Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo atveju taikomi teismo mokesči - Švedija

Тази страница е машинно преведена и качеството ѝ не може да бъде гарантирано.

Качеството на този превод е оценено като: ненадеждно

Мислите ли, че този превод е полезен?


Įvadas

Kokie mokesčiai taikomi?

Kiek turiu mokėti?

Kas bus, jei nemoku teismo mokesčių laiku?

Kaip sumokėti žyminius mokesčius?

Ką daryti po mokėjimo?

Įvadas

„Paraiškos mokestis imamas iš toliau nurodytos sumos kiekvienos iš šių sumų pradžioje:

A kategorija:... SEK 900 (1)/.../civilinis procesas pagal 2007 m. liepos 11 d. Reglamentą (EB) Nr. 861/2007, nustatantį Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą (Reglamento (1987: 452) dėl mokesčių bendrosios kompetencijos teismuose priedas).

Paraiškos mokestis sumokamas teismui, kuriam pateiktas prašymas. Šiuo metu nėra galimybės mokestį mokėti elektroniniu būdu per tinklalapį.

(1) Ši suma taikoma nuo 2014 m. liepos 1 d. 

Kokie mokesčiai taikomi?

Ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros atveju, prašymo pateikimo teismui metu turi būti sumokėtas tik vienas paraiškos mokestis. Jokių papildomų procedūrinių ar procedūrinių mokesčių nereikalaujama mokėti.

Kiek turiu mokėti?

Bendra procedūros suma yra paraiškos mokestis, kuris po 2014 m. liepos 1 d. yra 900 SEK.

Kas bus, jei nemoku teismo mokesčių laiku?

Jeigu paraiškos mokesčio nemokate po to, kai buvo pasiūlyta užpildyti paraišką, byla bus atmesta ir teismas Jūsų prašymo nenagrinės. Po atmetimo įmanoma pateikti naują paraišką dėl tos pačios priežasties.

Kaip sumokėti žyminius mokesčius?

Paraiškos mokestis mokamas sumokant pinigais arba mokant kortelę Teisingumo Teismui arba pirmosios instancijos teismui („Plius“). Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTai teismų kontaktiniai duomenys ir sąskaitos numerio duomenys.

Ką daryti po mokėjimo?

Atlikus mokėjimą, jums nereikia imtis jokių priemonių, o iš esmės neprivalote pateikti mokėjimo įrodymo. Teismas atlieka mokėjimus, atliktus kartu su Audito Rūmams pateiktomis paraiškomis. Kad būtų lengviau suderinti jūsų paraišką ir mokėjimą, nurodykite savo vardą ir pavardę, taip pat kitos sandorio šalies vardą ir pavardę. Visada išsaugokite patvirtinimo pranešimą, kuris prireikus gali būti panaudotas mokėjimui atsekti.


Tai teksto mašininis vertimas. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Paskutinis naujinimas: 18/09/2019