Tariffi tal-qorti dwar il-proċedura għal Talbiet Żgħar - Svezja

Cette page a été traduite automatiquement: sa qualité ne peut pas être garantie.

La qualité de cette traduction a été évaluée comme: moyenne

Estimez-vous que cette traduction est utile?


Introduzzjoni

X’tariffi huma applikabbli?

Kemm se nħallas?

X’jiġri jekk ma nħallsux it-tariffi tal-qorti fil-ħin?

Kif nista’ nħallas it-tariffi tal-qorti?

X’għandi nagħmel wara l-pagament?

Introduzzjoni

“Għandha tiġi imposta tariffa ta’ applikazzjoni fil-bidu ta’ kull wieħed minn dawn li ġejjin fil-bidu ta’ kull wieħed minn dawn li ġejjin:

Kategorija A:... SEK 900 (1)/.../proċeduri ċivili skont ir-Regolament (KE) Nru 861/2007 tal-11 ta’ Lulju 2007 li jistabbilixxi Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar” (Anness għar-Regolament (1987: 452) dwar tariffi quddiem il-qrati ordinarji).

It-tariffa tar-rikors għandha titħallas lill-qorti li quddiemha titressaq l-applikazzjoni. Bħalissa m’hemm l-ebda possibbiltà li t-tariffa titħallas b’mod elettroniku permezz ta’ paġna web.

(1) L-ammont japplika mill-1 ta’ Lulju 2014. 

X’tariffi huma applikabbli?

Fil-każ tal-proċedura għal talbiet żgħar, ħlas ta’ applikazzjoni wieħed biss għandu jkun dovut li jitħallas fil-ħin li l-applikazzjoni tiġi ppreżentata fil-qorti. L-ebda tariffa addizzjonali proċedurali jew proċedurali ma tiġi imposta.

Kemm se nħallas?

L-ammont totali tal-proċedura huwa t-tariffa tal-applikazzjoni li, wara l-1 ta’ Lulju 2014, tammonta għal SEK 900.

X’jiġri jekk ma nħallsux it-tariffi tal-qorti fil-ħin?

Jekk ma tħallasx it-tariffa tal-applikazzjoni, wara li tkun ġiet proposta biex timla l-applikazzjoni bi ħlas, il-każ jiġi miċħud u l-qorti ma teżaminax l-applikazzjoni tiegħek. Huwa possibbli li titressaq applikazzjoni ġdida għall-istess kawża wara rifjut.

Kif nista’ nħallas it-tariffi tal-qorti?

It-tariffa ta’ l-applikazzjoni għandha titħallas jew permezz ta’ ħlas fi flus kontanti jew permezz ta’ ħlas bil-kard fil-wasla tal-Qorti tal-Ġustizzja jew permezz tal-Qorti tal-Prim’ Istanza (Plus) tal-Qorti tal-Prim’ Istanza. Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaDawn huma d-dettalji ta’ kuntatt tal-qrati u d-dettalji tan-numru tal-kont.

X’għandi nagħmel wara l-pagament?

Wara li jkun sar il-ħlas, ma jkollokx għalfejn tieħu miżuri u, bħala regola ġenerali, ma tipprovdix prova tal-ħlas. Il-Qorti taqbel mal-ħlasijiet magħmula mat-talbiet imressqa quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja. Sabiex tiffaċilita t-tqabbil tal-applikazzjoni tiegħek mal-pagament tiegħek, jekk jogħġbok indika l-isem sħiħ tiegħek u l-isem sħiħ tal-kontroparti meta tagħmel il-pagament. Dejjem issejvja l-messaġġ ta’ konferma li jista’ jintuża, jekk ikun hemm bżonn, biex jiġi ntraċċat il-ħlas.


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 18/09/2019