Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Súdny poplatok súvisiaci s konaním vo veciach s nízkou hodnotou sporu - Škótsko

Kraj ten znajduje się w okresie przejściowym z powodu planowanego wystąpienia z UE.

Ta strona została przetłumaczona maszynowo – nie ma więc gwarancji co do jakości tłumaczenia.

Jakość tłumaczenia została oceniona jako: niedostateczna

Czy to tłumaczenie okazało się przydatne?


Úvod

Aké poplatky musím zaplatiť?

Koľko mám zaplatiť?

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky načas?

Ako mám zaplatiť súdny poplatok?

Čo mám urobiť po zaplatení?

Úvod

V Škótsku platia súdne poplatky za európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu:

  • Šerifský súdny súd (šerifský súd) (šerifský súd) 2018, škótsky zákonný nástroj číslo 2018/481, v znení zmenenom a doplnenom;
  • Šerifské súdne poplatky, novela Order 2018, Scottish Statutory Instrument Number 2018/194.

Zoznam 2, časť II, čísla 16 a 38 sa uplatňujú na európske veci s nízkou hodnotou sporu od 1. apríla 2019.

Zoznam 3, časť II, čísla 16 a 38 sa uplatňujú na európske veci s nízkou hodnotou sporu od 1. apríla 2020.

Elektronické platenie poplatkov nie je možné.

Aké poplatky musím zaplatiť?

Na podanie európskej žaloby vo formulári A nariadenia EÚ č. 861/2007 na súde sa vyžaduje úhrada jedného poplatku, ktorý sa vzťahuje na všetky súdne konania.

Náklady na doručovanie písomností poštou sú zahrnuté, môže však ísť o dodatočný poplatok, ak sa vyžaduje doručovanie zo strany šerifského úradníka.

Vo formulári C nie je žiadny poplatok za podanie odpovede na pohľadávku vo formulári C.

Zastúpenie advokátom sa zvyčajne nevyžaduje a poplatok nezahŕňa odmeny právnych zástupcov.

Koľko mám zaplatiť?

Súčasný poplatok za predloženie európskeho sporu vo veciach s nízkou hodnotou sporu na súde za:

  • peňažné sumy vo výške 300 GBP alebo 250 EUR alebo menej, si vyžadujú platbu poplatku vo výške 19 GBP
  • vo všetkých ostatných európskych konaniach vo veciach s nízkou hodnotou sporu platí poplatok vo výške 104 libier šterlingov.

Dodatočný poplatok za doručenie písomností o obhajcovi zo strany šerifského úradníka je administratívny poplatok vo výške 13 GBP plus náklady na službu šerifského úradníka.

Pokiaľ ide o článok 8 nariadenia o súdnych poplatkoch Sheriff Court z roku 2018, škótsky právny predpis č. 2018/481 v znení zmien a doplnení, strana môže mať nárok na oslobodenie od poplatku, napríklad ak má nárok na určité štátne dávky alebo má nárok na štátnu právnu pomoc.

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky načas?

Súd žiadosť neakceptuje a nevyžaduje sa, aby urobil všetko bez zaplatenia poplatku v zmysle odseku 3 nariadenia o súdnych poplatkoch Sheriff Court z roku 2018, škótskeho štatutárneho nástroja č. 2018/481, v znení zmien a doplnení.

Ako mám zaplatiť súdny poplatok?

Súdne poplatky môžu platiť:

  • Šeky – platené do „Scottish Courts and Tribunals Service“
  • Debetná karta & – overte, ktoré typy kariet sú prijateľné na príslušnom súde a v prípade, že sa platba môže uskutočniť telefonicky.
  • Poštovou poukážkou, ktorá sa platí za službu „The Scottish Courts and Tribunals Service“
  • Peňažné prostriedky – ak platba poštou nie je vhodná na zabezpečenie platieb v hotovosti

Čo mám urobiť po zaplatení?

Súd akceptuje podanie žiadosti o platbu vo formulári A nariadenia EÚ č. 861/2007 spolu s platbou. Dokumenty a platby by sa mali predkladať alebo zasielať na súd v rovnakom čase. Súd následne vydá alebo zašle tlačivo B alebo formulár 1 alebo doručí tlačivo A odporcovi ako ďalší krok v tomto procese. Nevyžadujú sa žiadne platobné dôkazy.


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 20/09/2019