Schließen

DIE BETAVERSION DES PORTALS IST JETZT ONLINE!

Besuchen Sie die Betaversion des Europäischen Justizportals und lassen Sie uns wissen, was Sie darüber denken!

 
 

Navigationsleiste

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Súdny poplatok súvisiaci s konaním vo veciach s nízkou hodnotou sporu - Švédsko

Diese Seite wurde maschinell übersetzt. Für die Qualität kann keine Gewähr gegeben werden.

Die Qualität dieser Übersetzung wurde wie folgt bewertet: nicht zuverlässig

Finden Sie die Übersetzung nützlich?


Úvod

Aké poplatky musím zaplatiť?

Koľko mám zaplatiť?

Čo sa stane, ak nebudú platiť súdne poplatky načas?

Ako mám zaplatiť súdny poplatok?

Čo mám urobiť po zaplatení?

Úvod

„poplatok za prihlášku vyberané sumy nižšie, ak niekto vstúpi do ktoréhokoľvek z nasledujúcich dôvodov.

Kategória a 100 SEK (1).../tvistemål.......... 900 stanovenou v nariadenie (ES) č. 861/2007 z 11. júla 2007, ktorým sa ustanovuje európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu“ (príloha k nariadenie (1987: 452) o poplatkoch pred všeobecnými súdmi).

Poplatok za podanie žiadosti sa musí zaplatiť súdu, na ktorý sa návrh podáva; V súčasnosti neexistuje žiadna možnosť uhradiť poplatok elektronicky prostredníctvom webovej lokality.

(1)beloppet sa uplatňuje od 1. júla 2014. 

Aké poplatky musím zaplatiť?

Toto nariadenie sa týka len poplatok za prihlášku sa vyplatí, keď je žiadosť podaná na súd. Žiadne dodatočné poplatky, ani na procesné opatrenia neboli uložené.

Koľko mám zaplatiť?

Celková výška poplatku za žiadosť po 1. júla 2014 predstavuje 900 SEK.

Čo sa stane, ak nebudú platiť súdne poplatky načas?

Ak nezaplatíte poplatku za žiadosť po tom, ako ste boli vyzvaný, aby žiadosť doplniť platba, ktorej cieľom bude zamietnutý a súd preskúma vašu žiadosť. Je možné predložiť novú žiadosť pre tú istú látku po zamietnutí.

Ako mám zaplatiť súdny poplatok?

Buď prihlasovací poplatok, môžete zaplatiť kreditnou kartou alebo v hotovosti alebo prostredníctvom súdu plusgirokonto príjem. Odkaz sa zobrazí v novom okneObsahuje kontaktné údaje súdov a informácie o bežných účtov.

Čo mám urobiť po zaplatení?

Po vykonaní platby, Nemusíte vykonať žiadny úkon a nie sú vo všeobecnosti poskytne dôkaz, že bola vykonaná platba; Vyrovnanie príspevkov súdom žiadosti, ktoré boli predložené Súdnemu dvoru. Na uľahčenie Vašej žiadosti môže sprevádzať vaša platba a nezabudnite uviesť vaše celé meno zmluvnej strany voči Vám v súvislosti s platbou. Vždy uschovať potvrdenie o zaplatení, ktorý mohol v prípade potreby použiť na sledovanie platieb.


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 03/02/2016