Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

Kruimelpad

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Soudní poplatky související s řízením o drobných nárocích - Rumunsko

De tekst op deze pagina is een automatische vertaling. De kwaliteit wordt niet gegarandeerd.

De kwaliteit van deze vertaling werd beoordeeld als: onbetrouwbaar

Vindt u deze vertaling nuttig?


Úvod

Jaké jsou splatné daně?

Jak dlouho budete muset platit?

Co se stane, když se mi nepodaří včas zaplatit soudní poplatky?

Jak mohu platit soudní poplatky?

Co se děje po uhrazeny?

Úvod

Evropské řízení o drobných nárocích se řídí nařízení (ES) č. 861/2007 Evropského parlamentu a Rady ze dne 11. července 2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích.

Soudní kolkovného připomínám, že to upravuje nařízení č. 80/2013, v platnosti od 26.06.2013. Tento zákon byl přijat po změně právního rámce občanského soudního řádu prostřednictvím přijetí a provádění nové instituce přijaté v občanském zákoníku.

Soudní poplatky se platí všechny fyzické a právnické osoby, stejně jako platba za služby poskytované soudy a ministerstva spravedlnosti, státního zastupitelství při Nejvyšším kasačním a trestním soudu.

Soudní poplatky mohou být vyplaceny v Rumunsku on-line systému, ale systém elektronických plateb není funkční.

Jaké jsou splatné daně?

Soudní poplatky jsou splatné jak řízení v prvním stupni, tak řízení o opravném prostředku, za podmínek stanovených zákonem.

Jednotlivci mohou na žádost, osvobození od daní a snížení daní, platby ve splátkách o soudní kolkovného, mimořádné nařízení vlády č. 51/2008 Sb., o veřejných právní pomoci v občanských věcech, který byl se změnami a doplňky schválen zákonem č. 193/2008, ve znění pozdějších změn a dodatků. Právnické osoby mohou využít osvobození soudní kolkovného za podmínek čl. 42, odstavce 2 mimořádné nařízení vlády č. 80/2013.

Jak dlouho budete muset platit?

Za současného stavu práva soudní poplatek o žádosti se určí podle Art. 3 (1) of mimořádné nařízení vlády č. 80/2013 takto:

A) částkou ve výši 500, 8 %, ale ne méně než 20 lei;

B) mezi RON 501 RON 5.000 RON 40 + 7 % v případě překročení RON 500;

C) mezi RON 5.001 RON 25.000 RON 355 + 5 % v případě překročení RON 5.000;

Co se stane, když se mi nepodaří včas zaplatit soudní poplatky?

V souladu s ustanoveními mimořádné nařízení vlády č. 80/2013 soudní poplatek se platí předem. Pokud ve lhůtě stanovené zákonem nebo stanovené soudem navrhovatel nesplní povinnost platit daň, žádost bude zrušeno, neboť netimbrată nebo tam, kde je to vhodné, budou řešeny v rámci soudní poplatek zaplacen legálně. Pokud navíc poskytnout zařízení pro platby soudních poplatků razítka byla zamítnuta, žalobkyně nebyla schopna platit ve lhůtě stanovené soudem kolkovné dlužné předložily důkaz, Soudní dvůr zruší netimbrată žádost.

Jak mohu platit soudní poplatky?

Soudní poplatky se hradí daň v hotovosti, bankovním převodem nebo on-line na zvláštním účtu, rozpočtové příjmy místních soudních kolkovným a kolkovným“), správní jednotku, v němž fyzická osoba svůj domov nebo bydliště nebo, podle případu, ve kterém má právnická osoba své sídlo. Náklady na převod dlužných částek soudní poplatek hradí dlužná cla.

Pokud osoba povinná zaplatit soudní poplatek, nemá bydliště nebo pobyt nebo případně v Rumunsku soudní poplatek je splatný místní rozpočet správní jednotky, v níž soud, u něhož byl opravný prostředek podán nebo žádost.

Soudní poplatky mohou být vypláceny v hotovosti daně správní jednotky, v níž fyzická osoba svůj domov nebo bydliště nebo ve kterém má právnická osoba své sídlo.

Kromě toho soudní poplatky lze uhradit bankovním převodem nebo on-line.

V Rumunsku neexistuje elektronický platební systém soudního kolkovného, třebaže to vyžaduje zákon.

Co se děje po uhrazeny?

Stvrzenka o zaplacení soudní kolkovného, v případě platby v hotovosti nebo platební rozkaz se podává při registraci žádosti.

Tam, kde je to vhodné, příjmů nebo platebních příkazech o soudní kolkovného nevydaly standardního formátu tak, jak byl schválen provozovnu, pro kterou byla provedena platba.

Pokud soud kolkovné se vyplácí poté, co žalobkyně obdržela sdělení Soudní dvůr v této věci, předloží důkaz o zaplacení poplatku ze spisu do 10 dnů od obdržení sdělení.

Předložení dokladu o zaplacení kolkovného může být provedena osobně nebo poštou s uvedením spisové číslo soudu (číslo věci) byla platba provedena, spisové číslo ve sdělení zaslal straně.


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 03/02/2016