Schließen

DIE BETAVERSION DES PORTALS IST JETZT ONLINE!

Besuchen Sie die Betaversion des Europäischen Justizportals und lassen Sie uns wissen, was Sie darüber denken!

 
 

Navigationsleiste

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tariffi tal-qorti dwar il-proċedura għal Talbiet Żgħar - Skozja

Dieses Land befindet sich aufgrund des geplanten EU-Austritts im Übergangsstadium.

Diese Seite wurde maschinell übersetzt. Für die Qualität kann keine Gewähr gegeben werden.

Die Qualität dieser Übersetzung wurde wie folgt bewertet: gut

Finden Sie die Übersetzung nützlich?


Introduzzjoni

X’tariffi huma applikabbli?

Kemm se nħallas?

X’jiġri jekk ma nħallsux it-tariffi tal-qorti fil-ħin?

Kif nista’ nħallas it-tariffi tal-qorti?

X’għandi nagħmel wara l-pagament?

Introduzzjoni

Fl-Iskozja t-tariffi tal-qorti għal Talbiet Żgħar Ewropej huma regolati minn:

  • L-ordni tat-Tariffi tal-Qorti tax-Sheriff 2018, Scottish statutary Instrument Number 2018/481, kif emendata bi;
  • L-ordni ta’ Emenda għall-2018 dwar it-Tariffi tal-Qorti tax-Sheriff, in-Numru Statutorju Skoċċiż Numru 2018/194.

L-Artikoli 2, Parti II, Numri 16 u 38 japplikaw għal Talbiet Żgħar Ewropej mill-1 ta’ April 2019.

L-Artikoli 3, Parti II, Numri 16 u 38 japplikaw għal Talbiet Żgħar Ewropej mill-1 ta’ April 2020.

Il-ħlas elettroniku ta’ miżati mhux possibbli.

X’tariffi huma applikabbli?

Il-preżentazzjoni ta’ Talba Żgħira Ewropea f’Formola A tar-Regolament tal-UE 861/2007 fil-qorti teħtieġ ħlas ta’ tariffa waħda li tkopri l-proċeduri kollha tal-qorti.

Il-kost tas-servizz tad-dokumenti bil-posta huwa inkluż iżda jista’ jkun hemm tariffa addizzjonali jekk ikun meħtieġ servizz mill-uffiċjal tax-sheriff fuq id-difensur.

Ma hemm l-ebda tariffa għall-preżentazzjoni ta’ tweġiba għat-talba fil-Formola C.

Ir-rappreżentanza minn solicitor mhijiex normalment meħtieġa u t-tariffa ma tinkludix il-miżati tas-solicitors.

Kemm se nħallas?

It-tariffa attwali għall-preżentazzjoni ta’ Talba Żgħira Ewropea quddiem il-qorti għal:

  • somom ta’ flus ta’ GBP 300 jew EUR 250 jew inqas jirrikjedu ħlas ta’ £19
  • fil-Ewropea l-oħra kollha għal Talbiet Żgħar, tariffa ta’ £104 sterlina.

It-tariffa addizzjonali għan-notifika ta’ dokumenti fuq id-difensur mill-uffiċjal tax-sheriff hija tariffa amministrattiva ta’ £13 kif ukoll l-ispiża tas-servizz tal-uffiċjal tax-sheriff.

F’termini tal-Artikolu 8 tal-Ordni tad-Drittijiet tal-Qorti tax-Sheriff 2018, l-Istrument Statutorju Skoċċiż 2018/481, kif emendat, parti jista’ jkun intitolat għal eżenzjoni mit-tariffa, pereżempju jekk huma intitolati għal ċerti benefiċċji tal-istat, jew intitolati għal għajnuna legali ċivili.

X’jiġri jekk ma nħallsux it-tariffi tal-qorti fil-ħin?

Il-Qorti ma taċċettax l-applikazzjoni, u mhijiex meħtieġa tagħmel xi ħaġa mingħajr ma titħallas tariffa, skont il-paragrafu 3 tal-Ordni tad-Drittijiet tal-Qorti tax-Sheriff 2018, Strument Statutorju Skoċċiż Numru 2018/481, kif emendat.

Kif nista’ nħallas it-tariffi tal-qorti?

It-tariffi tal-qorti jistgħu jitħallsu minn:

  • Ċekkijiet — pagabbli lil “Is-Servizz tal-Qrati u t-Tribunali Skoċċiżi”
  • Kard ta’ debitu & Card tal-Kreditu — jekk jogħġbok iċċekkja liema tipi ta’ kard huma aċċettabbli bil-qorti xierqa u jekk il-ħlas jista’ jsir bit-telefon.
  • Ordni Postali — pagabbli lil “Is-Servizz tal-Qrati u t-Tribunali Skoċċiżi”
  • Flus kontanti — jekk il-ħlas bil-posta ma jkunx tajjeb li jsir ħlas bi flus kontanti

X’għandi nagħmel wara l-pagament?

Il-Qorti taċċetta l-preżentazzjoni tad-dokumenti ta’ applikazzjoni fil-Formola A tar-Regolament tal-UE 861/2007 bil-pagament. Id-dokumenti u l-pagament għandhom jinġiebu jew jintbagħtu lill-qorti fl-istess ħin. Il-Qorti mbagħad tagħti jew tibgħat il-Formola B, jew il-Formola 1 jew isservi l-Formola A fuq id-difensur, bħala l-pass li jmiss fil-proċess. Ma hija meħtieġa l-ebda evidenza ta’ ħlas.


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 20/09/2019