Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Súdny poplatok súvisiaci s konaním vo veciach s nízkou hodnotou sporu - Švédsko

Тази страница е машинно преведена и качеството ѝ не може да бъде гарантирано.

Качеството на този превод е оценено като: ненадеждно

Мислите ли, че този превод е полезен?


Úvod

Aké poplatky musím zaplatiť?

Koľko mám zaplatiť?

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky včas?

Ako mám zaplatiť súdny poplatok?

Čo mám urobiť po zaplatení?

Úvod

„Poplatok za žiadosť sa účtuje v tomto výške na začiatku každého z týchto súm:

Kategória A:... SEK 900 (1)/.../občianskoprávne konanie podľa nariadenia (ES) č. 861/2007 z 11. júla 2007, ktorým sa ustanovuje európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu“ (príloha k nariadeniu (1987: 452) o poplatkoch pred všeobecnými súdmi).

Poplatok za žiadosť sa zaplatí súdu, ktorý začal konanie. V súčasnosti neexistuje možnosť elektronicky platiť poplatok prostredníctvom webovej stránky.

(1) Suma sa uplatňuje od 1. júla 2014. 

Aké poplatky musím zaplatiť?

V prípade konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu sa má zaplatiť len jeden poplatok za podanie žiadosti v čase podania žiadosti na súd. Nie sú účtované žiadne dodatočné procesné alebo procesné poplatky.

Koľko mám zaplatiť?

Celková výška konania je poplatok za žiadosť, ktorý po 1. júli 2014 predstavuje 900 SEK.

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky včas?

Ak nezaplatíte poplatok za podanie žiadosti po tom, ako ste boli navrhnutí na doplnenie žiadosti o platbu, prípad sa zamietne a súd vašu žiadosť nepreskúma. Po zamietnutí novej žiadosti je možné podať novú žiadosť.

Ako mám zaplatiť súdny poplatok?

Poplatok za žiadosť je splatný buď prostredníctvom hotovosti alebo platby kartou pri prijatí Súdneho dvora, alebo prostredníctvom Súdu prvého stupňa (Plus). Odkaz sa zobrazí v novom okneIde o kontaktné údaje súdov a údaje o čísle účtu.

Čo mám urobiť po zaplatení?

Po vykonaní platby nemusíte prijať žiadne opatrenia a spravidla nepredložíte doklad o zaplatení. Súd zodpovedá platbám vykonaným so žiadosťami podanými Súdnemu dvoru. S cieľom uľahčiť priradenie vašej žiadosti k vašej platbe uveďte svoje celé meno a celé meno protistrany pri platbe. Vždy uložte potvrdzujúcu správu, ktorú možno v prípade potreby použiť na vysledovanie platby.


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 18/09/2019