Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo atveju taikomi teismo mokesči - Rumunija

Šīs lapas saturs ir mašīntulkojums, kura kvalitāti nevar garantēt.

Šī tulkojuma kvalitāte ir novērtēta kā: apšaubāma

Vai šis tulkojums palīdz?


Įvadas

Kokio dydžio mokesčiai mokami?

Kiek reikės mokėti?

Kas atsitiks, jei laiku nemoku teismo mokesčių?

Kaip galiu sumokėti žyminius mokesčius?

Kas atsitiks po to, kai jie sumokės?

Įvadas

Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą reglamentuoja 2007 m. liepos 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 861/2007, nustatantis Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą.

Kalbant apie žyminių mokesčių sistemą, nuo 26.06,2013 m. galioja Nepaprastasis potvarkis Nr. 80/2013. Šie teisės aktai buvo priimti iš dalies pakeitus civilinį procesą priimant Civilinio proceso kodeksą ir įgyvendinant pagal Civilinį kodeksą priimtas naujas institucijas.

Teismo žyminius mokesčius moka visi fiziniai ir juridiniai asmenys, jie taip pat yra mokėjimai už teismų, taip pat Teisingumo ministerijos ir prokuratūros prie Aukščiausiojo kasacinio ir teisingumo teismo priskirtas paslaugas.

Teismo žyminis mokestis gali būti mokamas internetu Rumunijoje, tačiau kol kas neveikia elektroninė mokėjimo sistema.

Kokio dydžio mokesčiai mokami?

Teismo žyminiai mokesčiai turi būti mokami tiek prie pirmosios instancijos teismo proceso, tiek nuo teisinių gynybos priemonių vykdymo įstatymų nustatytomis sąlygomis.

Pateikus prašymą, fiziniai asmenys gali pasinaudoti lengvatomis, išimtimis ir pakopiniais mokesčiais už žyminių mokesčių mokėjimą pagal Vyriausybės nepaprastąjį potvarkį Nr. 51/2008 dėl valstybės teisminės pagalbos civilinėse bylose, patvirtintą su pakeitimais, padarytais Įstatymu Nr. 193/2008, su pakeitimais ir papildymais. Vadovaujantis Vyriausybės nepaprastojo dekreto Nr. 80/2013 42 straipsnio 2 dalimi, juridiniams asmenims gali būti taikomos lengvatos mokant žyminius mokesčius.

Kiek reikės mokėti?

Dabartiniame teisės akto etape žyminis mokestis už prašymą pagal Vyriausybės nepaprastojo įsakymo Nr. 80/2013 3 straipsnio 1 dalį nustatomas taip:

  1. iki 500 lėjų – 8 %, bet ne mažiau kaip 20 lėjų,
  2. 501–5.000 lėjų – 40 lėjų + 7 % – už 500 lėjų;
  3. 5.001–25.000 lėjų – 355 lėjų + 5 % – už 5.000 lėjų;

Kas atsitiks, jei laiku nemoku teismo mokesčių?

Remiantis Vyriausybės nepaprastuoju potvarkiu Nr. 80/2013, teismo žyminis mokestis mokamas iš anksto. Jeigu ieškovas nevykdo prievolės sumokėti mokestį per teisės aktais nustatytą arba teismo terminą, prašymas bus atšauktas nefrankais arba, jei taikytina, jis bus padengtas laikantis ribų, kuriomis žyminis mokestis buvo sumokėtas teisėtai. Taip pat, jeigu prašymas suteikti patalpas, kad būtų sumokėtas žyminis mokestis, buvo atmestas ir pareiškėjas nesumokėjo nustatyto žyminio mokesčio ir per teismo nustatytą terminą nepateikė mokėjimo įrodymo, teismas, kaip nežyminį mokestį, gavo prašymą panaikinti žyminį mokestį.

Kaip galiu sumokėti žyminius mokesčius?

Teismo žyminius mokesčius skolininkas moka grynaisiais pinigais, perdavimo arba interneto sistemoje, į atskirą vietos biudžeto pajamų sąskaitą „Teisminis spaudas ir kiti žyminiai mokesčiai“, teritorinis administracinis vienetas, kuriame fizinis asmuo gyvena arba yra rezidentas, arba, atitinkamais atvejais, jei juridinis asmuo turi savo registruotą buveinę. Operacijų išlaidos, susijusios su sumomis, kurios turi būti pervestos kaip žyminis mokestis, yra priskirtos mokesčių skolininkui.

Jeigu asmuo, kuriam taikomas žyminis mokestis, nėra nei nuolatinė gyvenamoji vieta, nei jo gyvenamoji vieta arba, priklausomai nuo konkretaus atvejo, Rumunijos būstinė, žyminis mokestis mokamas į teismo, kuriame ieškinys arba ieškinys pateikiamas, administracinio vieneto vietos biudžeto sąskaitą.

Administracinis žyminis mokestis gali būti mokamas grynaisiais administracinio vieneto mokesčių ir mokesčių direktorato, kuriame įsikūręs fizinis asmuo arba kurioje yra įsikūręs juridinis asmuo, mokesčių ir mokesčių direktorate.

Teismo žyminis mokestis taip pat gali būti mokamas banko pavedimu ir naudojantis internetine sistema.

Kas atsitiks po to, kai jie sumokės?

Prašymo užregistruoti turi būti gautas žyminių mokesčių, išduotų mokėjimo grynaisiais arba mokėjimo įsakymais atveju, mokėjimas.

Ne standartinės formos, o kvitai arba, atitinkamais atvejais, mokėjimo nurodymai, skirti teismo žyminiams muitams, išduodami mokėjimo vieneto patvirtinta forma.

Jeigu teismo mokestis sumokamas po to, kai ieškovas gavo atitinkamą teismo pranešimą, jis per 10 dienų nuo pranešimo gavimo dienos privalo pateikti sumokėto mokesčio patvirtinimo dokumentą.

Įrodymas, kad sumokėtas žyminis mokestis, gali būti pateikiamas asmeniškai teismo arba paštu nurodant bylos numerį (bylos numerį), už kurį buvo sumokėta, bylos numeris nurodomas pranešime, kurį teismas išsiunčia šaliai.


Tai teksto mašininis vertimas. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Paskutinis naujinimas: 19/09/2019