Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Opłaty sądowe – postępowanie w sprawie drobnych roszczeń - Szkocja

Η σελίδα αυτή μεταφράστηκε από μηχανή και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ποιότητά της.

Η ποιότητα αυτής της μετάφρασης αξιολογείται ως: μη αξιόπιστη

Θωρείτε αυτή τη μετάφραση χρήσιμη;


Wprowadzenie

Jakie opłaty mają zastosowanie?

Ile płaci?

Co się dzieje w przypadku, gdy nie dokonam zapłaty opłat sądowych w terminie?

W jaki sposób mogę uiścić opłaty sądowe?

Co należy zrobić po dokonaniu płatności?

Wprowadzenie

W Szkocji opłaty za europejskie drobne roszczenia są regulowane przez:

  • Zarządzenie w sprawie opłat sądowych (sheriff Court Order) z 2018 r., szkocki instrument statutowy nr 2018/481, zmieniony;
  • Rozporządzenie w sprawie opłat dla sheriff Court Amendment Order 2018, Scottish Statutory Instrument Number 2018/194.

Tabela 2, Część II, Numery 16 i 38 stosuje się do europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń od dnia 1 kwietnia 2019 r.

Tabela 3, Część II, Numery 16 i 38 stosuje się do europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń od dnia 1 kwietnia 2020 r.

Elektroniczne uiszczanie opłat nie jest możliwe.

Jakie opłaty mają zastosowanie?

Wniesienie europejskiego pozwu w sprawie drobnych roszczeń do formularza A rozporządzenia UE nr 861/2007 w sądzie wymaga uiszczenia jednej opłaty obejmującej wszystkie postępowania sądowe.

Wlicza się koszty doręczania dokumentów pocztą, ale istnieje możliwość wniesienia dodatkowej opłaty w przypadku, gdy wymagane jest doręczenie przez sheriry officer na obrońcę.

Nie pobiera się opłaty za złożenie wniosku w formularzu C.

Zazwyczaj zastępstwo przez adwokata nie jest wymagane, a opłata nie obejmuje honorarium adwokackiego.

Ile płaci?

Bieżąca opłata za wniesienie do sądu europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń z tytułu:

  • sumy pieniędzy w wysokości 300 GBP lub 250 EUR lub mniej wymagają uiszczenia opłaty w wysokości 19 funtów szterlingów.
  • we wszystkich innych europejskich drobnych roszczeń wnosi się opłatę w wysokości 104 funtów szterlingów.

Dodatkowa opłata za doręczenie dokumentów przez sheriff officer jest opłatą administracyjną w wysokości 13 GBP powiększoną o koszt doręczenia przez sheriff officer.

Jeżeli chodzi o art. 8 ustawy o opłatach sądowych (Sheriff Court Order) z 2018 r., szkocki instrument ustawowy nr 2018/481, ze zmianami, strona może być uprawniona do zwolnienia z opłat, na przykład jeżeli jest uprawniona do określonych świadczeń państwowych lub uprawniona do korzystania z pomocy prawnej w sprawach cywilnych.

Co się dzieje w przypadku, gdy nie dokonam zapłaty opłat sądowych w terminie?

Sąd nie przyjmuje wniosku i nie jest zobowiązany do podejmowania jakichkolwiek działań bez uiszczenia opłaty, w rozumieniu pkt 3 ustawy o opłatach sądowych (Sheriff Court Order) z 2018 r., Scottish Statutory Instrument Number 2018/481, z późniejszymi zmianami.

W jaki sposób mogę uiścić opłaty sądowe?

Opłaty sądowe mogą być uiszczane przez:

  • Czeki – płatne na rzecz „Szkockiej Służby ds. Sądów i Trybunałów”
  • Karta debetowa & Card Credit Card – proszę sprawdzić, jakie rodzaje kart są dopuszczalne przez właściwy sąd oraz jeżeli płatność może być dokonana telefonicznie.
  • „Scottish Courts and Tribunals Service”
  • Środki pieniężne – jeżeli płatność za pośrednictwem poczty nie jest zalecana do wypłaty środków pieniężnych

Co należy zrobić po dokonaniu płatności?

Sąd wyraża zgodę na złożenie dokumentacji zgłoszeniowej do formularza A rozporządzenia UE 861/2007 z płatnością. Dokumenty i płatności powinny zostać wniesione lub przesłane do sądu w tym samym czasie. Następnie sąd przyzna lub wyślij formularz B lub formularz A na formularzu A obrońcy, co będzie kolejnym etapem tego procesu. Nie są wymagane żadne dowody płatności.


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 20/09/2019