Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Súdny poplatok súvisiaci s konaním vo veciach s nízkou hodnotou sporu - Slovinsko

Тази страница е машинно преведена и качеството ѝ не може да бъде гарантирано.

Качеството на този превод е оценено като: ненадеждно

Мислите ли, че този превод е полезен?


Úvod

Aké poplatky musím zaplatiť?

Koľko mám zaplatiť?

Čo ak nezaplatím súdne poplatky v správnom čase?

Ako mám zaplatiť súdny poplatok?

Čo mám urobiť po zaplatení?

Úvod

Súdne poplatky splatné v rámci európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu sú stanovené v zákone o súdnych poplatkoch (Úradný vestník Slovinskej republiky č. 37/08, 97/10 a 63/13, Odkaz sa zobrazí v novom okne58/14 — Ústavné poplatky). Odkaz sa zobrazí v novom okne19/15 — Rozhodnutie Ústavného súdu, USA, 30/16 a 10/17 – ZPP-E; ďalej len: ZST-1) ako všeobecné pravidlo upravujúce súdne poplatky.

ZST-1 (článok 6) poskytuje právny základ pre platbu súdnych poplatkov v hotovosti, elektronických peňazí a iných uplatniteľných platobných prostriedkov vrátane platby poplatkov za európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu. V praxi sa súdne poplatky môžu poskytovať elektronicky prostredníctvom online platobných služieb jednotlivých bánk.

Aké poplatky musím zaplatiť?

V európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu sa za celý postup musí zaplatiť jednorazový súdny poplatok. Osoba povinná zaplatiť tento súdny poplatok je žalobcom a musí ju zaplatiť v čase podania návrhu na začatie súdneho konania.

Koľko mám zaplatiť?

Výška súdneho poplatku za európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu, ktorý má zaplatiť navrhovateľ v čase podania žiadosti o začatie konania, závisí od hodnoty predmetu konania:

 • predmet konania je 300 EUR, poplatok 54 EUR.
 • o hodnote predmetu konania od 301 EUR do 600 EUR je poplatok 78 EUR,
 • o hodnote predmetu konania od 601 EUR do 900 EUR je poplatok 102 EUR,
 • o hodnote predmetu konania od 901 EUR do 1,200 EUR je poplatok 126 EUR,
 • o hodnote predmetu konania od 1,201 EUR do 1,500 EUR je poplatok 150 EUR,
 • o hodnote predmetu konania od 1,501 EUR do 2,000 EUR je poplatok 165 EUR,
 • o hodnote predmetu konania od 2,001 EUR do 2,500 EUR je poplatok 180 EUR,
 • o hodnote predmetu konania od 2,501 EUR do 3,000 EUR je poplatok 195 EUR,
 • o hodnote predmetu konania od 3,001 EUR do 3,500 EUR je poplatok 210 EUR,
 • o hodnote predmetu konania od 3,501 EUR do 4,000 EUR je poplatok 225 EUR,
 • o hodnote predmetu konania od 4,001 EUR do 4,500 EUR je poplatok 240 EUR.
predmet sporu medzi 4,501 EUR a 5,000 EUR predstavuje poplatok 255 EUR.

Čo ak nezaplatím súdne poplatky v správnom čase?

Ak žiadateľ nezaplatí súdny poplatok včas, súd bude pokračovať v konaní a v prípade potreby sa môže vykonať súdny poplatok.

Ako mám zaplatiť súdny poplatok?

ZST-1 (článok 6) poskytuje právny základ pre platbu súdnych poplatkov v hotovosti, elektronických peňazí a iných uplatniteľných platobných prostriedkov vrátane platby poplatkov za európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu.

V praxi sa súdne poplatky môžu zaplatiť elektronicky prostredníctvom online platobných služieb jednotlivých bánk a môžu byť zaplatené priamo poskytovateľmi platobných služieb alebo súdnymi peňažnými registrami (peňažné prostriedky alebo terminály POS).

Na účely elektronickej platby má každá jednotlivá banka svoju vlastnú online platobnú službu.

Súdny poplatok môže zdaniteľná osoba zaplatiť vopred, t. j. v čase podania návrhu na súd, ale môže podať návrh na súd a počkať na súd, aby mu zaslal platobný príkaz, v ktorom okrem výšky súdnych poplatkov platia aj ďalšie informácie potrebné na uskutočnenie platby.

Čo mám urobiť po zaplatení?

Ak je súdny poplatok zaplatený odkazom na náležitý odkaz (ktorý súd oznámi dlžníkovi v rozhodnutí o zaplatení súdneho poplatku), zdaniteľná osoba nie je povinná poskytnúť súdu dôkaz o zaplatení. V tomto prípade je súd informovaný o platbe vykonanej prostredníctvom špeciálneho elektronického bankového systému (UJPnet), ak má rozhodujúci význam pri identifikácii konkrétnej platby ako správneho odkazu.

Ak je však súdny poplatok zaplatený bez riadneho odkazu, zdaniteľná osoba musí predložiť súdu dôkaz o zaplatení. Pre platnosť takéhoto osvedčenia nie sú predpísané žiadne osobitné formálne podmienky. Na základe tohto osvedčenia súd v prípade potreby skontroluje zaplatenie súdneho poplatku v UJPnet (najmä v prípadoch, keď súdny poplatok nie je uhradený v pokladni súdu).


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 20/09/2019