Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Vähäisiä vaatimuksia koskevan menettelyn oikeuskulut - Skotlanti

Kraj ten znajduje się w okresie przejściowym z powodu planowanego wystąpienia z UE.

Ta strona została przetłumaczona maszynowo – nie ma więc gwarancji co do jakości tłumaczenia.

Jakość tłumaczenia została oceniona jako: niedostateczna

Czy to tłumaczenie okazało się przydatne?


Johdanto

Mitä kuluja peritään?

Mikä on kulujen suuruus?

Mitä tapahtuu, jos en maksa oikeudenkäyntimaksuja ajoissa?

Kuinka oikeuskulut voi maksaa?

Mitä maksamisen jälkeen on tehtävä?

Johdanto

Skotlannissa eurooppalaista vähäisiin vaatimuksiin sovellettavaa menettelyä koskevista oikeudenkäyntimaksuista säädetään seuraavissa säädöksissä:

  • Sheriff Court Maksut Order 2018, Skotlannin oikeusväline nro 2018/481, sellaisena kuin se on muutettuna.
  • Sheriff Court Maksut Amendment Order 2018, Scottish Statutory Instrument Number, 2018/194.

Vuoden 2 luettelon II osan 16 ja 38 kohtaa sovelletaan eurooppalaisiin vähäisiin vaatimuksiin 1. huhtikuuta 2019.

Vuoden 3 luettelon II osan 16 ja 38 kohtaa sovelletaan eurooppalaisiin vähäisiin vaatimuksiin 1. huhtikuuta 2020.

Maksujen sähköinen maksaminen ei ole mahdollista.

Mitä kuluja peritään?

Kun on kyse EU:n asetuksen (EY) N:o 861/2007 mukaisesta eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta vaatimuksesta, tuomioistuin vaatii yhden maksun, joka kattaa kaikki tuomioistuinmenettelyt.

Asiakirjojen tiedoksiantokulut ilmoitetaan jälkikäteen, mutta lisämaksu voi olla lisämaksu, jos haastemies antaa tiedoksiannon.

Lomakkeessa C esitettyyn vaatimukseen vastaamatta jättämisestä ei peritä maksua.

Asianajajan käyttämistä ei yleensä vaadita, eikä maksuun sisälly toimistoasianajajien palkkioita.

Mikä on kulujen suuruus?

Nykyinen maksu eurooppalaisen pienen vaatimuksen esittämisestä tuomioistuimessa:

  • kun on kyse rahamäärästä, joka on enintään 300 euroa tai vähemmän, on maksettava 250 Englannin punnan suuruinen maksu.
  • kaikissa muissa eurooppalaisissa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä maksu on 104 Englannin puntaa.

Haastemiehen asiakirjojen tiedoksiannosta perittävä lisämaksu on 13 Englannin punnan hallinnollinen maksu lisättynä haastemiehen virkapassilla.

Asiassa Sheriff Court Fees Order 2018, Scottish Statutory Instrument Number, 2018/481, sellaisena kuin se on muutettuna, 8 artiklan mukaan osapuoli voi olla oikeutettu maksuttomuuden maksuun esimerkiksi, jos hänellä on oikeus tiettyihin valtion etuuksiin tai oikeus saada siviilioikeudellista oikeusapua.

Mitä tapahtuu, jos en maksa oikeudenkäyntimaksuja ajoissa?

Tuomioistuimen (Sheriff Court Fees Order 3, Scottish Statutory Instrument) nro 2018/481, sellaisena kuin se on muutettuna, 2018 kohdan mukaan tuomioistuin ei hyväksy hakemusta eikä sitä vaadita tekemään mitään ilman maksua.

Kuinka oikeuskulut voi maksaa?

Tuomioistuinmaksut voidaan maksaa seuraavasti:

  • Sekit – ”The Scottish Courts and Tribunals Service”
  • Pankkikortti & Luottokortti – tarkista, mitkä korttityypit ovat hyväksyttävissä asianmukaisessa tuomioistuimessa ja jos maksu voidaan suorittaa puhelimitse.
  • Postisäädös – ”The Scottish Courts and Tribunals Service”
  • Käteismaksut – jos maksua ei suoriteta jälkikäteen, ei ole suositeltavaa suorittaa käteismaksuja.

Mitä maksamisen jälkeen on tehtävä?

Tuomioistuin hyväksyy EU:n asetuksen (EY) N:o 861/2007 mukaisten hakuasiakirjojen antamisen maksun yhteydessä. Asiakirjat ja maksut olisi saatettava tuomioistuimen käsiteltäväksi tai lähetettävä samaan aikaan. Tuomioistuin antaa tai lähettää lomakkeen B tai lomakkeen 1 tai täyttää lomakkeen A, joka on menettelyn seuraava vaihe. Mitään maksutodisteita ei vaadita.


Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Päivitetty viimeksi: 20/09/2019