzjoni tal-applikazzjoni.

L-irċevuti jew skont il-każ, l-ordnijiet għall-ħlas fuq it-taxxi tal-boll ġudizzjarji ma għandhomx format standard, li jinħareġ fil-forma aċċettata mill-unità tal-ħlas.

Jekk it-tariffa tal-qorti titħallas wara li r-rikorrent ikun irċieva l-komunikazzjoni tal-qorti f’dan is-sens, huwa għandu jippreżenta prova tal-ħlas tat-tariffa fi żmien 10 jum minn meta jirċievi n-notifika.

Il-preżentazzjoni tal-prova tal-ħlas tat-taxxa tal-boll tista’ ssir personalment fil-post ta’ qorti jew bil-posta b’indikazzjoni tan-numru tal-fajl (numru tal-każ) li għalih ikun sar il-ħlas, in-numru tal-fajl imsemmi fil-komunikazzjoni li l-qorti tibgħat lill-parti.


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 19/09/2019