Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tariffi tal-qorti dwar il-proċedura għal Talbiet Żgħar - Rumanija

Šīs lapas saturs ir mašīntulkojums, kura kvalitāti nevar garantēt.

Šī tulkojuma kvalitāte ir novērtēta kā: viduvēja

Vai šis tulkojums palīdz?


Introduzzjoni

X’inhuma t-taxxi?

Kemm ikolli nħallas?

X’jiġri jekk ma nkunx jħallsu l-miżati tal-qorti fil-ħin?

Kif nista’ tħallas id-drittijiet tal-qorti?

X’jiġri ladarba titħallas?

Introduzzjoni

Il-proċedura Ewropea għal talbiet żgħar hija rregolata bir- Regolament (KE) Nru 861/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal- 11 ta’ Lulju 2007 li jistabbilixxi Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar.

Taxxi tal-bolla ġudizzjarja nirrileva li din hija rregolata skont l-Ordinanza ta’ Emerġenza Nru 80/2013, fis-seħħ mill- 26.06.2013. Din il-liġi ġiet adottata wara l-emenda tal-qafas legali ta’ proċedimenti ċivili fil-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili permezz tal-adozzjoni u l-implimentazzjoni ta’ istituzzjonijiet ġodda adottati mill-Kodiċi Ċivili.

Il-miżati tal-qorti jitħallsu minn persuni fiżiċi u ġuridiċi kollha, u l-ħlas tas-servizzi mogħtija mill-qrati u l-Ministeru tal-Ġustizzja u l-Uffiċċju tal-Prosekutur marbut mal-Qorti Għolja tal-Kassazzjoni u l-Ġustizzja.

Il-miżati tal-qorti tista’ titħallas fir-Rumanija f’sistema elettronika, iżda sistema ta’ ħlas elettroniku mhux funzjonali.

X’inhuma t-taxxi?

It-tariffi tal-qorti huma dovuti kemm mal-proċedura fl-ewwel istanza u proċeduri ta’ appell, skont il-kundizzjonijiet stabbiliti bil-liġi.

l-individwi jistgħu, fuq talba, l-eżenzjonijiet u t-tnaqqis, ħlas bin-nifs għal taxxi tal-bolla, tal-Ordni ta’ Emerġenza tal-Gvern Nru 51/2008 dwar l-għajnuna legali f’materji ċivili, approvata b’emendi u supplimenti permezz tal-Liġi Nru 193/2008, b’emendi sussegwenti u s-supplimenti. Persuni ġuridiċi jistgħu jibbenefikaw minn eżenzjoni mit-taxxa ġudizzjarja taħt il-kundizzjonijiet tal- Artikolu 42, paragrafu 2 tal-Ordni ta’ Emerġenza tal-Gvern Nru 80/2013.

Kemm ikolli nħallas?

Fl-istat attwali tal-liġi tal-bolla fuq l-applikazzjoni għandha tiġi determinata skont l-Art. 3 (1) tal-Ordni ta’ Emerġenza tal-Gvern Nru 80/2013 kif ġej:

A) b’ammont ta’ RON 500, 8 %, imma mhux inqas minn 20 LEI;

B) bejn RON 501 u RON 5.000, RON 40 + 7 % għal iktar minn RON 500;

Ċ) bejn RON 5.001 u RON 25.000, RON 355 + 5 % għal iktar minn RON 5.000;

X’jiġri jekk ma nkunx jħallsu l-miżati tal-qorti fil-ħin?

Skont id-dispożizzjonijiet tal-Ordinanza Governattiva ta’ Emerġenza Nru 80/2013 tal-bolla għandha titħallas bil-quddiem. Jekk fil-limitu ta’ żmien stipulat bil-liġi jew stabbilit mill-Qorti l-applikant ma jissodisfax l-obbligu li jħallas taxxa, it-talba ser tiġi kkanċellata netimbrată jew, fejn ikun xieraq, se jiġu indirizzati fi ħdan il-kamp ta’ applikazzjoni tal-bolla ġiet imħallsa b’mod legali. Barra minn hekk, fejn l-għoti ta’ faċilitajiet għall-ħlas ta’ miżata timbru ġudizzjarja ġiet miċħuda, u li l-applikant ikun naqas milli jħallas sad-data ta’ skadenza mogħtija mill-Qorti tal-bolla dovuti u mhux li ġabu prova tal-ħlas, il-Qorti għandha tikkanċella din it-talba bħala netimbrată.

Kif nista’ tħallas id-drittijiet tal-qorti?

Id-drittijiet tal-Qorti għandhom jitħallsu bi flus kontanti, permezz ta’ trasferiment bankarju jew f’kont separat, onlajn tad-dħul tal-baġit ġudizzjarji lokali tat-taxxi tal-bolol u t-taxxi tal-bolol”, unità amministrattiva fejn il-persuna fiżika jkollha d-domiċilju jew residenza tagħha jew, skont il-każ, li fih persuna ġuridika għandha l-uffiċċju rreġistrat tagħha. l-ispejjeż ta’ trasferiment tal-ammonti dovuti f’tal-bolla għandhom jitħallsu mid-debitur tad-dazju.

Jekk il-persuna responsabbli li tħallas it-taxxi tal-bolla ma jkunx domiċiljat jew residenti jew, fejn xieraq, stabbilit fir-Rumanija, it-taxxi tal-bolla hija dovuta ta’ unità amministrattiva lokali li fih il-qorti li quddiemha jiġi ppreżentat l-appell jew it-talba.

It-tariffi tal-Qorti jistgħu jiġu mħallsa fi flus mit-taxxi tal-unità amministrattiva fejn il-persuna fiżika jkollha d-domiċilju jew residenza tagħha jew fejn il-persuna ġuridika jkollha l-uffiċċju rreġistrat tagħha.

Barra minn hekk, il-miżati tal-qorti tista’ titħallas permezz ta’ trasferiment bankarju u onlajn.

Fir-Rumanija, m’hemm l-ebda sistema ta’ pagamenti elettroniċi ta’ taxxi tal-bolla ġudizzjarja, anke jekk dan ma jkunx meħtieġ bil-liġi.

X’jiġri ladarba titħallas?

l-irċevuta tal-ħlas ta’ taxxi tal-bolla ġudizzjarja, rilaxxata fil-każ ta’ ħlasijiet fi flus kontanti jew ordni ta’ ħlas għandha tiġi ppreżentata mar-reġistrazzjoni tal-applikazzjoni.

Fejn xieraq, irċevuti jew ordnijiet ta’ ħlas fuq it-taxxi tal-bolla ma ħarġux format standard, kif aċċettat mill-istabbiliment li għaliha jsir il-pagament.

Jekk tal-bolla titħallas wara li l-applikant ikun irċieva komunikazzjoni mingħand il-Qorti tal-Ġustizzja dwar din il-kwistjoni, huwa għandu jissottometti għall-fajl tal-proċess tariffa prova tal-ħlas fi żmien 10-il jum wara li tasallu l-komunikazzjoni.

Sottomissjoni ta’ prova ta’ ħlas ta’ bolla jista’ jsir personalment jew bil-posta fil-qorti li jindika n-numru tal-fajl (numru tal-każ) li jkun sar il-ħlas, in-numru tal-fajl fil-Komunikazzjoni kif mibgħuta lill-parti.


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 03/02/2016