Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Vähäisiä vaatimuksia koskevan menettelyn oikeuskulut - Slovenia

Тази страница е машинно преведена и качеството ѝ не може да бъде гарантирано.

Качеството на този превод е оценено като: ненадеждно

Мислите ли, че този превод е полезен?


Johdanto

Mitä kuluja peritään?

Mikä on kulujen suuruus?

Entä jos en maksa oikeudenkäyntimaksuja ajoissa?

Kuinka oikeuskulut voi maksaa?

Mitä maksamisen jälkeen on tehtävä?

Johdanto

Eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä perittävät oikeudenkäyntimaksut on vahvistettu oikeudenkäyntimaksuja koskevassa laissa (Slovenian virallinen lehti nro 37/08, 97/10 ja 63/13, 58/14 — Linkki avautuu uuteen ikkunaanPerustuslakipalkkiot). Linkki avautuu uuteen ikkunaan19/15 — Perustuslakituomioistuimen päätös, USA, 30/16 ja 10/17 – ZPP-E; jäljempänä ZST-1) tuomioistuinmaksuja sääntelevänä sääntönä.

ZST-1 (6 artikla) tarjoaa oikeusperustan käteisen, sähköisen rahan ja muiden sovellettavien maksutapojen tuomioistuinmaksujen maksamiselle, eurooppalainen vähäisiin vaatimuksiin sovellettava menettely mukaan lukien. Käytännössä tuomioistuinmaksut voidaan maksaa sähköisesti yksittäisten pankkien online-maksupalvelun kautta.

Mitä kuluja peritään?

Eurooppalaisessa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä on maksettava kertamaksu koko menettelystä. Jos henkilö on velvollinen maksamaan oikeudenkäyntimaksun, hakija on velvollinen maksamaan maksun, ja hakijan on maksettava se oikeudenkäynnin vireillepanoa koskevan pyynnön yhteydessä.

Mikä on kulujen suuruus?

Eurooppalaista vähäisiin vaatimuksiin sovellettavaa menettelyä koskevan oikeudenkäyntimaksun määrä, jonka kantaja maksaa kanteen vireillepanoa koskevan pyynnön yhteydessä, riippuu menettelyn kohteen arvosta:

 • menettelyn kohteena on 300 euroa, ja maksu on 54 euroa.
 • 301–600 euroa menettelyn kohteena olevasta arvosta, maksu on 78 euroa,
 • 601–900 euroa menettelyn kohteena olevasta arvosta, maksu on 102 euroa,
 • 901–1,200 euroa menettelyn kohteena olevasta arvosta, maksu on 126 euroa,
 • 1,201–1,500 euroa menettelyn kohteena olevasta arvosta, maksu on 150 euroa,
 • 1,501–2,000 euroa menettelyn kohteena olevasta arvosta, maksu on 165 euroa,
 • 2,001–2,500 euroa menettelyn kohteena olevasta arvosta, maksu on 180 euroa,
 • 2,501–3,000 euroa menettelyn kohteena olevasta arvosta, maksu on 195 euroa,
 • 3,001–3,500 euroa menettelyn kohteena olevasta arvosta, maksu on 210 euroa,
 • 3,501–4,000 euroa menettelyn kohteena olevasta arvosta, maksu on 225 euroa,
 • kun menettelyn kohteena on 4,001–4,500 euroa, maksun määrä on 240 euroa.
menettelyn aihe, jonka suuruus on 4,501–5,000 euroa, on 255 euroa.

Entä jos en maksa oikeudenkäyntimaksuja ajoissa?

Jos kantaja ei maksa tuomioistuinmaksua ajoissa, tuomioistuin jatkaa asian käsittelyä, ja tarvittaessa voidaan periä tuomioistuinmaksu.

Kuinka oikeuskulut voi maksaa?

ZST-1 (6 artikla) tarjoaa oikeusperustan käteisen, sähköisen rahan ja muiden sovellettavien maksutapojen tuomioistuinmaksujen maksamiselle, eurooppalainen vähäisiin vaatimuksiin sovellettava menettely mukaan lukien.

Käytännössä tuomioistuinmaksut voidaan maksaa sähköisesti yksittäisten pankkien online-maksupalvelun kautta, ja ne voidaan maksaa suoraan myös maksupalveluntarjoajilta tai tuomioistuimen kassaperusteisilta maksupäätteiltä.

Jokaisella yksittäisellä pankilla on sähköisen maksamisen osalta oma verkkomaksupalvelunsa.

Oikeudenkäyntimaksu voidaan maksaa ennakolta verovelvolliselta eli silloin, kun hakemus jätetään tuomioistuimelle, mutta se voi jättää tuomioistuimelle hakemuksen ja odottaa, että tuomioistuin lähettää sille maksutoimeksiannon, jossa muut maksun suorittamiseen tarvittavat tiedot on suoritettava.

Mitä maksamisen jälkeen on tehtävä?

Jos oikeudenkäyntimaksu suoritetaan viittaamalla asianmukaiseen viittaukseen (jonka tuomioistuin ilmoittaa velalliselle oikeudenkäyntimaksun maksamismääräyksen yhteydessä), verovelvollinen ei ole velvollinen toimittamaan tuomioistuimelle maksutositteita. Käsiteltävänä olevassa asiassa tuomioistuin saa tiedon maksusta, joka on suoritettu erityisen sähköisen pankkijärjestelmän kautta, jos se on ratkaisevan tärkeää määritettäessä todellista suoritusta.

Jos oikeudenkäyntimaksu suoritetaan ilman asianmukaista viitettä, verovelvollisen on kuitenkin toimitettava tuomioistuimelle tosite suoritetusta maksusta. Tällaisen todistuksen voimassaoloa varten ei ole määrätty erityisiä muodollisia edellytyksiä. Tuomioistuimen on tarkistettava tarvittaessa tämän todistuksen perusteella oikeudenkäyntimaksun maksaminen UPPA:ssa (erityisesti tapauksissa, joissa oikeudenkäyntimaksu ei ole maksettu tuomioistuimen kassalle).


Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Päivitetty viimeksi: 20/09/2019