Fermer

LA VERSION BÊTA DU PORTAIL EST DISPONIBLE!

Consultez la version bêta du portail européen e-Justice et faites-nous part de votre expérience!

 
 

Chemin de navigation

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tiesas izdevumi maza apmēra prasību procedūrā - Slovēnija

Cette page a été traduite automatiquement: sa qualité ne peut pas être garantie.

La qualité de cette traduction a été évaluée comme: mauvaise

Estimez-vous que cette traduction est utile?


Ievads

Kādas maksas ir piemērojamas?

Cik maksā?

Ko darīt, ja es nemaksātu tiesas nodevas savlaicīgi?

Kā es varu maksāt tiesas nodevas?

Ko darīt pēc maksājuma?

Ievads

Tiesas nodevas, kas maksājamas saskaņā ar Eiropas procedūru maza apmēra prasībām, ir noteiktas Likumā par nodevām (Slovēnijas Republikas Oficiālais Vēstnesis Nr. 37/08, 97/10 un 63/13, 58/14 Saite atveras jaunā logā Konstitucionālā maksa) Saite atveras jaunā logā19/15 — Konstitucionālās tiesas lēmums, ASV, 30/16 un 10/17 — ZPP-E; turpmāk ZST-1) kā vispārējs noteikums, kas reglamentē tiesas nodevas.

ZST-1 (6. pants) nodrošina juridisko pamatu tiesas nodevu maksāšanai skaidrā naudā, elektroniskā nauda un citi piemērojamie maksāšanas līdzekļi, tostarp maksa par Eiropas procedūru maza apmēra prasībām. Praksē tiesu nodevas var maksāt elektroniski, izmantojot atsevišķu banku tiešsaistes maksājumu pakalpojumu.

Kādas maksas ir piemērojamas?

Eiropas procedūrā maza apmēra prasībām vienreizēja tiesas nodeva jāmaksā par visu procedūru. Persona, kas ir atbildīga par minētās tiesas nodevas samaksu, ir pieteikuma iesniedzēja, un pieteikuma iesniedzējam tā ir jāmaksā laikā, kad tiek iesniegts pieprasījums uzsākt tiesvedību.

Cik maksā?

Tiesas nodevas summa par Eiropas procedūru maza apmēra prasībām, kas prasītājam jāmaksā brīdī, kad tiek iesniegts pieprasījums uzsākt tiesvedību, ir atkarīga no lietas priekšmeta vērtības:

 • procedūras priekšmets ir EUR 300, maksa ir EUR 54.
 • par procedūras priekšmetu no EUR 301 līdz EUR 600, šī maksa ir EUR 78,
 • par procedūras priekšmetu no EUR 601 līdz EUR 900, šī maksa ir EUR 102,
 • par procedūras priekšmetu no EUR 901 līdz EUR 1,200, šī maksa ir EUR 126,
 • par procedūras priekšmetu no EUR 1,201 līdz EUR 1,500, šī maksa ir EUR 150,
 • par procedūras priekšmetu no EUR 1,501 līdz EUR 2,000, šī maksa ir EUR 165,
 • par procedūras priekšmetu no EUR 2,001 līdz EUR 2,500, šī maksa ir EUR 180,
 • par procedūras priekšmetu no EUR 2,501 līdz EUR 3,000, šī maksa ir EUR 195,
 • par procedūras priekšmetu no EUR 3,001 līdz EUR 3,500, šī maksa ir EUR 210,
 • par procedūras priekšmetu no EUR 3,501 līdz EUR 4,000, šī maksa ir EUR 225,
 • par procedūras priekšmetu no EUR 4,001 līdz EUR 4,500, šī maksa ir EUR 240.
par summu EUR 4,501 līdz EUR 5,000 ir jāmaksā EUR 255.

Ko darīt, ja es nemaksātu tiesas nodevas savlaicīgi?

Ja pieteikuma iesniedzējs nemaksā tiesas nodevu savlaicīgi, tiesa tomēr turpina tiesvedību un, ja nepieciešams, tiesas nodevu var izpildīt.

Kā es varu maksāt tiesas nodevas?

ZST-1 (6. pants) nodrošina juridisko pamatu tiesas nodevu maksāšanai skaidrā naudā, elektroniskā nauda un citi piemērojamie maksāšanas līdzekļi, tostarp maksa par Eiropas procedūru maza apmēra prasībām.

Praksē tiesu nodevas var maksāt elektroniski, izmantojot atsevišķu banku tiešsaistes maksājumu pakalpojumu, un tās var samaksāt arī tieši maksājumu pakalpojumu sniedzēji vai arī tiesas kases aparāti (skaidras naudas vai POS termināļi).

Elektroniskā maksājuma nolūkā katrai atsevišķai bankai ir savs tiešsaistes maksājumu pakalpojums.

Nodokļa maksātājs var iepriekš maksāt tiesas nodevu, t. i., iesniedzot pieteikumu tiesā, bet tā var iesniegt pieteikumu tiesā un sagaidīt, līdz tiesa nosūta tiesai maksājuma rīkojumu, kurā papildus maksājamās tiesas nodevas summai tiek prasīta arī pārējā informācija, kas vajadzīga, lai veiktu maksājumu.

Ko darīt pēc maksājuma?

Ja tiesas nodeva ir samaksāta, atsaucoties uz attiecīgu atsauci (kas tiesai jāpaziņo parādniekam tiesas nodevas maksājuma rīkojumā), nodokļa maksātājam nav pienākuma sniegt tiesai pierādījumu par maksājumu. Šajā gadījumā tiesa ir informēta par maksājumu, kas veikts ar īpašas elektroniskās banku sistēmas (UJPnet) starpniecību, ja tam ir izšķiroša nozīme, identificējot konkrēto maksājumu kā pareizo atsauci.

Tomēr, ja tiesas nodeva ir samaksāta bez pienācīgas atsauces, nodokļa maksātājam ir jāiesniedz tiesai maksājuma apstiprinājums. Šāda sertifikāta derīgumam nav paredzēti īpaši formāli nosacījumi. Pamatojoties uz šo apliecinājumu, tiesa vajadzības gadījumā pārbauda tiesas nodevas maksājumu UJnet (jo īpaši gadījumos, kad tiesas nodevu neatlīdzina tiesas plēnumā).


Šis ir satura mašīntulkojums. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Lapa atjaunināta: 20/09/2019