Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Vähäisiä vaatimuksia koskevan menettelyn oikeuskulut - Romania

Šīs lapas saturs ir mašīntulkojums, kura kvalitāti nevar garantēt.

Šī tulkojuma kvalitāte ir novērtēta kā: apšaubāma

Vai šis tulkojums palīdz?


Johdanto

Missä verot maksetaan?

Kuinka kauan joudun maksamaan itse?

Mitä tapahtuu, jos en oikeudenkäyntimaksut ajoissa?

Kuinka oikeuskulut voi maksaa?

Mitä tapahtuu, kun maksetaan?

Johdanto

Eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä on säädetty asetuksen (EY) N:o 861/2007, Euroopan parlamentin ja neuvoston, annettu 11. heinäkuuta 2007, eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä.

Tuomioistuinten leimaverosta on säännellä erityisasetuksella nro 80/2013, voimassa 26.06.2013 alkaen. Laki hyväksyttiin sen jälkeen kun oikeudellisen kehyksen muuttaminen riita-asian oikeudenkäyntilain hyväksymällä ja panemalla täytäntöön uusi toimielinten hyväksymiä sääntöjä.

Tuomioistuinmaksut on suoritettava kaikki luonnolliset ja oikeushenkilöt, ja tuomioistuimen palveluista ja oikeusministeriö ja ylin syyttäjäviranomainen korkeimman oikeuden ja kassaatiotuomioistuimen syyttäjänvirasto.

Tuomioistuinmaksut voidaan maksaa verkossa Romaniassa, mutta sähköisten maksujen järjestelmä ei ole toiminnallinen.

Missä verot maksetaan?

Maksut ovat seurausta sekä ensimmäisessä oikeusasteessa että muutoksenhaun, laissa säädetyin edellytyksin.

Yksityishenkilöt voivat pyynnöstä, vapautukset ja alennukset, porrastetut maksut Judicial, hallituksen erityisasetus nro 51/2008 julkinen Oikeusapu yksityisoikeudellisissa asioissa, ja hyväksyi tarkistuksin ja täydentää siten, että lakia nro 193/2008 ja sen myöhemmät muutokset ja lisäykset. Oikeushenkilöt voivat soveltaa tuomioistuinten leimaverosta 42 artiklan säädetyin edellytyksin 2 kohdassa, hallituksen erityisasetus nro 80/2013.

Kuinka kauan joudun maksamaan itse?

Tämän valtion tuomioistuinten leimaverosta annetun lain soveltamisesta on määritettävä 3 artiklan mukaan (1) annettu hallituksen erityisasetus nro 80/2013 seuraavasti:

A) määrä 500 leuta, 8 %, mutta vähintään 20 Lei;

B) RON 501 ja 5.000 RON 40 + 7 % suurempi kuin 500;

C) 5.001 ja 25.000 RON Romanian leu (RON 355 + 5 % suurempi kuin 5.000;

Mitä tapahtuu, jos en oikeudenkäyntimaksut ajoissa?

Säännösten mukaisesti annettu hallituksen erityisasetus N:o 80/2013 tuomioistuinten leimavero maksetaan etukäteen. Jos asettamassa määräajassa, on vahvistettu tuomioistuimessa tai hakija ei täytä velvollisuus maksaa veroa, peruutetaan, koska netimbrată tai tarvittaessa soveltamisalaan käsitellään tuomioistuinten leimavero on maksettu lainmukaisesti. Lisäksi silloin, kun maksuhelpotusten myöntäminen oikeuslaitoksen leima fee:llä hylättiin, ja kantaja on maksanut tuomioistuimen asettamassa määräajassa leimaveroa ei ole maksettava, ja todiste maksusta, tuomioistuimen on peruutettava, koska netimbrată.

Kuinka oikeuskulut voi maksaa?

Tuomioistuinmaksut on maksettava veroa käteisellä tai tilisiirtona verkossa erillisellä tilillä, talousarvion tulot paikallisten oikeusviranomaisten leimaverot ja leimaverot ”, siinä hallinnollisessa yksikössä, jossa luonnollinen henkilö, jolla on kotipaikka tai asuinpaikka tai, tapauksen mukaan, missä yhtiöllä tai oikeushenkilöllä on kotipaikka. Kustannukset johtuvat määrien siirtäminen tuomioistuinten leimavero, joka velallisen on maksettava tulli.

Jos verovelvollinen tuomioistuinten leimavero ei ole kotipaikkaa tai asuinpaikkaa tai, tapauksen mukaan, joka on sijoittautunut Romaniaan, tuomioistuinten leimavero on maksettava paikalliseen talousarvioon siinä hallinnollisessa yksikössä, josta yhteisöjen tuomioistuin, jolta muutosta on haettu tai hakemuksen.

Tuomioistuinmaksut voidaan maksaa käteisenä verojen hallinnollisen yksikön, jossa luonnollinen henkilö, jolla on kotipaikka tai asuinpaikka tai, oikeushenkilön sääntömääräinen kotipaikka sijaitsee.

Lisäksi oikeudenkäyntimaksut voidaan maksaa tilisiirrolla tai verkossa.

Romaniassa ei ole sähköistä maksujärjestelmää, oikeuslaitoksen, vaikka tätä edellytetään lainsäädännössä.

Mitä tapahtuu, kun maksetaan?

Maksun vastaanottamisen tuomioistuinten leimaverosta, vapauttaa käteismaksuja tai Maksumääräys on toimitettava viisumihakemuksen kirjaamisen jälkeen.

Tarvittaessa sdr:ien oikeudellista tai maksumääräysten rekisteröintimaksuja ei ole myönnetty vakiomuotoa, sellaisena kuin se hyväksyttiin toimipaikka, johon maksu perustuu.

Jos tuomioistuin Leimavero maksetaan sen jälkeen, kun hakija on saanut ilmoituksen asiasta tuomioistuimelle, hänen on toimitettava todistus im:llä maksun 10 päivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta.

Esitetään todisteet leimaverosta voi tehdä henkilökohtaisesti tai postitse tuomioistuin asian numero (numero), asiakirjan numero siten kuin se lähetetään sopimuspuolelle.


Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Päivitetty viimeksi: 03/02/2016