Fermer

LA VERSION BÊTA DU PORTAIL EST DISPONIBLE!

Consultez la version bêta du portail européen e-Justice et faites-nous part de votre expérience!

 
 

Chemin de navigation

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Gerechtskosten bij de Europese procedure voor geringe vorderingen - Slovenië

Cette page a été traduite automatiquement: sa qualité ne peut pas être garantie.

La qualité de cette traduction a été évaluée comme: mauvaise

Estimez-vous que cette traduction est utile?


Inleiding

Welke vergoedingen zijn van toepassing?

Hoeveel moet ik betalen?

Wat als ik de gerechtskosten niet tijdig betaalt?

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Wat moet ik na de betaling doen?

Inleiding

De gerechtskosten die in het kader van de Europese procedure voor geringe vorderingen verschuldigd zijn, zijn vastgelegd in de Wet inzake de gerechtskosten (Staatsblad van de Republiek Slovenië nrs. 37/08, 97/10 en 63/13, De link wordt in een nieuw venster geopend.58/14 — Grondwettelijke vergoedingen). De link wordt in een nieuw venster geopend.19/15 — Beslissing van het Grondwettelijk Hof, US, 30/16 en 10/17 — ZPP-E; hierna: ZST-1) als algemene regel voor griffierechten.

ZST-1 (artikel 6) vormt de rechtsgrondslag voor de betaling van gerechtskosten in geld, elektronisch geld en andere toepasselijke betaalmiddelen, met inbegrip van de betaling van vergoedingen voor de Europese procedure voor geringe vorderingen. In de praktijk kunnen de gerechtskosten via de onlinebetaaldienst van individuele banken elektronisch worden betaald.

Welke vergoedingen zijn van toepassing?

In de Europese procedure voor geringe vorderingen moet een eenmalige rechterlijke vergoeding worden betaald voor de gehele procedure. De persoon die tot voldoening van die gerechtskosten gehouden is, is de verzoeker en moet door de verzoeker worden betaald op het moment van het verzoek om de gerechtelijke procedure te openen.

Hoeveel moet ik betalen?

Het bedrag van de gerechtskosten voor de Europese procedure voor geringe vorderingen die de eiser ten tijde van het verzoek om een procedure in te stellen moet betalen, hangt af van de waarde van het voorwerp van de procedure:

 • het betreft een procedure van 300 EUR, waarvoor een bedrag van 54 EUR in rekening wordt gebracht.
 • voor de waarde van het voorwerp van de procedure, tussen 301 en 600 EUR, bedraagt de vergoeding 78 EUR;
 • voor de waarde van het voorwerp van de procedure, tussen 601 en 900 EUR, bedraagt de vergoeding 102 EUR;
 • voor de waarde van het voorwerp van de procedure, tussen 901 en 1,200 EUR, bedraagt de vergoeding 126 EUR;
 • voor de waarde van het voorwerp van de procedure, tussen 1,201 en 1,500 EUR, bedraagt de vergoeding 150 EUR;
 • voor de waarde van het voorwerp van de procedure, tussen 1,501 en 2,000 EUR, bedraagt de vergoeding 165 EUR;
 • voor de waarde van het voorwerp van de procedure, tussen 2,001 en 2,500 EUR, bedraagt de vergoeding 180 EUR;
 • voor de waarde van het voorwerp van de procedure, tussen 2,501 en 3,000 EUR, bedraagt de vergoeding 195 EUR;
 • voor de waarde van het voorwerp van de procedure, tussen 3,001 en 3,500 EUR, bedraagt de vergoeding 210 EUR;
 • voor de waarde van het voorwerp van de procedure, tussen 3,501 en 4,000 EUR, bedraagt de vergoeding 225 EUR;
 • voor de waarde van het voorwerp van de procedure, tussen 4,001 en 4,500 EUR, bedraagt de vergoeding 240 EUR.
het voorwerp van een procedure tussen 4,501 EUR en 5,000 EUR bedraagt een vergoeding van 255 EUR.

Wat als ik de gerechtskosten niet tijdig betaalt?

Indien de eiser de gerechtskosten niet tijdig betaalt, wordt de zaak door de rechtbank gevolgd en kan de gerechtskosten worden afgedwongen, zo nodig.

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

ZST-1 (artikel 6) vormt de rechtsgrondslag voor de betaling van gerechtskosten in geld, elektronisch geld en andere toepasselijke betaalmiddelen, met inbegrip van de betaling van vergoedingen voor de Europese procedure voor geringe vorderingen.

In de praktijk kunnen de gerechtskosten via de onlinebetaaldienst van individuele banken elektronisch worden betaald en kan deze ook rechtstreeks worden betaald door de betalingsdienstaanbieders of door gerechtelijke kassa’s (kassaterminals of kassaterminals).

Elke individuele bank beschikt met het oog op elektronische betaling over een eigen online betaaldienst.

Een rechterlijke vergoeding kan vooraf door de belastingplichtige worden betaald, dat wil zeggen op het tijdstip van indiening van een verzoek tot het gerecht, maar kan een verzoek bij de rechter indienen en moet wachten tot de rechter een betalingsopdracht moet versturen, waarbij, naast het bedrag van de verschuldigde gerechtskosten, de andere gegevens die nodig zijn om de betaling te verrichten, moeten worden verricht.

Wat moet ik na de betaling doen?

Indien de gerechtskosten worden betaald op basis van een passende referentie (die door de rechter in het bevel tot betaling van de gerechtskosten aan de schuldenaar moet worden meegedeeld), is de belastingplichtige niet verplicht het bewijs van betaling aan de rechter voor te leggen. In casu wordt de rechter in kennis gesteld van de betaling via een speciaal elektronisch banksysteem (UJPnet), wanneer het bij de identificatie van de concrete betaling als de juiste referentie van doorslaggevend belang is.

Indien de gerechtskosten worden betaald zonder de juiste referentie, dient de belastingplichtige echter het bewijs van betaling aan het gerecht voor te leggen. Voor de geldigheid van een dergelijk certificaat zijn geen bijzondere vormvereisten gesteld. Op basis van dit certificaat controleert de rechtbank zo nodig de betaling van de gerechtskosten in het UJPnet (met name wanneer de gerechtskosten niet ten laste van de kas van het gerecht komen).


Deze tekst is automatisch vertaald. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van de vertaling.

Laatste update: 20/09/2019