Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Съдебни такси за процедурата за искове с малък материален интерес - Швеция

Ide o strojový preklad tejto stránky - vlastník webovej lokality neručí za jeho kvalitu.

Kvalita tohto prekladu bola ohodnotená ako: nespoľahlivá

Je podľa vás tento preklad užitočný?


Въведение

Какви такси се прилагат?

Колко трябва да платя?

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Как мога да платя съдебните такси?

Какво трябва да направя след плащане?

Въведение

„Таксата за подаване на заявление се събира в размера, посочен по-долу, когато е образувано някое от следните производства.

КатегорияA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................@@

Таксата за молбата се плаща на съда, пред който се подава искът. Понастоящем не е възможно таксата да се плати по електронен път чрез уебсайт.

(1) Размерът се прилага от 1 юли 2014 г. 

Какви такси се прилагат?

За процедурата за искове с малък материален интерес се прилага само една такса, която се заплаща при подаване на молбата в съда. За процедурата или за процедурните мерки не се събират други такси.

Колко трябва да платя?

Таксата за подаване на заявление, която е 900 SEK, считано от 1 юли 2014 г., представлява общата сума за процедурата.

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Ако не платите таксата за подаване на заявление, след като сте били помолени да допълните молбата с плащане, делото ще бъде прекратено и съдът няма да разгледа вашия иск. Възможно е да се предяви нов иск по същия въпрос след уволнение.

Как мога да платя съдебните такси?

Таксата за подаване на заявление може да бъде платена чрез Връзката отваря нов прозорецуслуга за електронно плащане.

Какво трябва да направя след плащане?

След извършване на плащането не е необходимо да предприемате други действия и като общо правило не е необходимо да представяте доказателство за плащане. Съдът съвпада с извършените плащания по предявените пред съда искове. За да можете по-лесно да сравните искането си с плащането, уверете се, че сте посочили пълното си име и пълното си име при извършване на плащането. Винаги запазвайте потвърждението на плащането, тъй като то може да се използва за проследяване на плащането, ако е необходимо.


Това е машинен превод на съдържанието. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Последна актуализация: 23/11/2020