Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Kohtukulud seoses väiksemate kohtuvaidluste menetlusega - Rumeenia

Šīs lapas saturs ir mašīntulkojums, kura kvalitāti nevar garantēt.

Šī tulkojuma kvalitāte ir novērtēta kā: apšaubāma

Vai šis tulkojums palīdz?


Sissejuhatus

Millised maksud makstakse?

Kui kaua pean maksma?

Mis juhtub, kui ma ei ole kohtulõivu tasuda õigel ajal?

Kuidas ma saan kohtulõivu tasuda?

Mis juhtub siis, kui makstakse?

Sissejuhatus

Väikeste nõuete Euroopa menetlus on reguleeritud määruse (EÜ) nr 861/2007, Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. juuli 2007. aasta määrus, millega kehtestatakse Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlus.

Kohtu tempelmaks tuletan meelde, et see on reguleeritud erakorraline määrus nr 80/2013, kehtiv alates 26.06.2013. See seadus võeti vastu pärast õigusraamistiku muutmine tsiviilkohtumenetluse seadustiku vastuvõtmise ja rakendamise teel vastu võetud uute institutsioonide tsiviilseadustikus.

Kohtulõivud tuleb tasuda kõik füüsilised ja juriidilised isikud ning osutatavate teenuste eest ja justiitsministeerium kohtute ja prokuratuuri kõrgem kassatsioonikohus.

Kohtulõivud makstakse Rumeenias, kuid elektrooniliste maksete süsteem ei toimi.

Millised maksud makstakse?

Kohtulõivud on nii esimese kohtuastme ja apellatsioonimenetluse, seaduses sätestatud tingimustel.

Taotluse korral võivad üksikisikud, erandeid ja vähendamisi, ajatatud maksete puhul kohtu tempelmaks, valitsuse erakorralise määrusega nr 51/2008 õigusabi kohta tsiviilasjades, kinnitatud muudatuste ja täiendustega seadusega nr 193/2008, kaasa arvatud selle hilisemad muudatused ja täiendused. Juriidilised isikud võivad saada abi tingimustel kohtu tempelmaks, artikkel 42 lõike 2 valitsuse erakorraline määrus nr 80/2013.

Kui kaua pean maksma?

Kehtivas õiguses kehtestatud kohtu tempelmaksu kohta määratakse kindlaks vastavalt artiklile 3 (1) valitsuse erakorralise määruse nr 80/2013 järgmiselt:

A 500 Rumeenia leud, mis on 8 %, kuid mitte vähem kui 20 Lei;

(501 b) ja 5.000 Rumeenia leud (RON) 40 + 7 % üle 500 Rumeenia leud (RON);

RON 5.001 ja C) 25.000 Rumeenia leud (RON) 355 + 5 % üle 5.000 Rumeenia leud (RON);

Mis juhtub, kui ma ei ole kohtulõivu tasuda õigel ajal?

Kooskõlas valitsuse erakorralise määrusega nr 80/2013 kehtestatud kohtu tempelmaksu makstakse ettemaksena. Tähtaja jooksul, kui seaduses sätestatud või kohtu kehtestatud taotleja ei vasta maksukohustuse, lõpetatakse netimbrată või, kui see on asjakohane, saab tegeleda kohtulõivu tasunud seaduslikult. Lisaks, kui toetuse maksmise puhul kohtu pitser oli tagasi lükatud ning hageja ei ole suutnud tasuda kohtu määratud tähtajaks tempelmaksu, ning esitasid tõendid, mis kinnitasid, et Euroopa Kohus tühistab taotluse netimbrată.

Kuidas ma saan kohtulõivu tasuda?

Kohtulõivud makstakse maksu sularahas, ülekandega või on-line eraldi kontol, eelarve tulude kohalike kohtute tempelmaksud ja tempelmaksud” haldusüksus, kus füüsiline isik omab alalist elu- või asukohta või, vastavalt olukorrale, kus on juriidilise isiku registrijärgne asukoht. Üleandmise kulusid summasid kohtu tempelmaksu võlgnik tasub tollimaksu.

Juhul, kui maksukohustuslane ei ole kohtu tempelmaksu alaline või peamine elukoht või, kui see on asjakohane, Rumeenia, kohtu tempelmaksu kohalikust eelarvest makstava haldusüksuse, kus kohus, kellele kaebus esitatakse või taotluse.

Kohtulõivud makstakse sularahas makse haldusüksuse, kus füüsiline isik, kelle elukoht või alaline asukoht on või kus on juriidilise isiku registrijärgne asukoht.

Lisaks Kohtulõivud makstakse pangaülekandega ja interneti kaudu.

Rumeenias puudub elektroonilise maksesüsteemi kohtu tempelmaks, isegi kui see on seadusega ette nähtud.

Mis juhtub siis, kui makstakse?

Maksete laekumise eest kohtu tempelmaks, sularahamaksete puhul esitatakse või maksekorralduse taotluse registreerimisel.

Vajaduse korral kviitungid või maksekorraldus tempelmaks õigusalase koostöö kohta ei ole esitatud standardses vormis, kui ettevõte, kellele makse on tehtud.

Kui kohtule makstakse riigilõivu pärast seda, kui hagejale on kätte saanud teate selle kohta, et ta esitab toimikusse tasu maksmise kohta 10 päeva jooksul pärast teate kättesaamist.

Tõendi esitamise tempelmaksu, võib esitada isiklikult või posti teel Euroopa Kohtu toimiku number (kui on tehtud), toimiku number, mida ta oli esitanud isikule.


See on sisu masintõlge. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Viimati uuendatud: 03/02/2016