Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Gerechtskosten bij de Europese procedure voor geringe vorderingen - Zweden

Ta strona została przetłumaczona maszynowo – nie ma więc gwarancji co do jakości tłumaczenia.

Jakość tłumaczenia została oceniona jako: niedostateczna

Czy to tłumaczenie okazało się przydatne?


Inleiding

Wat zijn de geldende tarieven?

Hoeveel moet ik betalen?

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Wat moet ik doen na betaling?

Inleiding

„De indieningstaks wordt geheven ten belope van het hieronder aangegeven bedrag wanneer een van de volgende procedures wordt ingeleid.

Categorie A....................................................... SEK (1)/.../burgerlijke procedures overeenkomstig Verordening (EG) nr. 861/2007 van 11 juli 2007 tot vaststelling van een Europese procedure voor geringe vorderingen "(bijlage bij Verordening (452: 900) betreffende vergoedingen en kosten voor de gewone gerechten).

De indieningstaks wordt betaald aan het gerecht waarbij de vordering wordt ingediend. Momenteel is het niet mogelijk de vergoeding elektronisch via een website te betalen.

(1) Het bedrag is van toepassing met ingang van 1 juli 2014. 

Wat zijn de geldende tarieven?

Voor de procedure voor geringe vorderingen is slechts één aanvraagtaks van toepassing, die wordt betaald wanneer het verzoek bij de rechter wordt ingediend. Er worden geen andere leges geheven voor de procedure of voor procedurele maatregelen.

Hoeveel moet ik betalen?

De aanvraagkosten, die vanaf 1 juli 2 014 900 SEK bedragen, vormen het totale bedrag van de procedure.

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Als u de indieningstaks niet betaalt, zal de zaak worden afgewezen en zal de rechtbank uw vordering niet onderzoeken nadat u is verzocht het verzoek aan te vullen door betaling te betalen. Na een ontslag kan met betrekking tot dezelfde zaak een nieuwe vordering worden ingediend.

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

De aanvraagkosten kunnen via een De link wordt in een nieuw venster geopend.elektronische betalingsdienst worden betaald.

Wat moet ik doen na betaling?

Na de betaling hoeft u geen andere actie te ondernemen en hoeft u in de regel geen bewijs van betaling over te leggen. De rechtbank stemt overeen met de betalingen die zijn gedaan naar aanleiding van de vorderingen die bij de rechter zijn ingediend. Om het gemakkelijker te maken uw vordering aan te passen aan uw betaling, zorg ervoor dat u uw volledige naam en de volledige naam van de tegenpartij vermeldt wanneer u de betaling verricht. Bewaar altijd de betalingsbevestiging, aangezien dit zo nodig kan worden gebruikt om een betaling te traceren.


Deze tekst is automatisch vertaald. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van de vertaling.

Laatste update: 23/11/2020