Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tiesu darbinieku apmācības sistēmas dalībvalstīs


Valsts tieslietu ministrijas un tiesu iestādes ir galvenās tiesu darbinieku apmācību rīkotājas ES dalībvalstīs. Citās dalībvalstīs šo uzdevumu veic tiesu akadēmijas vai tiesu varas struktūras, piemēram, padomes un prokuratūras.


Šeit ir informācija par struktūrām, kas ir atbildīgas par tiesu darbinieku apmācību ES dalībvalstīs:


Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.

Last update: 20/09/2018