Schließen

DIE BETAVERSION DES PORTALS IST JETZT ONLINE!

Besuchen Sie die Betaversion des Europäischen Justizportals und lassen Sie uns wissen, was Sie darüber denken!

 
 

Navigationsleiste

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Retsafgifter i forbindelse med den europæiske småkravsprocedure - Skotland

Dieses Land befindet sich aufgrund des geplanten EU-Austritts im Übergangsstadium.

Diese Seite wurde maschinell übersetzt. Für die Qualität kann keine Gewähr gegeben werden.

Die Qualität dieser Übersetzung wurde wie folgt bewertet: durchschnittlich

Finden Sie die Übersetzung nützlich?


Indledning

Hvilke gebyrer er gældende?

Hvor meget skal jeg betale?

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne rettidigt?

Hvordan kan jeg betale retsafgifterne?

Hvad skal jeg gøre efter betalingen?

Indledning

I Skotland reguleres retsafgifter for europæiske småkrav af:

  • Sheriff Court (ret i første instans) Order 2018, Scottish statutant Instrument Number 2018/481, som ændret ved
  • Sheriff Court "s Amendment Order 2018," Scottish Statutory Instrument Number ", nr. 2018/194.

Skema 2, del II, nummer 16 og 38, finder anvendelse på europæiske småkrav fra den 1. april 2019.

Skema 3, del II, nummer 16 og 38, finder anvendelse på europæiske småkrav fra den 1. april 2020.

Elektronisk betaling af gebyrer er ikke mulig.

Hvilke gebyrer er gældende?

Indgivelse af et europæisk småkrav i formular A i forordning (EF) nr. 861/2007 for domstolene kræver betaling af et gebyr, som omfatter alle retslige procedurer.

Omkostninger til forkyndelse af dokumenter pr. post er medtaget, men der kan være et ekstra gebyr, hvis der kræves forkyndelse af sheriff officer for sagsøgte.

Der opkræves ikke gebyr for indgivelse af svar på formularen i formular C.

Det er normalt ikke obligatorisk at lade sig repræsentere af en advokat, og gebyret omfatter ingen advokatsalærer.

Hvor meget skal jeg betale?

Det nuværende gebyr for indgivelse af et europæisk småkrav for retten i forbindelse med:

  • beløb på 300 GBP eller 250 EUR kræver betaling af et gebyr på 19 GBP
  • i alle andre europæiske småkrav betales et gebyr på 104 GBP.

Sheriff officer's tillægsgebyr for forkyndelsen af dokumenter til "sheriff officer" er et administrativt gebyr på 13 GBP samt omkostningerne i forbindelse med sheriff-officerens tjeneste.

I henhold til artikel 8 i Sheriff Court "s Order 2018 kan Scottish Statutory Instrument nr. 2018/481, som ændret, have ret til gebyrfritagelse, f.eks. hvis de har ret til visse statslige ydelser eller har ret til retshjælp.

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne rettidigt?

Retten tager ikke begæringen til følge og er ikke forpligtet til at gøre noget uden at betale afgift, jf. præmis 3 i Sheriff Court "s Order 2018, det skotske Statutory Instrument nr. 2018/481, som ændret.

Hvordan kan jeg betale retsafgifterne?

Retsgebyrer kan betales af:

  • Checks — foretaget til "Scottish Courts and Tribunals Service"
  • Debetkort & kreditkort — tjek, hvilke korttyper der kan accepteres af den kompetente domstol, og hvis betaling kan ske telefonisk.
  • Postordre — betalt til Scottish Courts and Tribunals Service (Scottish Courts and Tribunals Service)
  • Kontanter — hvis betaling sker pr. post er det ikke tilrådeligt at foretage kontantbetalinger

Hvad skal jeg gøre efter betalingen?

Retten accepterer, at ansøgningsdokumenterne i skema A i EU-forordning 861/2007 indgives sammen med betalingen. Dokumenterne og betalingen bør bringes til retten på samme tid. Derefter udleverer eller sender retten formular B, formular 1 eller formular A til sagsøgte som det næste skridt i processen. Der kræves ingen dokumentation for betaling.


Dette er en maskinoversat udgave af indholdet. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Sidste opdatering: 20/09/2019