Chemin de navigation

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Soudní poplatky související s řízením o drobných nárocích - Slovinsko

Cette page a été traduite automatiquement: sa qualité ne peut pas être garantie.

La qualité de cette traduction a été évaluée comme: mauvaise

Estimez-vous que cette traduction est utile?


Úvod

Jaké poplatky jsou použitelné?

Kolik je třeba zaplatit?

Co když neučiním soudní poplatky včas?

Jak mohu zaplatit soudní poplatky?

Co mám dělat po platbě?

Úvod

Soudní poplatky splatné v rámci evropského řízení o drobných nárocích jsou stanoveny v zákoně o soudních poplatcích (Úřední věstník Republiky Slovinsko č. 37/08, 97/10 a 63/13, Odkaz se otevře v novém okně.58/14 — Ústavní poplatky Ústavního soudu,Odkaz se otevře v novém okně. 19/15 — rozhodnutí US, 30/16 a 10/17 – ZPP-E; dále jen: ZST-1) jako obecné pravidlo upravující soudní poplatky.

Ustanovení ZST-1 (čl. 6) stanoví právní základ pro platby soudních poplatků v hotovosti, elektronických penězích a jiných příslušných platebních prostředcích, včetně úhrady poplatků za evropské řízení o drobných nárocích. V praxi lze soudní poplatky platit elektronicky prostřednictvím on-line platební služby jednotlivých bank.

Jaké poplatky jsou použitelné?

V evropském řízení o drobných nárocích musí být za celý postup uhrazen jednorázový soudní poplatek. Osobou povinnou k zaplacení tohoto poplatku je žalobce, který musí být žalobcem zaplacen v okamžiku podání žádosti o zahájení soudního řízení.

Kolik je třeba zaplatit?

Výše soudního poplatku za evropské řízení o drobných nárocích, který má žalobce zaplatit v okamžiku podání žádosti o zahájení řízení, závisí na hodnotě předmětu sporu:

 • předmětem řízení je 300 EUR, poplatek je 54 EUR.
 • k hodnotě předmětu řízení činí poplatek 301 EUR až 600 EUR, přičemž výše tohoto poplatku činí 78 EUR,
 • k hodnotě předmětu řízení činí poplatek 601 EUR až 900 EUR, přičemž výše tohoto poplatku činí 102 EUR,
 • k hodnotě předmětu řízení činí poplatek 901 EUR až 1,200 EUR, přičemž výše tohoto poplatku činí 126 EUR,
 • k hodnotě předmětu řízení činí poplatek 1,201 EUR až 1,500 EUR, přičemž výše tohoto poplatku činí 150 EUR,
 • k hodnotě předmětu řízení činí poplatek 1,501 EUR až 2,000 EUR, přičemž výše tohoto poplatku činí 165 EUR,
 • k hodnotě předmětu řízení činí poplatek 2,001 EUR až 2,500 EUR, přičemž výše tohoto poplatku činí 180 EUR,
 • k hodnotě předmětu řízení činí poplatek 2,501 EUR až 3,000 EUR, přičemž výše tohoto poplatku činí 195 EUR,
 • k hodnotě předmětu řízení činí poplatek 3,001 EUR až 3,500 EUR, přičemž výše tohoto poplatku činí 210 EUR,
 • k hodnotě předmětu řízení činí poplatek 3,501 EUR až 4,000 EUR, přičemž výše tohoto poplatku činí 225 EUR,
 • pokud jde o hodnotu předmětu řízení, poplatek se pohybuje mezi 4,001 a 4,500 EUR, činí poplatek 240 EUR.
předmětem řízení mezi 4,501 a 5,000 EUR je poplatek ve výši 255 EUR.

Co když neučiním soudní poplatky včas?

Pokud žadatel nezaplatí soudní poplatek včas, soud přesto postupuje a soudní poplatek lze v případě potřeby vykonat.

Jak mohu zaplatit soudní poplatky?

Ustanovení ZST-1 (čl. 6) stanoví právní základ pro platby soudních poplatků v hotovosti, elektronických penězích a jiných příslušných platebních prostředcích, včetně úhrady poplatků za evropské řízení o drobných nárocích.

V praxi mohou být soudní poplatky uhrazeny elektronicky prostřednictvím on-line platební služby jednotlivých bank a mohou být rovněž hrazeny přímo ze strany poskytovatelů platebních služeb nebo prostřednictvím soudních bankomatů (hotovost nebo POS terminály).

Pro účely elektronické platby má každá jednotlivá banka vlastní platební službu online.

Soudní poplatek může být zaplacen předem osobou povinnou k dani, tj. v okamžiku podání žaloby u soudu, ale může podat žalobu u soudu a vyčkat soudu, aby mu zaslal platební příkaz, ve kterém kromě výše splatných soudních poplatků další informace nezbytné k provedení platby.

Co mám dělat po platbě?

Je-li soudní poplatek zaplacen odkazem na příslušný odkaz (který soud sdělí dlužníkovi v příkazu k zaplacení soudního poplatku), není osoba povinná k dani povinna poskytnout soudu doklad o zaplacení. V tomto případě je soud informován o platbě prostřednictvím zvláštního elektronického bankovního systému (UJPnet), pokud má rozhodující význam pro určení konkrétní platby jako správný odkaz.

Je-li však soudní poplatek zaplacen bez náležitého odkazu, musí osoba povinná k dani předložit soudu doklad o zaplacení. Pro platnost takového osvědčení nejsou stanoveny žádné zvláštní formální podmínky. Soud na základě tohoto osvědčení v případě potřeby zkontroluje zaplacení soudního poplatku v podniku UJPnet (zejména v případech, kdy soudní poplatek není zaplacen v pokladně soudu).


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 20/09/2019