Kruimelpad

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Gerechtskosten bij de Europese procedure voor geringe vorderingen - Roemenië

De tekst op deze pagina is een automatische vertaling. De kwaliteit wordt niet gegarandeerd.

De kwaliteit van deze vertaling werd beoordeeld als: onbetrouwbaar

Vindt u deze vertaling nuttig?


Inleiding

Wat belastingen zijn verschuldigd?

Hoe lang moet ik betalen?

Wat gebeurt er als ik niet de gerechtskosten op tijd?

Hoe kan ik het gerecht?

Wat gebeurt er wanneer het betaald?

Inleiding

De Europese procedure voor geringe vorderingen wordt geregeld door Verordening (EG) nr. 861/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 tot vaststelling van een Europese procedure voor geringe vorderingen.

Het gerechtelijk zegelrecht wijs ik erop dat dit is geregeld door Noodverordening nr. 80/2013, van kracht sedert 26.06.2013. Deze wet is aangenomen naar aanleiding van de wijziging van het rechtskader van het burgerlijk wetboek van burgerlijke rechtsvordering door de aanneming en uitvoering van nieuwe instellingen die door het burgerlijk wetboek.

De gerechtskosten worden betaald door alle natuurlijke en rechtspersonen, en betaling van diensten die door de rechtbanken en het ministerie van Justitie en het openbaar ministerie bij het Hooggerechtshof van Cassatie en Justitie.

Vergoedingen kunnen betaald worden in Roemenië van het online systeem, maar een systeem voor elektronische betaling niet functioneel.

Wat belastingen zijn verschuldigd?

De gerechtskosten worden in verband met de procedure in eerste aanleg en beroepsprocedures, onder de bij wet bepaalde voorwaarden.

Natuurlijke personen kunnen, op verzoek, vrijstellingen en verlagingen, gespreide betaling voor gerechtelijk zegelrecht, spoeddecreet nr. 51/2008 van de regering betreffende de rechtsbijstand in burgerlijke zaken, aangenomen met wijzigingen en aanvullingen bij Wet nr. 193/2008, zoals later gewijzigd en aangevuld. Rechtspersonen kunnen gerechtelijk zegelrecht vrijgesteld onder de voorwaarden van artikel 42, lid 2, van spoeddecreet nr. 80/2013. van de regering

Hoe lang moet ik betalen?

Bij de huidige stand van het gemeenschapsrecht gerechtelijk zegelrecht dat wordt geheven over de aanvraag wordt vastgesteld overeenkomstig art. 3 (1) van noodverordening nr. 80/2013 van de regering als volgt:

A) door het bedrag van 500 RON, 8 %, maar niet minder dan 20 lei;

B) tussen RON 501 en 5.000 RON 40 + 7 % voor meer dan 500 RON;

C) tussen 5.001 en 25.000 RON RON 355 + 5 % voor meer dan 5.000 RON;

Wat gebeurt er als ik niet de gerechtskosten op tijd?

In overeenstemming met de bepalingen van de noodtoestandsverordening van de overheid nr. 80/2013 zegelrecht moet worden betaald. Indien binnen de gestelde termijn ingesteld bij Hof door wetgeving of de aanvrager niet aan de verplichting tot betaling van belasting, dit verzoek worden geannuleerd als netimbrată of, in voorkomend geval, zal worden behandeld in het kader van zegelrecht rechtmatig is betaald. Bovendien, wanneer de verlening van faciliteiten voor de betaling van de gerechtelijke stempel vergoeding werd verworpen en verzoekster niet heeft betaald binnen de door de rechter vastgestelde termijn verschuldigde zegelrecht en geen bewijs overgelegd van de betaling, het Gerecht het verzoek netimbrată annuleert.

Hoe kan ik het gerecht?

De griffierechten worden betaald in contanten, de belasting door overdracht of online in een specifieke boekhouding aan de ontvangstenzijde van de begroting van de lokale justitiële zegelrechten en zegelrechten”, de administratieve eenheid waar de natuurlijke persoon zijn domicilie of zijn woonplaats heeft of, naar gelang van het geval, waar de rechtspersoon zijn statutaire zetel heeft. De kosten van overdracht van de verschuldigde bedragen op het zegelrecht wordt gedragen door de schuldenaar van de douanerechten.

Indien de persoon die gehouden is tot voldoening van de rechter is geen zegelrecht woon- of verblijfplaats of, in voorkomend geval, gevestigd in Roemenië, zegelrecht verschuldigd is aan de lokale begroting van de administratieve eenheid waar de rechtbank waar het beroep is ingesteld of het verzoek.

De gerechtskosten kunnen worden betaald in contanten van de belastingen van de administratieve eenheid waar de natuurlijke persoon zijn domicilie of zijn woonplaats heeft of waar de rechtspersoon zijn statutaire zetel heeft.

Bovendien kunnen de gerechtskosten worden betaald via een bankoverschrijving en online.

In Roemenië is er geen elektronische betalingssysteem van het gerechtelijk zegelrecht, hoewel dit wettelijk verplicht is.

Wat gebeurt er wanneer het betaald?

Het bewijs van betaling van de registratierechten, die in geval van contante betaling, hetzij de betalingsopdracht wordt ingediend bij de registratie van de aanvraag.

In voorkomend geval, de ontvangsten of betalingsopdrachten op gerechtelijk zegelrecht niet hebben een standaardformaat, zoals aanvaard door de inrichting waaraan de betaling is verricht.

Indien het Hof het zegelrecht wordt betaald nadat de verzoeker mededeling heeft gekregen van het Hof op dit punt, dient hij bij het dossier vergoeding bewijs van betaling binnen 10 dagen na ontvangst van de mededeling.

Overlegging van het bewijs van de betaling van zegelrechten kan persoonlijk of per post aan het Hof met vermelding van het dossiernummer (nummer van de zaak) de betaling is gedaan, het dossiernummer in de mededeling, die aan de partijen toegezonden.


Deze tekst is automatisch vertaald. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van de vertaling.

Laatste update: 03/02/2016