Schließen

DIE BETAVERSION DES PORTALS IST JETZT ONLINE!

Besuchen Sie die Betaversion des Europäischen Justizportals und lassen Sie uns wissen, was Sie darüber denken!

 
 

Navigationsleiste

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Opłaty sądowe – postępowanie w sprawie drobnych roszczeń - Szwecja

Diese Seite wurde maschinell übersetzt. Für die Qualität kann keine Gewähr gegeben werden.

Die Qualität dieser Übersetzung wurde wie folgt bewertet: nicht zuverlässig

Finden Sie die Übersetzung nützlich?


WPROWADZENIE

Jakie opłaty są stosowane?

Ile należy zapłacić?

Co się dzieje, jeżeli dana osoba nie uiszczają opłaty sądowe w terminie?

Jak można uregulować opłaty sądowe?

Co powinien zrobić po uiszczeniu płatności?

WPROWADZENIE

„opłatę pobieraną za kwotę poniżej, gdy ktoś wjeżdża do którejkolwiek z wymienionych poniżej.

Kategoria A 100 SEK (1).../tvistemål......... 900 określonych w rozporządzenie (WE) nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. ustanawiające europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń” (załącznik do rozporządzenia (1987: 452) w sprawie opłat przed sądami powszechnymi).

Opłatę uiszcza się dla sądu, do którego wniosek jest składany; Obecnie nie istnieje możliwość uiszczania opłaty elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej.

(1)beloppet ma zastosowanie od dnia 1 lipca 2014 r. 

Jakie opłaty są stosowane?

Rozporządzenie w sprawie drobnych roszczeń dotyczy jedynie opłatę uiszcza się w chwili, gdy przedkładany jest wniosek do Trybunału. Bez dodatkowych opłat, ani proceduralne, nie zostaną wprowadzone odpowiednie środki.

Ile należy zapłacić?

Całkowita kwota opłaty manipulacyjnej po 1 lipca 2014 r. wynosi 900 koron.

Co się dzieje, jeżeli dana osoba nie uiszczają opłaty sądowe w terminie?

Jeżeli nie uiścić opłatę za zgłoszenie, po tym jak zostały poproszone o uzupełnienie wniosku o płatność zostanie odrzucony, a sąd nie bada wniosek. Należy umożliwić złożenie nowego wniosku w odniesieniu do tej samej substancji w wyniku odrzucenia.

Jak można uregulować opłaty sądowe?

Albo można uiścić opłatę kartą kredytową lub w środkach pieniężnych lub poprzez przyjmowanie plusgirokonto Trybunału. Link otworzy się w nowym oknieZawiera ona dane kontaktowe sądów oraz informacje na temat numerów rachunków bieżących.

Co powinien zrobić po uiszczeniu płatności?

Po dokonaniu płatności, nie muszą Państwo podejmować żadnych działań, a nie ogólnie przedstawić dowody, że dokonano płatności; Dostosowanie składek przez Trybunał o wnioskach przedłożonych Trybunałowi. Aby ułatwić Pani wniosek zostanie pokryty z Pani płatności i prosimy o wpisanie pełna nazwa kontrahenta do Pana w związku z płatnością. Zawsze zachowują dowód zapłaty, które mogłyby w razie potrzeby zostać użyty do śledzenia płatności.


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 03/02/2016