Fermer

LA VERSION BÊTA DU PORTAIL EST DISPONIBLE!

Consultez la version bêta du portail européen e-Justice et faites-nous part de votre expérience!

 
 

Chemin de navigation

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Retsafgifter i forbindelse med den europæiske småkravsprocedure - Sverige

Cette page a été traduite automatiquement: sa qualité ne peut pas être garantie.

La qualité de cette traduction a été évaluée comme: mauvaise

Estimez-vous que cette traduction est utile?


Indledning

Hvilke gebyrer er gældende?

Hvor meget skal jeg betale?

Hvad sker der, hvis jeg ikke rettidigt betaler retsgebyrer?

Hvordan kan jeg betale retsafgifterne?

Hvad skal jeg gøre efter betalingen?

Indledning

"ansøgningsgebyret opkræves med følgende beløb i begyndelsen af hvert af følgende:

Kategori A:... SEK 900 (1)/.../civil retssag i henhold til forordning (EF) nr. 861/2007 af 11. juli 2007 om indførelse af en europæisk småkravsprocedure "(bilag til forordning (1987: 452) om gebyrer ved de almindelige domstole).

Ansøgningsgebyret betales til den ret, der har fået forelagt ansøgningen. Der er i øjeblikket ingen mulighed for at betale gebyret elektronisk via en webside.

(1) Beløbet anvendes fra den 1. juli 2014. 

Hvilke gebyrer er gældende?

I forbindelse med proceduren for krav af mindre værdi skal der kun betales et ansøgningsgebyr på det tidspunkt, hvor ansøgningen indgives til retten. Der opkræves ikke yderligere proceduremæssige eller proceduremæssige gebyrer.

Hvor meget skal jeg betale?

Det samlede beløb for proceduren er ansøgningsgebyret, som efter den 1. juli 2014 beløber sig til 900 SEK.

Hvad sker der, hvis jeg ikke rettidigt betaler retsgebyrer?

Hvis du ikke betaler gebyret, vil sagen blive afvist, og retten vil ikke behandle din ansøgning. Det er muligt at indgive en ny anmodning om samme sag efter en afvisning.

Hvordan kan jeg betale retsafgifterne?

Der skal betales et ansøgningsgebyr enten i form af kontanter eller kort ved modtagelse af Domstolen eller via Retten i Første Instans (Plus). Link åbner i nyt vindueDisse er kontaktoplysninger for domstolene og oplysninger om kontonummer.

Hvad skal jeg gøre efter betalingen?

Efter betalingen er det ikke nødvendigt at træffe foranstaltninger og som hovedregel ikke fremlægge bevis for betaling. Retten svarer til de betalinger, der er foretaget i forbindelse med de for Domstolen indgivne begæringer. For at gøre det lettere at matche din ansøgning med din betaling bedes du angive dit fulde navn og modpartens fulde navn, når du foretager betalingen. Gem altid bekræftelsesmeddelelsen, som om nødvendigt kan bruges til at spore en betaling.


Dette er en maskinoversat udgave af indholdet. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Sidste opdatering: 18/09/2019