Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Vähäisiä vaatimuksia koskevan menettelyn oikeuskulut - Ruotsi

Тази страница е машинно преведена и качеството ѝ не може да бъде гарантирано.

Качеството на този превод е оценено като: ненадеждно

Мислите ли, че този превод е полезен?


Johdanto

Mitä kuluja peritään?

Mikä on kulujen suuruus?

Mitä tapahtuu, jos en maksa oikeudenkäyntikuluja kohtuullisessa ajassa?

Kuinka oikeuskulut voi maksaa?

Mitä maksamisen jälkeen on tehtävä?

Johdanto

”Hakemusmaksu peritään seuraavasta määrästä kunkin seuraavan alussa:

Luokka A:... SEK 900 (1)/.../siviilioikeudellinen menettely eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä 11. heinäkuuta 2007 annetun asetuksen (EY) N:o 861/2007 (asetuksen (EY) N:o 1987/452 liite) mukaisesti.

Hakemusmaksu on maksettava sille tuomioistuimelle, jossa kanne on nostettu. Tällä hetkellä ei ole mahdollista maksaa maksua sähköisesti verkkosivun kautta.

(1) Määrä sovelletaan 1. heinäkuuta 2014. 

Mitä kuluja peritään?

Vähäisiä vaateita koskevan menettelyn yhteydessä on maksettava vain yksi hakemusmaksu silloin, kun hakemus jätetään tuomioistuimeen. Ylimääräisiä menettelyllisiä tai menettelyllisiä maksuja ei veloiteta.

Mikä on kulujen suuruus?

Menettelyn kokonaismäärä on hakemusmaksu, joka 1. heinäkuuta 2014 jälkeen on 900 Ruotsin kruunua.

Mitä tapahtuu, jos en maksa oikeudenkäyntikuluja kohtuullisessa ajassa?

Jos hakija ei maksa hakemusmaksua sen jälkeen, kun hän on ehdottanut hakemuksen jättämistä maksujen suorittamisen jälkeen, asia hylätään ja tuomioistuin ei tutki hakemusta. Hakemuksen hylkäämisen jälkeen on mahdollista esittää uusi hakemus samasta syystä.

Kuinka oikeuskulut voi maksaa?

Hakemusmaksu suoritetaan joko käteis- tai korttimaksuna yhteisöjen tuomioistuimen vastaanotossa tai ensimmäisen asteen tuomioistuimen (ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin) välityksellä. Linkki avautuu uuteen ikkunaanNämä ovat tuomioistuinten yhteystiedot ja yksityiskohtaiset tiedot tilinumerosta.

Mitä maksamisen jälkeen on tehtävä?

Maksun suorittamisen jälkeen teidän ei tarvitse toteuttaa mitään toimenpiteitä, ja yleisenä sääntönä ei ole maksutosite. Tuomioistuin ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimelle toimitettujen hakemusten yhteydessä suoritetut maksut. Jotta maksatushakemuksenne ja maksuviranomaisenisi olisi helpompi sovittaa yhteen, ilmoittakaa koko nimi ja vastapuolen koko nimi maksun suorittamisessa. Tallentaa aina vahvistusviestin, jota voidaan tarvittaessa käyttää maksun jäljittämiseen.


Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Päivitetty viimeksi: 18/09/2019