Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Opłaty sądowe – postępowanie w sprawie drobnych roszczeń - Szwecja

Ide o strojový preklad tejto stránky - vlastník webovej lokality neručí za jeho kvalitu.

Kvalita tohto prekladu bola ohodnotená ako: nespoľahlivá

Je podľa vás tento preklad užitočný?


WPROWADZENIE

Jakie opłaty są stosowane?

Ile należy zapłacić?

Co się dzieje, jeżeli dana osoba nie uiszczają opłaty sądowe w terminie?

Jak można uregulować opłaty sądowe?

Co powinien zrobić po uiszczeniu płatności?

WPROWADZENIE

„opłatę pobieraną za kwotę poniżej, gdy ktoś wjeżdża do którejkolwiek z wymienionych poniżej.

Kategoria A 100 SEK (1).../tvistemål......... 900 określonych w rozporządzenie (WE) nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. ustanawiające europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń” (załącznik do rozporządzenia (1987: 452) w sprawie opłat przed sądami powszechnymi).

Opłatę uiszcza się dla sądu, do którego wniosek jest składany; Obecnie nie istnieje możliwość uiszczania opłaty elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej.

(1)beloppet ma zastosowanie od dnia 1 lipca 2014 r. 

Jakie opłaty są stosowane?

Rozporządzenie w sprawie drobnych roszczeń dotyczy jedynie opłatę uiszcza się w chwili, gdy przedkładany jest wniosek do Trybunału. Bez dodatkowych opłat, ani proceduralne, nie zostaną wprowadzone odpowiednie środki.

Ile należy zapłacić?

Całkowita kwota opłaty manipulacyjnej po 1 lipca 2014 r. wynosi 900 koron.

Co się dzieje, jeżeli dana osoba nie uiszczają opłaty sądowe w terminie?

Jeżeli nie uiścić opłatę za zgłoszenie, po tym jak zostały poproszone o uzupełnienie wniosku o płatność zostanie odrzucony, a sąd nie bada wniosek. Należy umożliwić złożenie nowego wniosku w odniesieniu do tej samej substancji w wyniku odrzucenia.

Jak można uregulować opłaty sądowe?

Albo można uiścić opłatę kartą kredytową lub w środkach pieniężnych lub poprzez przyjmowanie plusgirokonto Trybunału. Link otworzy się w nowym oknieZawiera ona dane kontaktowe sądów oraz informacje na temat numerów rachunków bieżących.

Co powinien zrobić po uiszczeniu płatności?

Po dokonaniu płatności, nie muszą Państwo podejmować żadnych działań, a nie ogólnie przedstawić dowody, że dokonano płatności; Dostosowanie składek przez Trybunał o wnioskach przedłożonych Trybunałowi. Aby ułatwić Pani wniosek zostanie pokryty z Pani płatności i prosimy o wpisanie pełna nazwa kontrahenta do Pana w związku z płatnością. Zawsze zachowują dowód zapłaty, które mogłyby w razie potrzeby zostać użyty do śledzenia płatności.


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 03/02/2016