Opłaty sądowe – postępowanie w sprawie drobnych roszczeń - Szkocja

Przywróć

Ta strona została przetłumaczona maszynowo – nie ma więc gwarancji co do jakości tłumaczenia.

Jakość tłumaczenia została oceniona jako: niedostateczna

Czy to tłumaczenie okazało się przydatne?


Wprowadzenie

Jakie opłaty mają zastosowanie?

Ile płaci?

Co się dzieje w przypadku, gdy nie dokonam zapłaty opłat sądowych w terminie?

W jaki sposób mogę uiścić opłaty sądowe?

Co należy zrobić po dokonaniu płatności?

Wprowadzenie

W Szkocji opłaty za europejskie drobne roszczenia są regulowane przez:

  • Zarządzenie w sprawie opłat sądowych (sheriff Court Order) z 2018 r., szkocki instrument statutowy nr 2018/481, zmieniony;
  • Rozporządzenie w sprawie opłat dla sheriff Court Amendment Order 2018, Scottish Statutory Instrument Number 2018/194.

Tabela 2, Część II, Numery 16 i 38 stosuje się do europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń od dnia 1 kwietnia 2019 r.

Tabela 3, Część II, Numery 16 i 38 stosuje się do europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń od dnia 1 kwietnia 2020 r.

Elektroniczne uiszczanie opłat nie jest możliwe.

Jakie opłaty mają zastosowanie?

Wniesienie europejskiego pozwu w sprawie drobnych roszczeń do formularza A rozporządzenia UE nr 861/2007 w sądzie wymaga uiszczenia jednej opłaty obejmującej wszystkie postępowania sądowe.

Wlicza się koszty doręczania dokumentów pocztą, ale istnieje możliwość wniesienia dodatkowej opłaty w przypadku, gdy wymagane jest doręczenie przez sheriry officer na obrońcę.

Nie pobiera się opłaty za złożenie wniosku w formularzu C.

Zazwyczaj zastępstwo przez adwokata nie jest wymagane, a opłata nie obejmuje honorarium adwokackiego.

Ile płaci?

Bieżąca opłata za wniesienie do sądu europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń z tytułu:

  • sumy pieniędzy w wysokości 300 GBP lub 250 EUR lub mniej wymagają uiszczenia opłaty w wysokości 19 funtów szterlingów.
  • we wszystkich innych europejskich drobnych roszczeń wnosi się opłatę w wysokości 104 funtów szterlingów.

Dodatkowa opłata za doręczenie dokumentów przez sheriff officer jest opłatą administracyjną w wysokości 13 GBP powiększoną o koszt doręczenia przez sheriff officer.

Jeżeli chodzi o art. 8 ustawy o opłatach sądowych (Sheriff Court Order) z 2018 r., szkocki instrument ustawowy nr 2018/481, ze zmianami, strona może być uprawniona do zwolnienia z opłat, na przykład jeżeli jest uprawniona do określonych świadczeń państwowych lub uprawniona do korzystania z pomocy prawnej w sprawach cywilnych.

Co się dzieje w przypadku, gdy nie dokonam zapłaty opłat sądowych w terminie?

Sąd nie przyjmuje wniosku i nie jest zobowiązany do podejmowania jakichkolwiek działań bez uiszczenia opłaty, w rozumieniu pkt 3 ustawy o opłatach sądowych (Sheriff Court Order) z 2018 r., Scottish Statutory Instrument Number 2018/481, z późniejszymi zmianami.

W jaki sposób mogę uiścić opłaty sądowe?

Opłaty sądowe mogą być uiszczane przez:

  • Czeki – płatne na rzecz „Szkockiej Służby ds. Sądów i Trybunałów”
  • Karta debetowa & Card Credit Card – proszę sprawdzić, jakie rodzaje kart są dopuszczalne przez właściwy sąd oraz jeżeli płatność może być dokonana telefonicznie.
  • „Scottish Courts and Tribunals Service”
  • Środki pieniężne – jeżeli płatność za pośrednictwem poczty nie jest zalecana do wypłaty środków pieniężnych

Co należy zrobić po dokonaniu płatności?

Sąd wyraża zgodę na złożenie dokumentacji zgłoszeniowej do formularza A rozporządzenia UE 861/2007 z płatnością. Dokumenty i płatności powinny zostać wniesione lub przesłane do sądu w tym samym czasie. Następnie sąd przyzna lub wyślij formularz B lub formularz A na formularzu A obrońcy, co będzie kolejnym etapem tego procesu. Nie są wymagane żadne dowody płatności.


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 20/09/2019