Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Kohtutöötajate koolitamine liikmesriikides


Liikmesriikide justiitsministeeriumid ja kohtud on peamised asutused, kes korraldavad ELi liikmesriikides kohtutöötajatele koolitusi. Osas liikmesriikides on see kohtuakadeemia või kohtute nõukogu ja riigiprokuratuuri ülesanne.


Teave kohtutöötajate koolitamise eest vastutavate asutuste kohta ELi liikmesriikides:


Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.
Komisjon uuendab parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Last update: 01/02/2020