Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Soudní poplatky související s řízením o drobných nárocích - Rumunsko

Šīs lapas saturs ir mašīntulkojums, kura kvalitāti nevar garantēt.

Šī tulkojuma kvalitāte ir novērtēta kā: apšaubāma

Vai šis tulkojums palīdz?


Úvod

Jaký druh poplatků se hradí?

Jak vysoký poplatek budu muset zaplatit?

Co se stane, pokud nezaplatí soudní poplatky včas?

Jak mohu platit soudní poplatky?

Co se stane po zaplacení?

Úvod

Evropské řízení o drobných nárocích se řídí nařízením (ES) č. 861/2007 Evropského parlamentu a Rady ze dne 11. července 2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích.

Pokud jde o systém soudních poplatků, řídí se mimořádným nařízením č. 80/2013, které je v platnosti od roku 26.06.2013. Tento právní předpis byl přijat po změně právního rámce občanského procesu přijetím občanského soudního řádu a prováděním nových institucí přijatých podle občanského zákoníku.

Kolkovné ukládají všechny fyzické a právnické osoby a představují odměnu za služby, které poskytly soudy, ministerstvo spravedlnosti a státní zastupitelství při Nejvyšším kasačním a trestním soudu.

Poštovní kolkovné lze v Rumunsku platit on-line, ale dosud nefunguje elektronický platební systém.

Jaký druh poplatků se hradí?

Soudní poplatky jsou splatné jak před soudem v prvním stupni, tak s využitím opravných prostředků za podmínek stanovených zákonem.

Osoby mohou na žádost využívat snížení, osvobození a časově rozlišené poplatky za kolkovné podle podmínek mimořádného nařízení vlády č. 51/2008 Sb., o veřejné soudní pomoci v občanských věcech, schválené změnami zákonem č. 193/2008, ve znění pozdějších předpisů. Právnické osoby mohou využívat úlev při zaplacení soudních poplatků v souladu s čl. 42 odst. 2 mimořádného nařízení vlády č. 80/2013.

Jak vysoký poplatek budu muset zaplatit?

V současné fázi právní úpravy je soudní poplatek stanovený v souladu s čl. 3 odst. 1 mimořádného nařízení vlády č. 80/2013 stanoven následovně:

  1. do hodnoty 500 lei – 8 %, ale ne méně než 20 lei;
  2. mezi 501 a 5.000 lei – 40 lei +7 % pro 500 lei;
  3. mezi 5.001 a 25.000 lei – 355 lei +5 % pro 5.000 lei;

Co se stane, pokud nezaplatí soudní poplatky včas?

Podle mimořádného nařízení vlády č. 80/2013 se kolkovné platí předem. Pokud žadatel nesplní povinnost uhradit poplatek v zákonné nebo zákonné lhůtě, bude žádost zrušena v nezměněném stavu nebo případně bude vypořádána v mezích, v nichž bylo kolkovné právně splaceno. Stejně tak, pokud byla žádost o poskytnutí zařízení na zaplacení kolkovného zamítnuta a žadatel nezaplatil kolkovné a nepředložil důkaz o zaplacení ve lhůtě stanovené soudem, soud přistoupí ke zrušení žaloby jako nekolkovné.

Jak mohu platit soudní poplatky?

Ukládání soudních poplatků dlužníkem v hotovosti, převodem nebo on-line systémem, na zvláštní účet příjmů místního rozpočtu „Soudní razítko a ostatní kolkovné“, územní správní jednotky, kde je fyzická osoba rezidentem nebo kde má bydliště, popřípadě v případě, že právnická osoba má sídlo. Náklady na převod dlužných částek na kolkovné jsou účtovány daňovému dlužníkovi.

Pokud osoba povinná k kolkovnému nemá bydliště ani místo bydliště, nebo případně sídlo v Rumunsku, je poštovní kolkovné placeno do místního rozpočtu správní jednotky soudu, v němž byla podána žaloba nebo podána žádost.

Soudní kolkovné může být placeno v hotovosti ředitelství pro daňové a daňové záležitosti správní jednotky, v níž má fyzická osoba bydliště nebo sídlo nebo v němž je usazena právnická osoba.

Kolkovné může rovněž platit bankovním převodem a online systémem.

Co se stane po zaplacení?

Potvrzení o zaplacení kolkovného, které bylo vydáno v případě plateb provedených v hotovosti nebo v platebním příkazu, se podává spolu se zápisem žádosti.

Příjmy nebo případně platební příkazy týkající se soudních poplatků nemají standardní formát a jsou vydávány ve formě přijaté platební jednotkou.

Je-li soudní poplatek zaplacen poté, co žalobce obdržel sdělení příslušného soudu, musí do 10 dnů od obdržení oznámení předložit doklad o zaplacení poplatku.

Podání důkazu o zaplacení kolkovného může být provedeno osobně na místě soudu nebo poštou s uvedením spisové značky (číslo případu), pro kterou byla platba provedena, přičemž číslo spisu je uvedeno ve sdělení, které soud zašle straně.


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 19/09/2019