Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tariffi tal-qorti dwar il-proċedura għal Talbiet Żgħar - Svezja

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: average

Do you consider this translation useful?


Introduzzjoni

Liema tariffi japplikaw?

Kemm għandi tħallas?

X’jiġri jekk ma nkunx jħallsu l-miżati tal-qorti fil-ħin?

Kif nista’ tħallas id-drittijiet tal-qorti?

X’għandi nagħmel wara l-pagament?

Introduzzjoni

“applikazzjoni t-tariffa imposta bl-ammont ta’ hawn taħt meta xi ħadd jidħol fi kwalunkwe minn dawn li ġejjin.

Kategorija ta’ SEK 100 (1) / .../tvistemål.......... 900 kif stipulat fir- Regolament (KE) Nru 861/2007 tal- 11 ta’ Lulju 2007 li jistabbilixxi Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar” (Anness għal ordinanza (1987: 452) dwar it-tariffi quddiem il-qrati ordinarji).

Il-miżata għall-applikazzjoni għandha titħallas lill-qorti li l-applikazzjoni tkun ippreżentata; Bħalissa m’hemm l-ebda possibilità li titħallas l-imposta elettronikament permezz websajt.

(1)beloppet japplika mill- 1 ta’ Lulju 2014. 

Liema tariffi japplikaw?

Ir-Regolament Ewropew dwar Talbiet Żgħar jikkonċerna biss tariffa tal-applikazzjoni għandha tiġi mħallsa meta l-applikazzjoni ssir lill-qorti. l-ebda ħlas addizzjonali għal dan, jew fuq miżuri proċedurali ma jiġux imposti.

Kemm għandi tħallas?

l-ammont totali tat-tariffa fuq l-applikazzjoni wara l- 1 ta’ Lulju 2014 jammonta għal SEK 900.

X’jiġri jekk ma nkunx jħallsu l-miżati tal-qorti fil-ħin?

Jekk m’għandekx tħallas il-miżata tal-applikazzjoni, wara li ġew mitluba biex jissupplimenta l-applikazzjoni b’pagament, il-mira għandha tkun miċħuda u l-Qorti mhux se neżaminaw it-talba tiegħek. Huwa possibbli li titressaq applikazzjoni ġdida għall-istess sustanza f’każ ta’ rifjut.

Kif nista’ tħallas id-drittijiet tal-qorti?

Jew iħallas it-tariffa ta’ applikazzjoni permezz ta’ karta ta’ kreditu jew fi flus kontanti jew permezz ta’ akkoljenza plusgirokonto tal-Qorti. Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaDan jinkludi dettalji ta’ kuntatt għall-qrati u informazzjoni dwar in-numri tal-kontijet kurrenti.

X’għandi nagħmel wara l-pagament?

Wara li jsir ħlas, m’għandekx għalfejn jieħdu l-ebda azzjoni u ma jipprovdix, b’mod ġenerali, jipprovdu evidenza li jkun sar il-ħlas; Jitqabblu l-kontribuzzjonijiet mill-Qorti dwar l-applikazzjonijiet li ġew ippreżentati quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja. Sabiex tiġi ffaċilitata l-applikazzjoni tiegħek jistgħu jiġu kkombinati ma’ pagament tiegħek u kun ċert li indika ismek sħiħ tal-kontroparti lilek b’konnessjoni ma’ ħlas. Dejjem jżomm il-prova tal-ħlas li, fejn meħtieġ, tista’ tintuża biex tittraċċa l-pagament.


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 03/02/2016